Přehled nápovědy k tématu 'výtvarná soutěž'

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

 Další související témata: věk soutěžícího

Kliknutím na článek zobrazíte jeho celý obsah. Chcete-li získat podrobnější a souvislejší nápovědu, najeďte na myší daný článek a stiskněte tlačítko Zobrazit v Nápovědě.

Přihlášky do Soutěžní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ

Pro aktuální ročník Soutěžní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ pro rok 2019/2020 bylo vyhlášeno nepovinné téma „UMĚNÍ – TADY A TEĎ“. 
Toto téma může být zpracováno ve všech disciplínách. 
Pokud jste svoje práce zpracovávali k tomuto tématu, zatrhněte v Přihlášce checkbox Aktuální téma. V Přihlášce do soutěže jej najdete pod roletkou Soutěžních kategorií.

Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 8. Přihlášky do Soutěžní přehlídky…

Související témata: aktuální téma výtvarná soutěž přihláška Umění tady a teď checkbox roletka

Věk žáka na Přihlášce do soutěže

Na Přihlášce do soutěže vždy uvádějte aktuální věk soutěžícího. Ke každé výtvarné práci by měl být vyznačen věk soutěžícího v době, kdy práce vznikla. Žádná práce nesmí být starší tří let.

Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)8. Přihlášky do Soutěžní přehlídky… › 1. Věk žáka na Přihlášce do soutěže

Související témata: věk soutěžícího výtvarná soutěž

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)