Přehled nápovědy k tématu 'aplikace'

Nápověda Slovensky Česky

Kliknutím na článek zobrazíte jeho celý obsah. Chcete-li získat podrobnější a souvislejší nápovědu, najeďte na myší daný článek a stiskněte tlačítko Zobrazit v Nápovědě.

Zajištění ochrany osobních údajů v iZUŠ, dvoufázové přihlašování

Přihlašovací údaje
 • Nesdělovat nikomu své přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo).
 • Pokud již někdo přihlašovací údaje zná, změnit si je (alespoň heslo).
 • Pro zmírnění rizika náhodného vyzrazení a použití přihlašovacích údajů neoprávněnou osobou (např. odezření při jejich zadávání), jednou za čas si změnit heslo (platí především pro uživatele s vyššími uživatelskými právy (např. ředitel má přístup k osobním údajům všech zaměstnanců, žáků i jejich zákonných zástupců).
 • Přihlašovací údaje si nemusíte pamatovat a stále znovu zadávat, můžete využít specializované aplikace pro uložení hesel (neplést si však s nezabezpečeným zapamatováním hesla v prohlížeči).
 • Délka hesla spolu s kombinací písmen a čísel nejsou jediným kritériem pro vymyšlení bezpečného hesla, na který byste měli brát zřetel. Pokud si nastavíte heslo “heslo123”, jedná se o slabé heslo, protože je velmi snadné jej uhodnout. Na druhou stranu nemusíte jít do extrému typu “m7sNGUfF%bJN#H”. Zvolte si heslo, které si budete dobře pamatovat, ale nenapadne nikoho jiného. Např. “housle1998Praha”, protože jste si koupili housle v roce 1998 v Praze. Málokdo ví, co, kdy a kde jste si koupili, a už vůbec, že jste si zrovna toto nastavili jako heslo do iZUŠ.
Uživatelská práva
 • Nedávejte uživatelům vyšší práva, než nezbytně potřebují (např. učitel nepotřebuje práva administrátora školy, stačí mu práva učitele).
 • Pokud již některý uživatel má vyšší práva, než potřebuje, snižte mu je.
 • U vedoucích pracovníků zvažte, zda ke všem podřízeným potřebují mít přístup, vidí totiž i všechny osobní údaje jejich žáků a zákonných zástupců.
Dvoufázové přihlašování
Nově můžete zvolit další bezpečnostní stupeň. V čem to spočívá?
Namísto pouhého uživatelského jména a hesla zadáte ještě Ověřovací kód (je zaslán na e-mail uživatele, který má v iZUŠ v Osobních údajích zaměstnance/žáka uveden). Teprve po zadání tohoto kódu je umožněn vstup do iZUŠ.
 • Nemusíte se bát, že se vám nějak proces přihlášení zkomplikuje.
 • Volba je zcela na vás, zda tento vyšší stupeň zabezpečení využijete či nikoliv.
 • Každý uživatel si může tento způsob zabezpečení zapnout v Nastavení uživatele použitím volby Dvoufázové přihlášení
 • Notifikace s Ověřovacím kódem je užitečná zvláště, když jste přihlášení do iZUŠ na dvou či více zařízeních současně
 • Dvoufázové přihlašování v mobilní aplikaci viz článek PŘIHLÁSIT/ODHLÁSIT.
 • Jestliže chcete zůstat u stávajícího způsobu přihlašování, ponechejte volbu vypnuto.
Zrušení přístupu do iZUŠ
 • Bývalým zaměstnancům odeberte přístup do iZUŠ zrušením jejich uživatelského účtu.
 • Pokud to uznáte za vhodné, můžete zrušit přístup i bývalým žákům a jejich zákonným zástupcům (již nebudou moct nahlížet do svého Žákovského sešitu, kde jsou mimo jiné i osobní údaje jejich učitelů).
Tisk a export
 • Většinu dokumentů a údajů již nemusíte tisknout, postačuje jejich elektronická podoba v iZUŠ.
 • Nad tištěnými dokumenty nemáte takovou kontrolu, jako nad jejich elektronickou verzí v iZUŠ.
 • Stejná situace platí o exportu údajů např. do aplikace Word, Excel atd., kdy přicházíte o zabezpečení údajů.
 • Při nezbytném tisku nebo exportu zvažte, zda je nutné uvádět všechny osobní údaje, zda nebude postačovat jejich pseudonymizovaná podoba.
Odhlašování z iZUŠ
 • Nepodceňujte riziko, např. když se vzdálíte od počítače, může někdo jiný získat přístup do iZUŠ pod vaším uživatelským účtem.
 • Při každém odchodu od počítače se z iZUŠ odhlaste, nebo alespoň zamkněte Windows (klávesová zkratka Win+L).
 • Při vaší nečinnosti vás iZUŠ umí automaticky po nastavené době odhlásit, čímž bude znovu zabezpečen přístup do iZUŠ (bude nutné zadat heslo). Standardně nastavená doba automatického odhlášení je 60 minut, tuto dobu můžete zkrátit i prodloužit.
 • Nespoléhejte na automatické odhlášení a raději se odhlašujte ručně, protože čím déle je iZUŠ bez vašeho dozoru, tím více roste riziko zneužití vašeho uživatelského účtu a úniku osobních údajů.
 • Pokud údaje uniknou pod vaším uživatelským účtem, ponesete za jejich únik odpovědnost vy.

MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ

Mobilní aplikace iZUŠ je určena pro mobilní telefony se systémem Android od verze 5.0 výše. Je dostupná zdarma v obchodu Google Play, stačí dát vyhledat název aplikace „iZUŠ“, případně přímý odkaz zde https://play.google.com/store/apps/details?id=www.izus.cz.

Stáhnutí aplikace
 • v mobilním zařízení spusťte aplikaci Google Play
 • zadejte do vyhledávače: iZUŠ
 • aplikaci iZUŠ stáhněte pomocí nástroje k instalaci
Aplikace nevyžaduje žádná speciální oprávnění, pouze v případě použití funkce INVENTARIZACE MAJETKU je požadován přístup k fotoaparátu, aby bylo možné skenovat QR kódy na štítcích umístěných na majetku.

Umístění v Nápovědě: 16. MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ

Související témata: telefon tablet zařízení Android Obchod Play inventarizace QR kód čtečka ikony aplikace iZUŠ

Popis aplikace

Přihlášení a nastavení
 • Po spuštění aplikace se vám zobrazí Přihlašovací strana iZUŠ
 • Nastavení aplikace a další položky najdete v menu, které si zobrazíte swajpnutím (přejetím prstů z levé strany  zařízení obrazovky doprostřed)Skrytí menu se provede swajpnutím doleva nebo klepnutím na šipku zpět v horní části menu.

Ovládání aplikace 
 • Menu aplikace s Nastavením a dalšími volbami se zobrazí tzv. swajpnutím z levé strany obrazovky (přejetím prstů z levé strany obrazovky doprostřed).
 • Skrytí menu se provede swajpnutím doleva nebo klepnutím na šipku zpět v horní části menu.
 • Tlačítko mobilního zařízení pro návrat o jeden krok zpět funguje jako šipka zpět v prohlížeči, tedy zobrazí předchozí stranu. Stejného efektu docílíte klepnutím na ikonu levé šipky ve vysouvacím Menu aplikace.

Umístění v Nápovědě: 16. MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ › 1. Popis aplikace

Související témata: aplikace nápověda přihlašování mobilní šipka ovládání práce nastavení swajpnutí

Vysouvací menu z levé strany

  

Umístění v Nápovědě: 16. MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ › 2. Vysouvací menu z levé strany

Související témata: logo šipka zpět aplikace nastavit uložit bezpečnost přihlašovací údaje křížek kolečko políčko aplikace

HORNÍ LIŠTA

   LOGO iZUŠ – klepnutím na logo se dostanete na Přihlašovací stranu – zde může i nepřihlášený uživatel získat informace z těchto sekcí:
  • O iZUŠ – podrobné informace o systému.
  • Přihláška do ZUŠ – jestliže chcete vyplnit a odeslat do školy přihlášku žáka ke studiu.
  • Přihláška do soutěže – jestliže chcete vyplnit a odeslat přihlášku žáka do soutěží MŠMT.
  • Portál práce – aktuální nabídky a poptávky zaměstnání v ZUŠ v ČR i na Slovensku.
  • Nápověda – podrobná nápověda k celému systému.
  • Kontakty – kontakty nejen na provozovatele systému, ale také na všechny ZUŠ.
 • Ikona šipky ←  posune v iZUŠ o stranu zpět.
 • Ikona šipky →  posune v iZUŠ o stranu dopředu.
 • Ikona kulaté šipky – slouží pro aktualizaci právě načtené strany.

Umístění v Nápovědě: 16. MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ2. Vysouvací menu z levé strany › 1. HORNÍ LIŠTA

Související témata: aplikace

PŘIHLÁSIT/ODHLÁSIT

  • Přihlásit se můžete:
   • Jednorázově – v sekci Vstup do iZUŠ přímo na Hlavní straně iZUŠ jsou umístěna políčka pro Uživatelské jménoHeslo. Zapište vaše přihlašovací údaje a stiskněte tlačítko Vstoupit.
   • Opakovaně – pro usnadnění tohoto procesu si přihlašovací údaje můžete uložit do mobilní aplikace (viz Nastavení níže) a využívat pak přihlašování přes Menu pomocí tlačítko Přihlásit.
  • Odhlášení provedete přes tlačítko Odhlásit.
  • Další informace k přihlašovacím údajům viz Přihlášení
Pokud používáte bezpečné Dvoufázové přihlašování, pak mějte na paměti, že v mobilní aplikaci iZUŠ je třeba při přihlašování Ověřovací kód přesně zkopírovat:
  • Po zadání přihlašovacího jména a hesla se vám standardně objeví hláška „Ověřovací kód byl zaslán na váš e-mail. Platnost kódu je 10 min.“
  • Z notifikačního e-mailu se na mobilní zařízení nelze přihlásit proklikem z textu zprávy, ale je nutné kód vyplnit. Ověřovací kód zkopírujte (podržte prst na kódu v notifikačním e-mailu, vyberte volbu „zkopírovat“ a vložte do pole „Ověřovací kód“).
  • Dvoufázové přihlašování totiž běžně vyžaduje potvrzení ve stejném prohlížeči, ze kterého bylo vyžádáno. Může se objevit chybová hláška „Uživatele se nepodařilo ověřit. (...) Důvodem může být (...) chybějící ověření uživatelským jménem a heslem (v tomto prohlížeči)".

Umístění v Nápovědě: 16. MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ2. Vysouvací menu z levé strany › 2. PŘIHLÁSIT/ODHLÁSIT

Související témata: aplikace kód přihlašování bezpečnost

NASTAVENÍ

  • Předvyplněním Uživatelského jména a Hesla získáte možnost přihlášení na jedno kliknutí nebo dokonce zcela automaticky ihned po spuštění aplikace.
Pozn. : Přihlašovací údaje jsou v mobilním zařízení ukládány zabezpečeným a  šifrovaným způsobem (AES). Jedná se o dvoufázovou kryptografickou metodu s použitím inicializačního vektoru a přidaného bezpečnostního hesla. Nemusíte mít tedy obavu, že by bylo možné tyto údaje jednoduše rozkódovat.
  • Aby byly tyto Přihlašovací údaje uložené v Nastavení maximálně ochráněny před nechtěným zobrazením neautorizované osobě (např. při zapůjčení mobilního telefonu jinému člověku), doporučujeme zapnout volbu „Chránit přístup pomocí PIN/otisku prstu“. Díky tomu bude při spuštění aplikace požadováno zadání bezpečnostního PINU, nebo v případě, že je mobilní zařízení vybaveno čtečkou otisků prstů, je možné přihlášení autorizovat pouhým přiložením prstu.
   • Nastavení PINu je dvoufázové – tj. napřed jste požádáni o zadání 4 místného PINu a poté ještě jednou pro ověření tohoto zadání.
   • Pokud je podruhé zadán PIN jinak, zobrazí se znovu obrazovka s žádostí o zadání nového PINu.
   • Jestliže PIN zapomenete, je možné jej resetovat pomocí „Zapomněli jste PIN?“. V tom případě po klepnutí na tlačítko OK (č. obr.) dojde z bezpečnostních důvodů k výmazu všech uložených Přihlašovacích údajů a budete si je muset do Nastavení vložit znovu.
  • Volba „Automatické přihlášení“ zajistí, abyste byli ihned po spuštění aplikace přihlášeni do iZUŠ.
  • Volba „Vynutit odhlášení“ slouží k tomu, abyste byli v případě přihlášení na jiném zařízení automaticky z toho zařízení odhlášeni, a mohli se tak do iZUŠ přihlásit na mobilním zařízení.

Umístění v Nápovědě: 16. MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ2. Vysouvací menu z levé strany › 3. NASTAVENÍ

Související témata: aplikace

INVENTARIZACE


Umístění v Nápovědě: 16. MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ2. Vysouvací menu z levé strany › 4. INVENTARIZACE

Související témata: aplikace

O APLIKACI

  • Informace o aktuální verzi aplikace
  • autor
  • odkaz do Google Play

Umístění v Nápovědě: 16. MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ2. Vysouvací menu z levé strany › 5. O APLIKACI

Související témata: aplikace

UKONČIT APLIKACI

 • Klepnutím na křížek ve spodním řádku aplikaci uzavřete.
 • Tato volba způsobí také automatické odhlášení z iZUŠ. Nemusíte tak myslet na odhlašování, aplikace to v tomto případě udělá za vás.

Umístění v Nápovědě: 16. MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ2. Vysouvací menu z levé strany › 6. UKONČIT APLIKACI

Související témata: konec aplikace zavřít skončit

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)

Pátek 21. února 2020