Přehled nápovědy k tématu 'přihlašování'

Nápověda Slovensky Česky

 Další související témata: aplikace kód bezpečnost

Kliknutím na článek zobrazíte jeho celý obsah. Chcete-li získat podrobnější a souvislejší nápovědu, najeďte na myší daný článek a stiskněte tlačítko Zobrazit v Nápovědě.

Dostanu se na stranu, která chce, abych se přihlásil, ale přihlášený už jsem

Váš prohlížeč si do počítače uložil stranu, která už není aktuální (na které jste byli nepřihlášeni). Je třeba tuto stranu smazat a načíst její aktuální podobu Postup:
 1. Odhlaste se z iZUŠ, zavřete prohlížeč a znovu jej otevřete.
 2. V menu prohlížeče zvolte „Historie → Vymazat dočasné soubory“ nebo „Nástroje → Smazat historii prohlížení“, označte volbu Dočasné soubory Internetu nebo Cache prohlížeč (ostatní volby mohou zůstat neoznačené) a potvrďte smazání.
 3. Přihlaste se do iZUŠ a již by mělo být vše v pořádku. Prohlížeč si znovu načte aktuální podobu strany. Objevuje-li se vám toto hlášení často, bylo by vhodné v nastavení prohlížeče nastavit kratší dobu, po které prohlížeč načítá aktuální podobu stránek.

Umístění v Nápovědě: 3. ŽIVOTNÍ SITUACE1. Vstup do iZUŠ4. Obtíže při přihlášení do iZUŠ › 2. Dostanu se na stranu, která chce, abych se…

Související témata: přihlášení obtíže při přihlašování potíže při přihlašování chybné zobrazení

Nemohu se přihlásit, protože jsem v iZUŠ již přihlášen

Článek již neaktuální!
Dříve iZUŠ z bezpečnostních důvodů umožňoval, aby byl uživatel přihlášen v jeden okamžik pouze jednou, tedy nikoli na více počítačích či ve více prohlížečích (neplatí o zobrazení iZUŠ ve více oknech/panelech jednoho prohlížeče). Proto bylo důležité, abyste se po skončení práce v iZUŠ vždy odhlásili (kliknutím na odkaz „odhlásit“ – v levém sloupci pod vaším jménem). Pokud se nemůžete přihlásit, může to být z následujících příčin:
 1. Jste již přihlášeni na jiném počítači => odhlaste se na onom počítači a přihlaste se znovu zde (nebo viz bod 6).
 2. Jste již přihlášeni v jiném prohlížeči => odhlaste se v onom prohlížeči a přihlaste se znovu zde (nebo viz bod 6).
 3. Byla smazána cookie ve vašem prohlížeči, stalo se tak možná v důsledku zavření prohlížeče bez předchozích odhlášení z iZUŠ => po ukončení práce v iZUŠ se nezapomeňte odhlásit a teprve potom zavřete prohlížeč, nyní budete muset vyčkat automatického odhlášení (nebo viz bod 6).
 4. Pokud jste připojeni k internetu přes Wi-Fi či mobilní internet, mohlo dojít k přepojení do jiné sítě a změně IP adresy, čímž je váš počítač z pohledu internetu považován za odlišný než předtím, iZUŠ identifikoval jiný počítač a z výše uvedených důvodů vás odmítl přihlásit, vyčkejte automatického odhlášení (nebo viz bod 6).
 5. Vaše přihlašovací údaje mohla zjistit jiná osoba a přihlásit se pod vaším jménem, nebo jste se neodhlásili a jiná osoba na onom počítači pracuje v iZUŠ pod vaším jménem => jestliže se čas automatického odhlášení zvyšuje a zneužití přihlašovacích údajů nemůžete ovlivnit, okamžitě kontaktujte provozovatele iZUŠ, aby zablokoval váš účet v iZUŠ (nebo viz bod 6).
 6. Pokud nemůžete zajistit odhlášení podle předchozích bodů, můžete zvolit následující postup, předchozí přihlášení bude zrušeno, neuložená data v předchozím přihlášení budou ztracena. Pokud obdržíte hlášení „Uživatel (vaše uživatelské jméno) je již přihlášen…“: Vyplňte uživatelské jméno heslo, následně zaškrtněte zatržítko „Vynutit odhlášení“, klikněte na tlačítko Přihlásit.

Popis aplikace

Přihlášení a nastavení
 • Po spuštění aplikace se vám zobrazí Přihlašovací strana iZUŠ
 • Nastavení aplikace a další položky najdete v menu, které si zobrazíte swajpnutím (přejetím prstů z levé strany  zařízení obrazovky doprostřed)Skrytí menu se provede swajpnutím doleva nebo klepnutím na šipku zpět v horní části menu.

Ovládání aplikace 
 • Menu aplikace s Nastavením a dalšími volbami se zobrazí tzv. swajpnutím z levé strany obrazovky (přejetím prstů z levé strany obrazovky doprostřed).
 • Skrytí menu se provede swajpnutím doleva nebo klepnutím na šipku zpět v horní části menu.
 • Tlačítko mobilního zařízení pro návrat o jeden krok zpět funguje jako šipka zpět v prohlížeči, tedy zobrazí předchozí stranu. Stejného efektu docílíte klepnutím na ikonu levé šipky ve vysouvacím Menu aplikace.

Umístění v Nápovědě: 16. MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ › 1. Popis aplikace

Související témata: aplikace nápověda přihlašování mobilní šipka ovládání práce nastavení swajpnutí

PŘIHLÁSIT/ODHLÁSIT

  • Přihlásit se můžete:
   • Jednorázově – v sekci Vstup do iZUŠ přímo na Hlavní straně iZUŠ jsou umístěna políčka pro Uživatelské jménoHeslo. Zapište vaše přihlašovací údaje a stiskněte tlačítko Vstoupit.
   • Opakovaně – pro usnadnění tohoto procesu si přihlašovací údaje můžete uložit do mobilní aplikace (viz Nastavení níže) a využívat pak přihlašování přes Menu pomocí tlačítko Přihlásit.
  • Odhlášení provedete přes tlačítko Odhlásit.
  • Další informace k přihlašovacím údajům viz Přihlášení
Pokud používáte bezpečné Dvoufázové přihlašování, pak mějte na paměti, že v mobilní aplikaci iZUŠ je třeba při přihlašování Ověřovací kód přesně zkopírovat:
  • Po zadání přihlašovacího jména a hesla se vám standardně objeví hláška „Ověřovací kód byl zaslán na váš e-mail. Platnost kódu je 10 min.“
  • Z notifikačního e-mailu se na mobilní zařízení nelze přihlásit proklikem z textu zprávy, ale je nutné kód vyplnit. Ověřovací kód zkopírujte (podržte prst na kódu v notifikačním e-mailu, vyberte volbu „zkopírovat“ a vložte do pole „Ověřovací kód“).
  • Dvoufázové přihlašování totiž běžně vyžaduje potvrzení ve stejném prohlížeči, ze kterého bylo vyžádáno. Může se objevit chybová hláška „Uživatele se nepodařilo ověřit. (...) Důvodem může být (...) chybějící ověření uživatelským jménem a heslem (v tomto prohlížeči)".

Umístění v Nápovědě: 16. MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ2. Vysouvací menu z levé strany › 2. PŘIHLÁSIT/ODHLÁSIT

Související témata: aplikace kód přihlašování bezpečnost

Postup organizace soutěží v EOS ZUŠ

 1. Provozovatel EOS ZUŠ přidělí práva členům UR.
 2. Členové UR ZUŠ vytvoří ústřední kola a přidělí práva tajemníkům ústředních kol, případně dalším osobám.
 3. Členové UR vytvoří práva členům KUR.
 4. Členové KUR vytvoří krajská kola a přidělí práva tajemníkům krajských kol, případně dalším osobám.
 5. Členové KUR zjistí, zda se budou konat okresní kola (pokud ano – vytvoří okresní kola a přidělí práva organizátorům okresních kol, pokud ne – zvolí, která okresní kola se nekonají).
 6. Ředitelé ZUŠ do EOS ZUŠ vytvoří školní kola soutěží, případně zadají nekonající se soutěžní kola.
 7. Díky této posloupnosti EOS ZUŠ pozná, zda má Přihláška směřovat do školního, okresního, nebo rovnou krajského kola.
 8. Tajemník poroty nejnižšího kola určí datum, kdy bude uzávěrka Přihlášek do soutěže, a postará se, aby všechny školy byly proškoleny, jakým způsobem mají vyplnit Přihlášku do soutěže, tedy elektronicky na adrese: www.soutezezus.cz/prihlaska_do_souteze/.

Údaje vyznačené na obrázku červeným rámečkem mohou editovat pouze členové KUR a to u krajských a okresních kol. V případě ústředních kol tyto údaje vyplňují pouze členové UR. Editaci těchto údajů nemá povolena pořádající škola ani nikdo další.
Školy si samy vkládají pouze školní kola.

Umístění v Nápovědě: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS… › 6. Postup organizace soutěží v EOS ZUŠ

Související témata: organizace uzávěrka přihlášek manuál pravidla přihlašování soutěže školní kolo editace nastavení kol UR

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)

Neděle 23. února 2020