Přihláška do ZUŠ - ZUŠ O. Nedbala

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Vážení rodiče, milí žáci,
vítáme vás v Informačním systému základních uměleckých škol iZUŠ, který vás v několika krocích provede vyplněním Přihlášky do ZUŠ.
Dbejte prosím opatrnosti při vyplňování osobních údajů. Údaje musí být vyplněny s diakritikou a podle rodného listu dítěte.
Vyplněné údaje budou odeslány do zvolené školy, která vás bude informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Studovalo již některé z Vašich dětí v ZUŠ, kam chcete podat přihlášku,
nebo vyplňovali jste již někdy přihlášku v iZUŠ?

 

Pokud znáte své uživatelské jméno a heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky si značně usnadnit.

Vstup do iZUŠ Pozor, klávesa Caps Lock je zapnutá, píšete velkými písmeny.   Zapomněli jste přístupové údaje?   Pokračovat bez přístupu do iZUŠ

Do které ZUŠ chcete své dítě přihlásit?

Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web, studijní zaměření)

Název školy
Základní umělecká škola Oskara Nedbala, Tábor, Martínka Húsky 62
Adresa sídla školy
Martínka Húsky 62, 390 01 Tábor (ukázat na mapě)
Telefon do sídla školy
381 252 025
E-mail
zustabor(zavináč)zustabor(tečka)cz
Web
http://www.zustabor.cz/

  Nabízená studijní zaměření:
 • Hudební obor – oddělení
  • hudební nauky a PHV
   • Přípravné studium
   • Hudební nauka
  • dechových nástrojů
   • Hra na zobcovou flétnu
   • Hra na příčnou flétnu
   • Hra na klarinet
   • Hra na saxofon
   • Hra na trubku
   • Hra na přirozený roh
   • Hra lesní roh
   • Hra na pozoun
   • Hra na baryton
   • Hra na tubu
  • smyčcových nástrojů
   • Hra na housle
   • Hra na violu
   • Hra na violoncello
   • Hra na kontrabas
  • strunných nástrojů
   • Hra na kytaru
   • Hra na elektrickou kytaru
   • Hra na basovou kytaru
  • bicích nástrojů
   • Hra na bicí nástroje
  • klávesových nástrojů
   • Hra na klavír
   • Hra na elektronické klávesy a jejich ovládání
  • pěvecké
   • Hlasová hudebně - dramatická výchova
   • Hlasová výchova a klasický zpěv
   • Hlasová výchova a populární zpěv
   • Sborový zpěv
  • akordeonové
   • Hra na akordeon
 • Výtvarný obor
  • Přípravná výtvarná tvorba
  • Výtvarná tvorba a kultura
  • Výtvarná tvorba a kultura pro dospělé
  • Počítačová grafika a multimediální tvorba
zavřít

Uveďte, prosím, údaje o Vašem dítěti.

Žák

Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Jiří
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Novák
- název státu; Česká republika
pokud má žák dvě státní občanství, vyberte i 2. státní občanství (klikněte)

- název státu; Spojené státy americké
- šest číslic, lomítko, čtyři číslice
údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)

Zrušit - např. 1. leden 2000
- obec narození; např. Praha
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer- název , , gymnázia apod.5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)


- třída ve výše uvedené škole5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)

- Pokud má vaše dítě specifickou poruchu chování nebo potřebuje individuální přístup, prosímě specifikujte. (Tyto informace jsou požadovány za účelem zlepšení přístupu k dětem s poruchami učení a chování) např. Žák je zcela zdráv
- např. preferované studijní zaměření, pedagog, nástup až od pololetí

Skrýt ukázkové údaje

Uveďte, prosím, údaje o rodičích nebo jiných zákonných zástupcích žáka.

Zákonní zástupci žáka

1. zákonný zástupce žáka


- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz

2. zákonný zástupce žáka


- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; např. Novák
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

Skrýt ukázkové údaje

Co chcete, aby Vaše dítě v ZUŠ studovalo?
Zaškrtněte požadovaná studijní zaměření (můžete i více).

Hudební obor – oddělení:
hudební nauky a PHV
dechových nástrojů
smyčcových nástrojů
strunných nástrojů
bicích nástrojů
klávesových nástrojů
pěvecké
akordeonové
Výtvarný obor

Pokud si nevíte rady s výběrem studijního zaměření, můžete kontaktovat školu (381 252 025).

Souhlasy zákonných zástupců

Souhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/44/ES (dále jen „Obecné nařízení“) dávám:

Souhlas, aby správce osobních údajů Základní umělecká škola Oskara Nedbala, Tábor, Martínka Húsky 62 (dále jen „správce“) na základě článku 6, odstavec 1, písmeno a) Obecného nařízení zpracovával níže uvedené osobní údaje o mém synovi – mé dceři (v případě zletilého žáka - o mně) za uvedeným účelem:

Jméno a příjmení žáka doplněné dalšími osobními údaji pro umístění na
• školním webu
• ve výroční zprávě
• ročence školy

PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že jsem plně porozuměl(a) tomu, za jakým účelem mohou být osobní údaje mého syna / mé dcery / moje) zpracovány a že jsem svůj souhlas resp. výslovný souhlas poskytl(a) svobodně. Byl(a) jsem seznámen(a) se svými právy:
1) Právo souhlas kdykoli odvolat dle článku 7 Obecného nařízení na adresu Základní umělecká škola Oskara Nedbala, Tábor, Martínka Húsky 62, 39001 Tábor nebo na e-mailovou adresu: zustabor@zustabor.cz
2) Právo na přístup ke svým osobním údajům dle článku 15 Obecného nařízení.
3) Právo na opravu osobních údajů dle článku 16 Obecného nařízení.
4) Právo na výmaz osobních údajů dle článku 17 Obecného nařízení.
5) Právo na omezení zpracování dle článku 18 Obecného nařízení.
6) Právo na přenositelnost údajů dle článku 20 Obecného nařízení.
7) Právo podat stížnost u dozorového úřadu dle článku 12, 14 a 15 Obecného nařízení.

Souhlas uděluji na dobu: neurčitou.

Byl(a) jsem informován(a), že pro zpracování osobních údajů dětí, žáků, jejich zákonných zástupců a studentů jsou využívány i jiné právní tituly (důvody), než je souhlas. Přehled o tom, které právní tituly pro zpracování osobních údajů jsou uplatněny v jednotlivých agendách, je obsažen na webových stránkách školy: www.zustabor.cz

Svolení s uvedením fotografie nebo zvukového či obrazového záznamu
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/44/ES (dále jen „Obecné nařízení“) dávám:

Svolení k uvedení podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu týkající se mého syna - mé dcery (v případě zletilého žáka - mně) za uvedeným účelem:
Marketingové akce školy a informování veřejnosti na:
• školním webu
• školním účtu sociální sítě Facebook a Instagram
• internetovém portálu Youtube

Prohlašuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že:
• svolení k zobrazení podoby znamená současně i svolení k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem (§ 85, odst. 2 Občanského zákoníku);
• svolení je možno kdykoliv odvolat, i když bylo poskytnuto na dobu určitou (§ 87, odst. 1 Občanského zákoníku);
• bylo-li svolení udělené na dobu určitou odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, nahradí odvolávající škodu z toho vzniklou osobě, které svolení udělil (§ 87, odst. 2 Občanského zákoníku).

Svolení uděluji na dobu neurčitou.

Byl(a) jsem informován(a), že pro zpracování osobních údajů dětí, žáků, jejich zákonných zástupců a studentů jsou využívány i jiné právní tituly (důvody), než je souhlas. Přehled o tom, které právní tituly pro zpracování osobních údajů jsou uplatněny v jednotlivých agendách, je obsažen na webových stránkách školy: www.zustabor.cz

Přijetí žáka do ZUŠ musí předcházet úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Přejete si dostavit se na přijímací zkoušku v určitý termín?

Zkontrolujte, prosím, správnost údajů a potvrďte aktualizaci osobních údajů.

ZUŠ
Základní umělecká škola Oskara Nedbala, Tábor, Martínka Húsky 62

Budova/pobočka
Hlavní budova

Studijní zaměření

Žák

Jméno

Příjmení

Státní občanství2)
Česká republika

Datum narození

Místo narození

Místo pobytu

Všechny osobní údaje jsou v iZUŠ zabezpečeny, manipulovat s nimi mohou pouze oprávněné osoby (především zaměstnanci školy — učitelé žáka a jejich nadřízení) a jejich zpracování je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníka poskytnuty třetí straně. Pokud se chcete dozvědět více informaci o zabezpečení a přístupu k osobním údajům, přečtěte si o Zásadách ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím, zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášky do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé. Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte na webových stránkách školy (http://www.zustabor.cz/).
Pokud vás zajímají další informace, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky.

Tisk Přihlášky do ZUŠ

Děkujeme Vám za odeslání Přihlášky do ZUŠ. Vytiskněte ji, podepište a u přijímací zkoušky ji odevzdejte. Nemáte-li možnost přihlášku vytisknout, před přijímací zkouškou o to požádejte v kanceláři školy.

Těšíme se na příjemnou spolupráci a přejeme Vám hezký den.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)