Přihláška do ZUŠ

Nápověda Slovensky Česky

Vážení rodiče, milí žáci,
vítáme vás v Informačním systému základních uměleckých škol iZUŠ, který vás v několika krocích provede vyplněním Přihlášky do ZUŠ.
Vyplněné údaje budou odeslány do zvolené školy, která vás bude informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Studovalo již některé z Vašich dětí v ZUŠ, kam chcete podat přihlášku,
nebo vyplňovali jste již někdy přihlášku v iZUŠ?

 

Pokud znáte své uživatelské jméno a heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky si značně usnadnit.

Vstup do iZUŠ Pozor, klávesa Caps Lock je zapnutá, píšete velkými písmeny.   Zapomněli jste přístupové údaje?   Pokračovat bez přístupu do iZUŠ

Do které ZUŠ chcete své dítě přihlásit?


Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web, studijní zaměření)

Název školy
Základní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720, okres Most
Adresa sídla školy
Podkrušnohorská 1720, 436 01 Litvínov (ukázat na mapě)
Telefon do sídla školy
476 752 531
E-mail
reditel(zavináč)zuslitvinov(tečka)cz
Web
http://zuslitvinov.cz

  Nabízená studijní zaměření:
 • Hudební obor – oddělení
  • dechových nástrojů
   • Hra na zobcovou flétnu (ŠVP)
   • Hra na flétnu (ŠVP)
   • Hra na klarinet (ŠVP)
   • Hra na saxofon (ŠVP)
   • Hra na trubku (ŠVP)
   • Hra na pozoun (ŠVP)
   • Hra na lesní roh (ŠVP)
   • Hra na tenor (ŠVP)
   • Hra na baryton (ŠVP)
   • Hra na tubu (ŠVP)
   • Hra na fagot (ŠVP)
   • Hra na hoboj (ŠVP)
  • smyčcových nástrojů
   • Hra na housle (ŠVP)
   • Hra na kontrabas (ŠVP)
   • Hra na violoncello (ŠVP)
  • strunných nástrojů
   • Hra na kytaru (ŠVP)
   • Hra na baskytaru (ŠVP)
   • Hra na elektrickou kytaru (ŠVP)
  • bicích nástrojů
   • Hra na bicí nástroje (ŠVP)
  • klávesových nástrojů
   • Hra na keyboard (ŠVP)
   • Hra na klavír (ŠVP)
  • pěvecké
   • Pěvecká hlasová výchova (ŠVP)
   • Sborový zpěv (ŠVP)
  • akordeonové
   • Hra na akordeon (ŠVP)
 • Výtvarný obor
  • Výtvarný obor (ŠVP)
 • Taneční obor
  • Taneční obor (ŠVP)
 • Literárně-dramatický obor
  • dramatické oddělení
   • Dramatické oddělení (ŠVP)
zavřít

Uveďte, prosím, údaje o Vašem dítěti.

Žák

- zkratka s tečkou, např. Mgr.
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Jiří
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- šest číslic, lomítko, čtyři číslice
údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)

Zrušit - např. 1. leden 2000
- obec narození; např. Praha
- název státu; Česká republika
pokud má žák dvě státní občanství, vyberte i 2. státní občanství (klikněte)

- název státu; Spojené státy americké
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- název , , gymnázia apod.5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvje v tomto školním roce (2019/2020)

- třída ve výše uvedené škole5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvje v tomto školním roce (2019/2020)

- např. Žák je zcela zdráv
- vyberte zdravotní pojišťovnu
- např. preferované studijní zaměření, pedagog, nástup až od pololetí

Skrýt ukázkové údaje

Uveďte, prosím, údaje o rodičích nebo jiných zákonných zástupcích žáka.

Zákonní zástupci žáka

1. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Mgr.
- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- název zaměstnavatele
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

- vykonávaná funkce na pracovišti
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

2. zákonný zástupce žáka


- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; např. Novák
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

Skrýt ukázkové údaje

Co chcete, aby Vaše dítě v ZUŠ studovalo?
Zaškrtněte požadovaná studijní zaměření (můžete i více).

Hudební obor – oddělení:
dechových nástrojů
smyčcových nástrojů
strunných nástrojů
bicích nástrojů
klávesových nástrojů
pěvecké
akordeonové
Výtvarný obor
Taneční obor
Literárně-dramatický obor
dramatické oddělení

Pokud si nevíte rady s výběrem studijního zaměření, můžete kontaktovat školu (476 752 531).

Souhlasy zákonných zástupců

Souhlas zákonných zástupců s použitím osobních údajů žáka - úspěchy, foto a video
Zatržením dávám svůj souhlas ZUŠ Litvínov ( jako zákonný zástupce žáka ), dle nařízení EU 2016/679,
k pořizování a zveřejňování úspěchů, fotografií a video záznamů v propagačních materiálech ZUŠ, na nástěnkách v prostorách ZUŠ, ve venkovních vitrínách ZUŠ, na webu a facebooku ZUŠ za účelem prezentace práce školy.
Souhlas poskytuji výhradně za tímto účelem po dobu docházky mého dítěte na ZUŠ, která nesmí bez mého souhlasu tyto údaje poskytnout třetím osobám.
Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jako jsem ho udělil. Odvolání působí do budoucna a nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů za tímto účelem.
Souhlas zákonných zástupců s použitím osobních údajů žáka - zpracování plateb z mého účtu
Zatržením dávám svůj souhlas ZUŠ Litvínov ( jako zákonný zástupce žáka ), dle nařízení EU 2016/679,
ke zpracování plateb přijatých z mého bankovního účtu nebo odeslaných na můj bankovní účet, za účelem bezhotovostního převodu úplaty za vzdělávání (školného) a půjčovného hudebních nástrojů a další aktivity (soustředění, zájezdy atp.), které ZUŠ pořádá.
Souhlas poskytuji výhradně za tímto účelem po dobu docházky mého dítěte na ZUŠ, která nesmí bez mého souhlasu tyto údaje poskytnout třetím osobám vyjma zákonem stanovených případů. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jako jsem ho udělil. Odvolání působí do budoucna a nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů za tímto účelem.
Souhlas zákonných zástupců s použitím osobních údajů žáka - koncerty, výstavy, představení
Zatržením dávám svůj souhlas ZUŠ Litvínov ( jako zákonný zástupce žáka ), dle nařízení EU 2016/679,
k prezentaci výstupů práce učitelů zapojením se mého dítěte na soutěžích, workshopech, koncertech, výstavách, tanečních a divadelních představeních, kterých se ZUŠ Litvínov účastní nebo je pořádá.
Souhlas poskytuji výhradně za tímto účelem po dobu docházky mého dítěte na ZUŠ. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jako jsem ho udělil. Odvolání působí do budoucna a nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů za tímto účelem.

Přijetí žáka do ZUŠ musí předcházet úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Přejete si dostavit se na přijímací zkoušku v určitý termín?

Zkontrolujte, prosím, správnost údajů a odešlete přihlášku.

ZUŠZákladní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720, okres Most
Budova/pobočkaHlavní budova
Studijní zaměření

Žák

Jméno
Příjmení
Datum narození
Místo narození
Státní občanství2)Česká republika
Místo pobytu

Všechny osobní údaje jsou v iZUŠ zabezpečeny, manipulovat s nimi mohou pouze oprávněné osoby (především zaměstnanci školy — učitelé žáka a jejich nadřízení) a jejich zpracování je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníka poskytnuty třetí straně. Pokud se chcete dozvědět více informaci o zabezpečení a přístupu k osobním údajům, přečtěte si o Zásadách ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím,  zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášku do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé. Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte na webových stránkách školy (http://zuslitvinov.cz).
Pokud vás zajímají další informace, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky.

Tisk Přihlášky do ZUŠ

Děkujeme Vám za odeslání Přihlášky do ZUŠ. Vytiskněte ji, podepište a u přijímací zkoušky ji odevzdejte. Nemáte-li možnost přihlášku vytisknout, před přijímací zkouškou o to požádejte v kanceláři školy.

Těšíme se na příjemnou spolupráci a přejeme Vám hezký den.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)

Čtvrtek 14. listopadu 2019