Přihláška do ZUŠ

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Vážení rodiče, milí žáci,
vítáme vás v Informačním systému základních uměleckých škol iZUŠ, který vás v několika krocích provede vyplněním Přihlášky do ZUŠ.
Dbejte prosím opatrnosti při vyplňování osobních údajů. Údaje musí být vyplněny s diakritikou a podle rodného listu dítěte.
Vyplněné údaje budou odeslány do zvolené školy, která vás bude informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Studovalo již některé z Vašich dětí v ZUŠ, kam chcete podat přihlášku,
nebo vyplňovali jste již někdy přihlášku v iZUŠ?

 

Pokud znáte své uživatelské jméno a heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky si značně usnadnit.

Vstup do iZUŠ Pozor, klávesa Caps Lock je zapnutá, píšete velkými písmeny.   Zapomněli jste přístupové údaje?   Pokračovat bez přístupu do iZUŠ

Do které ZUŠ chcete své dítě přihlásit?

Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web, studijní zaměření)

Název školy
Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32
Adresa sídla školy
Na Vozovce 246/32, 779 00 Olomouc (ukázat na mapě)
Telefon do sídla školy
585 427 641
E-mail
zusik(zavináč)zusik(tečka)cz
Web
http://www.zusik.cz/

  Nabízená studijní zaměření:
 • Hudební obor – oddělení
  • dechových nástrojů
   • Hra na zobcovou flétnu (ŠVP)
   • Hra na klarinet (ŠVP)
   • Hra na saxofon (ŠVP)
   • Hra na flétnu (ŠVP)
   • Hra na lesní roh (ŠVP)
   • Hra na trombon (ŠVP)
   • Hra na trubku (ŠVP)
   • Hra na tubu (ŠVP)
   • Hra na baskřídlovku (ŠVP)
   • Hra na hoboj (ŠVP)
   • Hra na fagot (ŠVP)
   • Hra na baryton (ŠVP)
   • Hra na basklarinet (ŠVP)
   • Jazzová trubka (ŠVP)
  • smyčcových nástrojů
   • Hra na violu (ŠVP)
   • Hra na housle (ŠVP)
   • Hra na violoncello (ŠVP)
   • Hra na kontrabas (ŠVP)
  • strunných nástrojů
   • Hra na kytaru (ŠVP)
   • Hra na basovou kytaru (ŠVP)
   • Hra na harfu (ŠVP)
   • Hra na elektrickou kytaru (ŠVP)
  • bicích nástrojů
   • Hra na bicí nástroje (ŠVP)
   • Hra na jazzovou bicí soupravu (ŠVP)
  • lidových nástrojů
   • Hra na cimbál (ŠVP)
  • klávesových nástrojů
   • Hra na klavír (ŠVP)
   • Hra na EKN (ŠVP)
   • Jazzový klavír (ŠVP)
   • Hra na cembalo (ŠVP)
   • Hra na klavír s průpravou hry na cembalo (ŠVP)
  • pěvecké
   • Sólový zpěv (ŠVP)
  • akordeonové
   • Hra na akordeon (ŠVP)
  • Taneční obor
    • Taneční tvorba (ŠVP)
   • Literárně-dramatický obor
    • dramatické oddělení
     • Dramatická tvorba (ŠVP)
   zavřít

  Uveďte, prosím, údaje o Vašem dítěti.

  Žák

  - zkratka s tečkou, např. Mgr.
  Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Jiří
  Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Novák
  - zkratka s tečkou, např. Ph.D.
  - šest číslic, lomítko, čtyři číslice
  údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)

  Zrušit - např. 1. leden 2000
  - obec narození; např. Praha
  - název státu; Česká republika
  pokud má žák dvě státní občanství, vyberte i 2. státní občanství (klikněte)

  - název státu; Spojené státy americké
  / - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
  - obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

  - telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
  údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

  pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

  - adresa schránky; neco@domena.cz
  - ID datové schránky; např. abc1234


  - název , , gymnázia apod.5)
  Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2022/2023)


  - třída ve výše uvedené škole5)
  Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2022/2023)

  - např. Žák je zcela zdráv
  - např. preferované studijní zaměření, pedagog, nástup až od pololetí

  Skrýt ukázkové údaje

  Uveďte, prosím, údaje o rodičích nebo jiných zákonných zástupcích žáka.

  Zákonní zástupci žáka

  1. zákonný zástupce žáka


  - zkratka s tečkou, např. Mgr.
  - začínající velkým písmenem; např. Alena
  - začínající velkým písmenem; např. Nováková
  - zkratka s tečkou, např. Ph.D.
  / - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
  - obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

  - telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
  údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

  pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

  - adresa schránky; neco@domena.cz
  - ID datové schránky; např. abc1234

  2. zákonný zástupce žáka


  - zkratka s tečkou, např. Ing.
  - začínající velkým písmenem; např. Jiří
  - začínající velkým písmenem; např. Novák
  - zkratka s tečkou, např. CSc.
  / - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
  - obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

  - telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
  údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

  pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

  - adresa schránky; neco@domena.cz
  - ID datové schránky; např. abc1234

  Skrýt ukázkové údaje

  Co chcete, aby Vaše dítě v ZUŠ studovalo?
  Zaškrtněte požadovaná studijní zaměření (můžete i více).

  Hudební obor – oddělení:
  dechových nástrojů
  smyčcových nástrojů
  strunných nástrojů
  bicích nástrojů
  lidových nástrojů
  klávesových nástrojů
  pěvecké
  akordeonové
  Taneční obor
  Literárně-dramatický obor
  dramatické oddělení

  Pokud si nevíte rady s výběrem studijního zaměření, můžete kontaktovat školu (585 427 641).

  Souhlasy zákonných zástupců

  Souhlas zákonných zástupců
  V souladu s ustanovením §4 písmeno n a § 5 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění, svobodně a vědomě uděluji Základní umělecké škole Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 souhlas se zpracováním obrazových záznamů, videozáznamů, audiozáznamů, s použitím písemností osobní povahy, podobizen týkajících se mého dítěte v oficiálních médiích školy (uveřejnění jména na internetových stránkách školy pro účely propagace školy na veřejnosti, v tiskopisech školy, na nástěnce školy, v časopisu školy, na programech koncertů a vystoupeních školy, v soutěžních katalozích a výsledkových listinách soutěží, prezentací výtvarných prací v prostorách školy, na výstavách, v tisku, na webových stránkách apod.). Škola si vyhrazuje právo k výrobě kopií, veřejnému provozování a dalšímu šíření žákovských výtvarných a literárních děl, CD, DVD, které škola pořídila na žákovských a veřejných vystoupeních. V případě potřeby souhlasím s poskytnutím základní první pomoci našemu dítěti. Souhlasím s prvotním prošetřením situace při podezření šikany či používaní návykových látek. Tento souhlas poskytuji neomezeně po dobu studia, přičemž beru na vědomí, že ho mohu kdykoliv písemně odvolat.
  Účet MS Office 365
  Souhlasím s vytvořením a používáním školního žákovského účtu v MS Office 365 (doména zusik.cz), který bude sloužit k online komunikaci mezi mým dítětem a školou.

  Přijetí žáka do ZUŠ musí předcházet úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
  Přejete si dostavit se na přijímací zkoušku v určitý termín?

  Zkontrolujte, prosím, správnost údajů a odešlete přihlášku.

  ZUŠZákladní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32
  Budova/pobočkaHlavní budova
  Studijní zaměření

  Žák

  Jméno
  Příjmení
  Datum narození
  Místo narození
  Státní občanství2)Česká republika
  Místo pobytu

  Všechny osobní údaje jsou v iZUŠ zabezpečeny, manipulovat s nimi mohou pouze oprávněné osoby (především zaměstnanci školy — učitelé žáka a jejich nadřízení) a jejich zpracování je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníka poskytnuty třetí straně. Pokud se chcete dozvědět více informaci o zabezpečení a přístupu k osobním údajům, přečtěte si o Zásadách ochrany osobních údajů v iZUŠ.

  Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím, zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášku do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé. Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte na webových stránkách školy (http://www.zusik.cz/).
  Pokud vás zajímají další informace, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů v iZUŠ.

  Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky.

  Tisk Přihlášky do ZUŠ

  Děkujeme Vám za odeslání Přihlášky do ZUŠ. Vytiskněte ji, podepište a u přijímací zkoušky ji odevzdejte. Nemáte-li možnost přihlášku vytisknout, před přijímací zkouškou o to požádejte v kanceláři školy.

  Těšíme se na příjemnou spolupráci a přejeme Vám hezký den.

  Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)