Přihláška do ZUŠ

Nápověda Slovensky Česky

Vážení rodiče, milí žáci,
vítáme vás v Informačním systému základních uměleckých škol iZUŠ, který vás v několika krocích provede vyplněním Přihlášky do ZUŠ.
Vyplněné údaje budou odeslány do zvolené školy, která vás bude informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Studovalo již některé z Vašich dětí v ZUŠ, kam chcete podat přihlášku,
nebo vyplňovali jste již někdy přihlášku v iZUŠ?

 

Pokud znáte své uživatelské jméno a heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky si značně usnadnit.

Vstup do iZUŠ Pozor, klávesa Caps Lock je zapnutá, píšete velkými písmeny.   Zapomněli jste přístupové údaje?   Pokračovat bez přístupu do iZUŠ

Do které ZUŠ chcete své dítě přihlásit?


Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web, studijní zaměření)

Název školy
Základní umělecká škola Boskovice, příspěvková organizace
Adresa sídla školy
Náměstí 9. května 951/7, 680 01 Boskovice (ukázat na mapě)
Telefon do sídla školy
516 452 250
E-mail
posta(zavináč)zusboskovice(tečka)cz
Web
www.zusboskovice.cz

  Nabízená studijní zaměření:
 • Hudební obor – oddělení
  • hudební nauky a PHV
   • Přípravné studium I B (ŠVP)
   • Přípravné studium II (ŠVP)
   • Hudební nauka (ŠVP)
  • dechových nástrojů
   • Hra na zobcovou flétnu (ŠVP)
   • Hra na příčnou flétnu (ŠVP)
   • Hra na hoboj (ŠVP)
   • Hra na klarinet (ŠVP)
   • Hra na saxofon (ŠVP)
   • Hra na lesní roh (ŠVP)
   • Hra na trubku (ŠVP)
   • Hra na baskřídlovku (ŠVP)
   • Hra na pozoun (ŠVP)
   • Hra na tubu (ŠVP)
  • smyčcových nástrojů
   • Hra na violoncello (ŠVP)
   • Hra na housle (ŠVP)
   • Hra na violu (ŠVP)
   • Hra na kontrabas (ŠVP)
  • strunných nástrojů
   • Hra na kytaru (ŠVP)
   • Hra na elektrickou kytaru (ŠVP)
  • bicích nástrojů
   • Hra na bicí nástroje (ŠVP)
  • lidových nástrojů
   • Hra na cimbál (ŠVP)
  • klávesových nástrojů
   • Hra na klavír (ŠVP)
   • Hra na klávesy (ŠVP)
   • Hra na varhany (ŠVP)
  • pěvecké
   • Sólový zpěv (ŠVP)
  • akordeonové
   • Hra na akordeon (ŠVP)
 • Výtvarný obor
  • Výtvarná tvorba (ŠVP)
  • Přípravné studium (ŠVP)
 • Taneční obor
  • Taneční tvorba (ŠVP)
  • Přípravné studium (ŠVP)
 • Literárně-dramatický obor
  • dramatické oddělení
   • Přípravné studium (ŠVP)
   • Divadelní improvizace (ŠVP)
zavřít

Uveďte, prosím, údaje o Vašem dítěti.

Žák

- zkratka s tečkou, např. Mgr.
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Jiří
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- šest číslic, lomítko, čtyři číslice
údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)

Zrušit - např. 1. leden 2000
- obec narození; např. Praha
- název státu; Česká republika
pokud má žák dvě státní občanství, vyberte i 2. státní občanství (klikněte)

- název státu; Spojené státy americké
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- název , , gymnázia apod.5)
Uveďte školu a třídu, kterou bude žák navštěvovat v následujícím školním roce (2021/2022)

- třída ve výše uvedené škole5)
Uveďte školu a třídu, kterou bude žák navštěvovat v následujícím školním roce (2021/2022)

- např. Žák je zcela zdráv
- např. preferované studijní zaměření, pedagog, nástup až od pololetí

Skrýt ukázkové údaje

Uveďte, prosím, údaje o rodičích nebo jiných zákonných zástupcích žáka.

Zákonní zástupci žáka

1. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Mgr.
- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz

2. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Ing.
- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. CSc.
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz

Skrýt ukázkové údaje

Co chcete, aby Vaše dítě v ZUŠ studovalo?
Zaškrtněte požadovaná studijní zaměření (můžete i více).

Hudební obor – oddělení:
hudební nauky a PHV
dechových nástrojů
smyčcových nástrojů
strunných nástrojů
bicích nástrojů
lidových nástrojů
klávesových nástrojů
pěvecké
akordeonové
Výtvarný obor
Taneční obor
Literárně-dramatický obor
dramatické oddělení

Pokud si nevíte rady s výběrem studijního zaměření, můžete kontaktovat školu (516 452 250).

Souhlasy zákonných zástupců

souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu č. 6 a 7 nařízení evropského parlamentu a rady EU
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ve smyslu čl. 6 a 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)


1. Totožnost a kontaktní údaje správce (školy)

Základní umělecká škola Boskovice, příspěvková organizace
IČO: 00839680
Náměstí 9. května 951/7, 680 01 Boskovice
posta@zusboskovice.cz
telefon: 516 452 250

2. Popis údajů a operací zpracování, ke kterým se souhlas uděluje

a) použití fotografie, jména a příjmení dítěte na webových stránkách školy a sociálních sítích;
b) použití fotografie, jména a příjmení dítěte k vyvěšení v prostorách školy;
c) použití fotografie, jména a příjmení dítěte v tištěných materiálech školy;
d) pořízení audiozáznamu a videozáznamu z akcí školy a soutěžních vystoupení a jejich uveřejnění na webových stránkách školy nebo sociálních sítích;
e) použití údajů dítěte v rozsahu jméno a příjmení, datum narození a škola k vyplnění přihlášek do soutěží a poskytnutí jejich organizátorům;
f) použití písemných výtvarných, hudebních a jiných prací dítěte za účelem prezentace a propagace školy;
g) předání jména, příjmení a fotografie vydavatelům tištěných nebo elektronických médií;
h) použití údajů dítěte pro zajištění hromadných jízdenek;
i) předání údajů dítěte provozovatelům ubytovacích zařízení;
j) předání údajů dítěte pojišťovně a nebo pojišťovacímu zprostředkovateli za účelem sjednání pojistky nad rámec běžného pojištění školy.

Souhlas se uděluje na dobu trvání školního vzdělávání. Zanikne odvoláním nebo uplynutím doby docházky. Odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním. Subjekt údajů (zákonný zástupce) prohlašuje, že souhlas je vážný a svobodný. Subjekt údajů (zákonný zástupce) prohlašuje, že byl řádně poučen o možnosti odvolání souhlasu a prohlašuje, že správce vůči němu splnil informační povinnost ve smyslu čl. 12 a 13 Nařízení.
Platnost přihlášky
Souhlasím, aby zaslaná elektronická "přihláška" byla platná po celou dobu školního roku, pro který je přihláška podaná.

Přijetí žáka do ZUŠ musí předcházet úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Přejete si dostavit se na přijímací zkoušku v určitý termín?

Zkontrolujte, prosím, správnost údajů a odešlete přihlášku.

ZUŠZákladní umělecká škola Boskovice, příspěvková organizace
Budova/pobočkaHlavní budova
Studijní zaměření

Žák

Jméno
Příjmení
Datum narození
Místo narození
Státní občanství2)Česká republika
Místo pobytu

Všechny osobní údaje jsou v iZUŠ zabezpečeny, manipulovat s nimi mohou pouze oprávněné osoby (především zaměstnanci školy — učitelé žáka a jejich nadřízení) a jejich zpracování je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníka poskytnuty třetí straně. Pokud se chcete dozvědět více informaci o zabezpečení a přístupu k osobním údajům, přečtěte si o Zásadách ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím, zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášku do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé. Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte na webových stránkách školy (www.zusboskovice.cz).
Pokud vás zajímají další informace, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky.

Tisk Přihlášky do ZUŠ

Děkujeme Vám za odeslání Přihlášky do ZUŠ. Vytiskněte ji, podepište a u přijímací zkoušky ji odevzdejte. Nemáte-li možnost přihlášku vytisknout, před přijímací zkouškou o to požádejte v kanceláři školy.

Těšíme se na příjemnou spolupráci a přejeme Vám hezký den.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)