Informace o přijetí žáka do ZUŠ

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Vyberte školu a zadejte osobní údaje žáka, ke kterému chcete zjistit informace o přijetí.
Nemá-li vaše dítě rodné číslo nebo jste ho nevyplnili do Přihlášky do ZUŠ, zadejte pouze datum narození pomocí 1)

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)