Přehled nápovědy k tématu 'kolektiv'

Nápověda Slovensky Česky

 Další související témata: soubor název souboru kdy se vyplňuje TKK izuš hromadná třídnice více soutěžící

Kliknutím na článek zobrazíte jeho celý obsah. Chcete-li získat podrobnější a souvislejší nápovědu, najeďte na myší daný článek a stiskněte tlačítko Zobrazit v Nápovědě.

Seznam článků

Omluvenky

Elektronická omluvenka
 1. Ve spodním řádku Žákovského sešitu (po přihlášení svými přihlašovacími údaji) nalezne Zákonný zástupce odkaz na Elektronickou omluvenku – Omluvit žáka z výuky. Na uživatelském účtu nezletilého žáka je oznámení: ​Jsi přihlášen jako žák. Nezletilý žák si nemůže sám vyplnit omluvenku.
 2. Když se přihlásíte svými vlastními přihlašovacími údaji, tlačítko Uložit omluvenku vám bude fungovat správně.
 3. Zákonný zástupce vyplní údaje a zatrhne v elektronické omluvence předměty, jichž se absence týká (pokud tedy zákonný zástupce zatrhne v elektronické omluvence např. i omluvu hodiny Hudební nauky, učitel to v Třídní knize pro hudební nauku uvidí) a omluvenku potvrdí tlačítkem Uložit omluvenku. Učitel se vždy může u Omluvenky podívat, kdy a kdo Omluvenku zadal (po najetí myší na Datum se zobrazí čas a jméno zadavatele). V případě, že je v políčku hvězdička, pak ji vyplnil některý zaměstnanec školy.
 4. Omluvenku hodiny vidí vyučující v zápisu v Třídní knize pro ten den. Omluvenka by měla být vyplněna a uložena ideálně den dopředu, dříve než se vygeneruje ráno v 8,00  zápis do Třídní knihy i se zápisem "Omluven". Zpětně se omluvenka do Třídní knihy nepropíše. Pro případ, že by se Omluvenka do Třídní knihy již zapsat nestihla, přijde v kopii vyučujícímu zpráva o omluvení z výuky na jeho e-mailovou adresu. 
  V Třídní knize pro kolektivní výuku je pro rychlý přehled políčko Docházka a Hodnocení/Poznámky u omluveného žáka podbarveno zeleně, i v případě dodatečného omluvení, nebyla-li Docházka ještě vyplněna.  
  Při stornování omluvenky Zákonným zástupcem (smazání) bude rovněž automaticky odeslán e-mail učiteli; je tedy o změně omluvenky informován.
 5. Pokud např. na začátku školního roku učitel ještě neprovedl žádný zápis do Třídní knihy, nezobrazí se pole s textem: "Další pravidelná výuka připadne na ..., následná výuka by dle rozvrhu hodin měla proběhnout v ... včetně tlačítka Omluvit žáka z výuky.
  Pro tyto případy má Zákonný zástupce na Hlavní straně nově také tlačítko Přejít do Omluvenek. Zde Omluvenku standardně vyplní.

Další možné způsoby omluvení absence žáka
V menu (modrá tlačítka v levém sloupci) se nachází položka "Kontakt". Po kliknutí na ni se dostanete na stranu s rozbalovacím seznamem všech základních uměleckých škol. Vyberete tu vaši a tlačítkem Zobrazit se ukáží kontaktní údaje dané školy. Kliknutím na e-mailovou adresu můžete napsat a odeslat zprávu (omluvenku). Můžete též zavolat na uvedené telefonní číslo (většinou se jedná o telefon do kanceláře školy). Pokud chcete kontaktovat přímo vyučující, přihlaste se do iZUŠ svým uživatelským jménem a heslem. Na straně "Zaměstnanci" u daného vyučujícího klikněte na tlačítko Osobní údaje. Na uvedenou e-mailovou adresu pošlete zprávu, nebo zavolejte na uvedené telefonní číslo. Nejsou-li kontaktní údaje dostupné (vyučující je nedoplnil), využijte kontaktů uvedených na straně Škola.

Dlouhodobá omluvenka
Po dohodě s vedením školy je možné vytvořit dlouhodobé omluvení žáka, např. pro Třídní knihu kolektivní výuky, kde žák nemůže pravidelně docházet a přijde jen na dohodnuté přezkoušení. V dokumentu Omluvenka vyplní učitel nebo vedení školy žákovi omluvenku např. na celé pololetí.

Učitelé mají tyto nástroje ke zjištění Omluvenek svých žáků: 
- jsou informováni e-mailovou notifikací o všech (i dodatečně zaslaných) elektronických omluvenkách.
- mají možnost si zobrazit žáky s ještě neomluvenými hodinami (použijte Filtry a hledání). 
Kdy je potřeba vyplnit název souboru?

Název souboru vyplňujete pouze v případě, že přihlašujete více soutěžících na jedné Přihlášce

Pozn.:
Pedagog, který používá k vyplnění hromadné Přihlášky systém iZUŠ, pak při použití tlačítka Přihláška do soutěže  – pod Třídní knihou pro kolektivní výuku – má rovnou předvyplněný název souboru (název kolektivu se z TKK přenese do Názvu souboru, např. Kytarové duo ...). 
Výjimku tvoří Přihlášky více soutěžících ve výtvarném oboru, tam samozřejmě název TKK nevyhovuje, v tom případě si vyplňte dle potřeby. Zde se vyplňuje spíše Název portfolia, Název projektu, apod.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)

Neděle 23. února 2020