Přehled nápovědy k tématu 'bezkonfliktní'

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

 Další související témata: soutěže EOS ZUŠ GDPR test@example.com osobní údaje

Kliknutím na článek zobrazíte jeho celý obsah. Chcete-li získat podrobnější a souvislejší nápovědu, najeďte na myší daný článek a stiskněte tlačítko Zobrazit v Nápovědě.

Seznam článků

GDPR v EOS

Povinné osobní údaje nutné k vyplnění dokumentů v soutěžním systému EOS ZUŠ jsou v souladu s GDPR.

  • Všechny údaje v Přihlášce do soutěže o žácích jsou ze zákona, není třeba k nim mít souhlas. 
  • Škola je povinna zveřejňovat soutěžní dokumenty, kterými jsou Harmonogram soutěže, Výsledková listina atd. 
  • V EOS jsou zpracovávány osobní údaje žáků pro potřeby organizace soutěží a exportu výsledků soutěží do programu Excelence
  • Jsou zpracovávány údaje vyplývající z vyhlášky č. 55/2005 Sb. (Vyhláška o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání), tedy JménoPříjmení soutěžícího, rok narozeníškola
  • V údajích o pedagozích je uvedeno telefonní číslo e-mail. Pokud pedagogové nechtějí uvádět své soukromé telefony a e-maily a nemohou uvést školní telefony a e-maily, protože je nemají, jsou instruováni, aby uváděli telefon a e-mail do kanceláře školy
    V testovací Přihlášce je možno vložit bezkonfliktní email ve tvaru test@example.com.
  • Objednavatel informačního systému EOS ZUŠ je Umělecká rada ZUŠ ČR.
    • Podmínky zpracování soutěžního systému jsou uvedeny ve smlouvě s firmou Sensio.cz s.r.o. jako zpracovatelem., kde jsou tyto požadavky ošetřeny.

Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 16. GDPR v EOS

Související témata: soutěže EOS ZUŠ GDPR test@example.com bezkonfliktní osobní údaje

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)