Přihláška do ZUŠ

Nápověda Slovensky Česky

Vyplňte všechna políčka, vyberte vhodné možnosti ze seznamů, zatrhněte studijní zaměření, ke kterým chcete žáka přihlásit.
Ukázkové hodnoty jsou zobrazeny šedou barvou, ty přepište, Vámi zadané černou. Nápovědu k údajům máte vždy vpravo od políčka.

Hudební obor – oddělení:
hudební nauky a PHV
dechových nástrojů
smyčcových nástrojů
strunných nástrojů
bicích nástrojů
klávesových nástrojů
pěvecké
akordeonové
Výtvarný obor
Taneční obor
Literárně-dramatický obor
dramatické oddělení


Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web)

Název školy
Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace
Adresa sídla školy
Podhorská 2500/47, 466 01 Jablonec nad Nisou (ukázat na mapě)
Telefon do sídla školy
488 880 300
E-mail
info(zavináč)zusjbc(tečka)cz
Web
www.zusjbc.cz
zavřít

Žák

- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; Novák
- šest číslic, lomítko, čtyři číslice
Zrušit - např. 1. leden 2000
- obec narození; např. Praha
- název státu; Česká republika
- název státu; Spojené státy americké
/ - ulice, číslo popisné/číslo orientační
- obec, PSČ

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
- adresa schránky; neco@domena.cz
- název , , gymnázia apod.5)
- třída ve výše uvedené škole5)
- např. Žák je zcela zdráv

- např. preferované studijní zaměření, pedagog, nástup až od pololetí apod.

Zákonní zástupci žáka


- název zaměstnavatele
- vykonávaná funkce na pracovišti
/ - ulice, číslo popisné/číslo orientační
- obec, PSČ

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
- adresa schránky; neco@domena.cz


- název zaměstnavatele
- vykonávaná funkce na pracovišti
/ - ulice, číslo popisné/číslo orientační
- obec, PSČ

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
- adresa schránky; neco@domena.cz

1) údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)
2) pokud má žák dvě státní občanství, vyberte i 2. státní občanství (klikněte)
3) údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno
4) pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer
5) uveďte školu a třídu, kterou bude žák navštěvovat v následujícím školním roce (2017/2018)
6) údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášku do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé, a vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracováním.
Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky. Přihlášku do ZUŠ vyplňte, odešlete, vytištěnou přineste do ZUŠ, kde Vám budou sděleny potřebné informace.

Potřebujete poradit s vyplněním přihlášky? Shlédněte tohoto video průvodce nebo nás kontaktujte.

O doručení přihlášky budete informováni na zadané e-mailové adresy.

Sobota 27. května 2017