iZUŠ | Nápověda

Nápověda

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky


iZUŠ

Uživatelská
příručka

informačního systému
základních uměleckých škol

www.izus.cz

Sensio.cz s.r.o.

DODAVATEL INFORMAČNÍHO SYSTÉMU iZUŠStisknutím tlačítka Hledat prohledáte nápovědu. Výběrem z našeptávače přejdete na konkrétní článek.

 1. 0. ÚVOD
   1. 1.2.2. Záhlaví
    1. 4.2.1.10. Domluva rozvrhu
    1. 4.2.2.13. POPIS SMS BRÁNY
    1. 4.2.29.3. Infolinka iZUŠ
   1. 4.3.7. Rozvrh hodin
    1. 4.4.12.5. Převod dat
   1. 5.1.1. Nástěnka
   2. 5.1.2. Akce
    1. 5.1.2.11. Plakát
  1. 6.3. Platby
  2. 6.4. Spolky
   1. 6.5.1. Smlouvy
   2. 6.5.2. Faktury
   3. 6.5.4. Školení
   1. 6.6.7. Jiné osoby
  3. 6.10. Statistiky
   1. 7.1.6. Životopis
    1. 7.2.1.1. Rozvrh hodin
   1. 7.2.4. Pohledávky
   1. 8.2.6. Omluvenky
   2. 8.2.14. Vysvědčení
  1. 8.8. Tisknout
  2. 8.13. Rodiny
 2. 14. HLEDAT
  1. 16.5. Spolky
   1. 16.12.5. Náplně práce
  2. 16.13. Dashboard
   1. 16.13.3. Stavové ikony
   1. 18.2.1. HORNÍ LIŠTA
   2. 18.2.3. NASTAVENÍ
   3. 18.2.4. INVENTARIZACE
   4. 18.2.5. O APLIKACI
  1. 19.7. Diplom
   1. 19.7.3. Tisk Diplomu
  2. 19.11. Kontakty
  1. 20.1. O iZUŠ
  2. 20.4. Copyright

Rejstřík

 • A
 • Akce
 • Akce – Filtry a hledání
 • Akce s názvem Nouzový stav (Distanční vzdělávání, popř. jiný název podle potřeby)
 • Aktualizace osobních údajů
 • Aktualizace osobních údajů a provázanost s přihlašovacími údaji
 • Aktualizovat/Smazat Zákonného zástupce
 • Automatická e-mailová upozornění pro uživatele iZUŠ – obsah notifikace
 • Automatické odhlášení
 • Autorizace uživatele na technické podpoře
 • B
 • Balíček plateb – odeslání žádostí o platbu zákonným zástupcům Hromadnou funkcí
 • Balíčky plateb
 • Balíčky plateb pro příspěvky do spolku
 • Balíčky plateb – sloučení více plateb do jedné částky
 • Barevné zvýraznění zápisů
 • Bezpečné heslo
 • Bezpečnější komunikace s Technickou podporou iZUŠ – Oprávněná osoba
 • Bodování v případě 7 porotců
 • Bývalí žáci v Rodině
 • C
 • Celkové hodnocení u žáků studujících podle ŠVP narozdíl od starých učebních plánů
 • Centrální rozvrh hodin
 • Cizojazyčná a atypická jména a příjmení
 • Co konkrétně EOS ZUŠ nabízí?
 • Co mám udělat, když jsem zjistil chybu v Přihlášce a je po uzávěrce soutěže?
 • Co mám udělat, když si omylem smažu kolo?
 • Co mám udělat pro postup žáka do dalšího kola? Nevidím v dalším kole žáky, kteří postoupili.
 • Co mám udělat pro postup žáka, který dostal pouze návrh na postup?
 • Copyright
 • Č
 • Časté dotazy při tisku z iZUŠ
 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
 • Článek již neaktuální! Nemohu se přihlásit, protože jsem v iZUŠ již přihlášen
 • Článek již neaktuální! On-line chat Technické podpory iZUŠ
 • Členské příspěvky do spolku – nastavení
 • D
 • Další funkce
 • DALŠÍ INFORMACE
 • Další nastavení na samostatných stranách
 • Další postup je pro oba případy totožný:
 • Další souhlasy se zpracováním osobních údajů
 • Dashboard
 • Dashboard na Hlavní straně
 • Dashboard školy
 • Desatero, proč mít Rozvrh hodin uložený včas
 • Detailní nastavení uživatelských práv
 • Detailní nastavení uživatelských práv (přístupů uživatelů k jednotlivým funkcím)
 • Diplom
 • Distanční výuka – IT řešení, platformy
 • Dlouhodobé suplování (např. 1 měsíc a více)
 • Dohoda o hmotné odpovědnosti (finanční)
 • Dohoda o odpovědnosti
 • Dohoda o odpovědnosti (za majetek)
 • Dohoda o odpovědnosti za vedení skladu
 • Docházka zaměstnanců
 • Docházka zaměstnanců – Hlavní prázdniny
 • Docházka žáka v Třídní knize pro kolektivní výuku
 • Dokumenty personální
 • Dokumenty školy
 • Dokumenty školy na iZUŠ Disku
 • Dokumenty zaměstnance (Moje Dokumenty)
 • Dokumenty zaměstnance – výuka
 • Dokumenty žáka
 • Dokumenty žáka – editace Vysvědčení (Výpisu z vysvědčení)
 • Dokumenty žáků
 • Domluva rozvrhu
 • Doplňková činnost
 • Doplňující informace pro nastavení data nebo období v kalendářích na stranách iZUŠ
 • Doporučení aneb o ZUŠ bez iZUŠ
 • Doporučení ke zřizování e-mailových účtů žákům školy např. pro účely distanční výuky (GDPR)
 • Dostanu se na stranu, která chce, abych se přihlásil, ale přihlášený už jsem
 • Dotazník – pokračování ve studiu
 • Dotazníky při přihlášení na web
 • Důležitá upozornění z iZUŠ
 • E
 • Editace již umístěných políček v Grafickém rozvrhu hodin
 • Editace ostatních kapitol ŠVP
 • ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)
 • E-mailová Technická podpora iZUŠ
 • E-mailová upozornění
 • E-mailová upozornění pro žáky a rodiče – Nástěnka, Akce, Novinky
 • E-mailová upozornění pro žáky a rodiče – Žákovské sešity
 • E-maily „Potvrzení o přečtení“
 • Evidence majetku
 • Evidence plateb příspěvků do spolku
 • Evidence pracovní doby
 • Evidence úkolů zaměstnanců
 • Exportovat do souboru
 • Exportovat ve formátu Google WorkSpace (G Suite) nebo MS Office 365
 • Export údajů z Výkazu S 24-01 do Sběru dat
 • F
 • Faktury
 • Filtry a hledání
 • Fronta odesílaných e-mailových zpráv
 • G
 • GDPR
 • Grafický rozvrh hodin
 • Grafy, statistiky
 • H
 • Hlavní strana
 • Hlavní strana, další strany v iZUŠ
 • HLEDAT
 • Hned po přihlášení dojde k odhlášení
 • Hodnocení školy v iZUŠ
 • HORNÍ LIŠTA
 • Hromadné funkce
 • Hromadné funkce – Docházka zaměstnanců
 • Hromadné funkce – Pořadová čísla
 • Hromadné funkce – Přihlašovací údaje
 • Hromadné funkce – Příspěvky do spolku
 • Hromadné funkce – Školné a Balíčky plateb
 • Hromadné funkce – Třídní knihy
 • Hromadné kontroly dokumentace v iZUŠ
 • Hromadné smazání příkazů k platbě
 • Hromadné uložení příkazu k úhradě příspěvku do spolku
 • Hromadné vyplnění Protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Hromadné zařazení žáků do kolektivní výuky
 • Hromadné změny kategorie, umístění či zodpovědné osoby
 • CH
 • Chci si zkušebně vytisknout Diplom a stále se mi zobrazuje i slovo „UKÁZKA“
 • Chci vědět, kde najdu další Novinky, které mi mohou usnadnit práci v iZUŠ
 • Chci vyhledat žáky, kteří nedokončili ročník
 • I
 • Import dat do Evidence majetku
 • Import majetku – článek pro Technickou podporu
 • Infolinka iZUŠ
 • Informace MŠMT k vedení dokumentace školy a školských zařízení
 • Informace o přijetí
 • Informace o přijetí žáka do ZUŠ
 • Informace o uložení strany webu po použití tlačítka Uložit
 • Informované souhlasy
 • Interní a veřejná vystoupení – Žák s kolektivní Třídní knihou
 • Interní a veřejná vystoupení – Žák s individuální Třídní knihou
 • INVENTARIZACE
 • Inventarizace majetku v iZUŠ
 • Inventarizace v mobilní aplikaci iZUŠ
 • iZUŠ jako záložka
 • J
 • Jak mám postupovat v případě, že se žák nebo soubor na soutěž nedostavil?
 • Jak mám vyplnit Přihlášku do soutěže? Kdo ji může vyplnit?
 • Jak mohu přeskupit soutěžící v rámci bloku již hotového Harmonogramu?
 • Jak mohu upravit informace o ZUŠ?
 • Jak nastavím tisk Diplomu?
 • Jako rodič chci vidět všechny předměty žáka pod jedním heslem
 • Jako rodič chci vidět všechny své děti pod jedním heslem
 • Jak postupovat, pokud poštovní adresa nebyla rozpoznána jako reálně existující
 • Jak se připravit na převod dat do nového školního roku – Převod školního roku
 • Jak se tvoří Výsledková listina?
 • Jak správně vložit přílohu do Přihlášky literárně–dramatické soutěže?
 • Jak to funguje
 • Jak vložit do Přihlášky výtvarné soutěže obrázky a fotografie?
 • Jak vytvořit Rozvrh hodin, aby se hodina nekonala v době, kdy je učebna pronajatá?
 • Je možné Přihlášku do soutěže později ještě upravit?
 • Jiné osoby
 • Jmenování do funkce
 • Jsem rodič a chci používat iZUŠ
 • Jsem ředitelem školy. Co můžu nebo musím v EOS ZUŠ udělat?
 • Jsem žák a chci používat iZUŠ
 • K
 • Kam se elektronická Přihláška odešle?
 • kapitola
 • Karta majetku / Přidat majetek
 • Kartička s přihlašovacími údaji
 • Kartička s přihlašovacími údaji zákonného zástupce
 • Kartička s přihlašovacími údaji žáka
 • Katalog nastudovaných skladeb a Záznamy o vystoupení
 • Katalog o průběhu vzdělávání
 • Katalog o průběhu vzdělávání – Náhled
 • Kategorie majetku
 • Kde najdu počet soutěžících z jednotlivých krajů?
 • Kdy je potřeba vyplnit název souboru?
 • Kdy vidí výsledkovou listinu veřejnost?
 • Klávesové zkratky, průměr známek
 • Kolektivní výuka s nerovnoměrnou Docházkou a plnění učebního plánu (disponibilní hodiny)
 • Kombinované hodnocení – pochvala na Vysvědčení
 • Komunikace mezi školou a rodiči
 • KONTAKT
 • Kontakty
 • Kontrakce ročníků (změna ročníku o pololetí)
 • Kontrola provedených změn v Rozvrhu hodin
 • Kontrola reálných poštovních adres
 • Kontrola údajů pro Převod školního roku
 • Kontrola vyplněné Přihlášky do soutěže
 • Kontroly žáků
 • Kopírování textu
 • Krátkodobé suplování (např. 1 týden)
 • L
 • Legenda a slovníček pojmů k technické terminologii, kterou používáme v iZUŠ
 • Levý sloupec, zápatí
 • Limit Technické podpory iZUŠ
 • Lze seřadit soutěžící podle ZUŠ?
 • M
 • Mateřská dovolená
 • měnit
 • Mimořádná hodina, přesun výuky
 • MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ
 • Modelové situace Protokolů o komisionálních zkouškách
 • Mohu do soutěže přihlásit žáky z více ZUŠ?
 • Mohu vytisknout i čestné uznání?
 • Moje přihlášení aneb Přihlašování na více zařízeních současně
 • Možnosti zobrazení
 • Možnosti zobrazení – omezení pro zobrazování výpočetně náročných sloupců.
 • Možnost zapnutí funkce „Nezahrnovat zaměstnance do výkazu S 24-01“
 • Musí se Přihláška do soutěže tisknout, podepisovat a razítkovat?
 • Může porota zvolit možnosti bodování?
 • N
 • Nabídka práce
 • NADSTANDARDNÍ FUNKCE
 • Nadstandardní funkce
 • Nadúvazkové (přespočetné) hodiny
 • Náhled a tisk Třídní knihy pro individuální výku
 • Náhled a tisk Třídní knihy pro kolektivní výuku
 • Náhled do dokumentace jiného učitele, zpřístupnění Žákovských sešitů i učitelům kolektivní výuky
 • Náhled do dokumentace předchozího učitele přes Žákovský sešit
 • Náhled měsíčního Přehledu akcí, Tisknout měsíční nebo Roční Přehled akcí, Exportovat do souboru
 • Náhled nebo Tisk Protokolů o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Náhled převodu žáků do dalšího školního roku
 • Náhled rozvrhu hodin
 • Nahrát Doklady zaměstnance o vzdělání
 • Nahrazování a změny ve výuce
 • Nájemní smlouva
 • Náplně práce
 • nápověda
 • NÁPOVĚDA
 • Nápověda EOS
 • Na Prezenční listině porotců, pedagogů a hostů je jméno pedagoga 2x
 • Narozeniny zaměstnanců
 • Narozeniny žáků
 • NASTAVENÍ
 • Nastavení Akcí
 • Nastavení dotazníků
 • Nastavení e-mailových upozornění
 • Nastavení exportů
 • Nastavení exportu dat na web školy nebo do aplikace „vykazprace.cz“
 • Nastavení generování Docházky zaměstnanců
 • Nastavení Hlavní strany
 • Nastavení (individuální nastavení vzhledu iZUŠ, tisku dokumentů a dalších funkcí)
 • Nastavení Katalogu o průběhu vzdělávání
 • Nastavení Nástěnky
 • Nastavení osobních údajů žáka / Nezahrnovat do Výkazu
 • Nastavení Ověřování e-mailových adres
 • Nastavení plateb
 • Nastavení plateb spolku
 • Nastavení Poslat zprávu
 • Nastavení Přihlášky do ZUŠ
 • Nastavení Rozvrhu hodin
 • Nastavení Smlouvy o zapůjčení nástroje
 • Nastavení Souhlasů zákonných zástupců
 • Nastavení souhlasů zákonných zástupců
 • Nastavení Souhlasů zaměstnanců
 • Nastavení soutěžního kola
 • Nastavení školy
 • Nastavení školy, vzhledu a tisku, plateb atd.
 • Nastavení tiskárny ve Windows 10
 • Nastavení tisku dokumentů
 • Nastavení tisku Katalogu o průběhu vzdělávání
 • Nastavení tisku Protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Nastavení tisku Rozvrhu hodin
 • Nastavení tisku Smlouvy o zapůjčení nástroje
 • Nastavení tisku Výkazu nadúvazkových hodin
 • Nastavení tisku Výkazu odučených hodin
 • Nastavení tisku Výkazu žáků a vyučovacích hodin
 • Nastavení Třídních knih
 • Nastavení uživatele
 • Nastavení uživatele (přihlašovacích údajů – uživatelských jmen a hesel)
 • Nastavení Vysvědčení
 • Nastavení vzhledu a chování iZUŠ
 • Nastavení zapisování hodin do Třídních knih
 • Nastavení zobrazování narozenin zaměstnanců v levém sloupci
 • Nástěnka
 • Návod pro kontrolu vyplnění Výkazu o ZUŠ (S 24-01)
 • Nedoručení zasílaných zpráv z iZUŠ
 • Nehodnotit předmět, který žák studuje duplicitně
 • Nejčastěji kladené otázky
 • Nejčastější dotazy k Výkazu o ZUŠ S 24-01
 • Nejčastější otázky týkající se Přihlášek
 • Nejsem učitelem studijního zaměření, ale potřebuji vyplnit přijímací protokoly
 • Nesprávné zařazení žáka do ročníku podle věku (5 let, 7 let)
 • Nesprávné zařazení žáka (17 let)
 • Nevyfakturované funkce
 • Nevyplněná vysvědčení
 • Nevyplněné zápisy v Třídních knihách
 • Nezařazení žáci
 • Normativy pod Výkazem o ZUŠ
 • O
 • O APLIKACI
 • Obrázek na Diplom
 • obsah
 • Obsazenost učeben
 • Obtíže při přihlášení do iZUŠ
 • Odblokování přístupu do iZUŠ
 • Oddíl „Změny údajů“ (Učitel studijního zaměření, Ročník) – Osobní údaje žáka
 • Odeslání příkazů k úhradě příspěvků
 • Odeslání příkazů k úhradě školného
 • Odhláška ze ZUŠ
 • Odhlašování z iZUŠ
 • odkaz
 • Odpadnutí výuky
 • Odpovědi na vaše dotazy
 • Ochrana osobních údajů v iZUŠ
 • O iZUŠ
 • Omezení zpracování osobních údajů
 • Omlouvání z výuky
 • Omluvenky
 • Omylem ukončené studium žáka – oprava po převodu školního roku
 • Omylem ukončené studium žáka (v průběhu školního roku)
 • Opětovné zaslání přihlašovacích údajů
 • Organizace zkoušek v sále
 • Organizační struktura
 • orientace v Nápovědě
 • Osobní dotazník
 • Osobní dotazník – screenshoty
 • Osobní spis (žáka)
 • Osobní údaje – ředitel nebo zástupce ředitele
 • Osobní údaje zaměstnance (Moje Osobní údaje)
 • Osobní údaje zaměstnance – pravidelná aktualizace
 • Osobní údaje žáka
 • Osvobození z předmětu kolektivní výuky
 • Ověřování e-mailových adres v iZUŠ
 • P
 • Pamětní list absolventa
 • Personalistika
 • Personalistika – údaje o uchazeči/zaměstnanci
 • PIN – Tabulka pro komunikaci s Technickou podporou
 • Plakát
 • Platby
 • Platby za školné, půjčovné, spolky
 • Plnění učebních plánů
 • Počty hodin přímé pedagogické činnosti učitelů
 • Počty splněných disponibilních hodin
 • Podrobnosti o školení a tisk certifikátu
 • Pohledávky
 • Pojmenování učeben
 • Pokyny pro prohlížeč Google Chrome
 • Pokyny pro prohlížeč Internet Explorer (verze 8)
 • Pokyny pro prohlížeč Internet Explorer (verze 9-11)
 • Pokyny pro prohlížeč Microsoft Edge
 • Pokyny pro prohlížeč Mozilla Firefox
 • Pomoc přes vzdálený přístup – instalace TeamViewer
 • Popis aplikace
 • POPIS iZUŠ – STRANY A DOKUMENTY
 • popisky
 • POPIS SMS BRÁNY
 • Poptávka práce
 • PORTÁL PRÁCE
 • Pořadová čísla
 • Pořadová čísla před pololetím
 • Poslat zprávu
 • Postup organizace soutěží v EOS ZUŠ
 • Postup přihlášení do soutěže v EOS ZUŠ
 • Postup přijímání žáků
 • Postup při zápisu docházky v daný den
 • Postup uzavření smlouvy pro další kalendářní rok
 • Postup zadání nekonajícího se školního kola
 • Potřebuji smazat cookie
 • Potvrzení o studiu
 • Pouze pro SK verzi iZUŠ – Povolení/zablokování editace studijních zaměření a předmětů
 • Používání Evidence majetku
 • Povinné údaje žáků potřebné k vydání Vysvědčení
 • Požadavky školy
 • Požadavky všech škol
 • Pracovnělékařská prohlídka
 • Pracovnělékařské prohlídky
 • Pracovněprávní vztah
 • Pracovněprávní vztahy
 • Práva a povinnosti uživatelů iZUŠ – typy uživatelů
 • Prázdniny v iZUŠ
 • Proč nevidím obrázek na Diplomu?
 • Proč nevidím Přihlášky žáků, které jsem si navedl do systému?
 • Program akce – jednoduchý
 • Program Akce – rozšířený
 • Prohlášení o přístupnosti
 • Prohlášení poplatníka
 • Pro koho je EOS ZUŠ určen?
 • Propojení iZUŠ a webu školy – Odkazování z webu školy
 • Propojení iZUŠ a webu školy – Sdílení informací na webu školy
 • Propojení iZUŠ se školním webem
 • Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Protokoly o přijímání žáků a komisionálních zkouškách – Náhled
 • Průkaz zákonného zástupce
 • Průkaz zaměstnance
 • Průkaz žáka
 • PRŮVODCE NEJČASTĚJŠÍMI SITUACEMI
 • Průvodce přijetím žáka
 • Průvodce půjčovným
 • Průvodce školným
 • Průvodce v případě kontroly ČŠI
 • PRVNÍ KROKY V iZUŠ
 • Předměty nad rámec učebního plánu (NRUP) – Výpis z vysvědčení leden 2019
 • Předměty v Osobních údajích žáka
 • Přehled celkového prospěchu žáků
 • Přehled o stavu souhlasů zákonných zástupců
 • Přehled souhlasů zákonných zástupců
 • Přehled zameškaných hodin žáků
 • Přepisování hlaviček e-mailů zasílaných z iZUŠ
 • Přerušení studia
 • Přesunování v Grafickém rozvrhu hodin
 • Přesunutí nebo zkopírování čísla v Programu Akce – rozšířený
 • Převod dat
 • Převod databáze školního roku
 • Převod dat z Klasifikace – informace o převodu
 • Převod žáků do nového školního roku
 • Přidat akci, Mimořádná akce
 • Přidat jako nové
 • Přidat platbu
 • Přidat platbu – Import z banky
 • Přidat platbu – Platba v hotovosti
 • Přidat platbu příspěvku do spolku
 • Přidat předmět
 • Přidat předmět / Další individuálně vyučovaný předmět (Druhý nástroj)
 • Přidat předmět / Doprovod
 • Přidat předmět / Přidat předmět jako nový
 • Přidat předmět / Více předmětů vyučovaných v rámci jedné Třídní knihy
 • Přidat studijní zaměření žákovi
 • Přidat vzkaz na Nástěnku
 • Přidat vzkaz na Nástěnku – Další funkce na straně Žáci
 • Přidat zaměstnance
 • Přidat žáka
 • PŘIHLÁSIT/ODHLÁSIT
 • Přihlášení
 • Přihlášení na jednom počítači do dvou různých ZUŠ
 • přihláška
 • Přihláška do soutěže
 • Přihláška do ZUŠ
 • PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ
 • Přihlášku jsem omylem zadal dvakrát. Jak ji mám ze systému smazat?
 • Přihlášky do Soutěžní přehlídky literárně–dramatického oboru
 • Přihlášky do Soutěžní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ
 • Přijímací zkouška a vyplnění Protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Přijímání žáků
 • Příkaz k úhradě – půjčovné
 • Příkaz k úhradě půjčovného s možností volby placeného období
 • Příkaz k úhradě – školné
 • Příkaz k úhradě školného s možností volby placeného období (Nové příkazy na zvolené období)
 • Příkazy k úhradě a žádosti o zaplacení
 • Příklady seznamů žáků s použitím tlačítka Filtry a hledání
 • Příprava na nový školní rok
 • Přípravné studium jako samostatné Studijní zaměření
 • Při uložení strany se mi objeví hláška Request Timeout
 • Při vyplňování Bodovací tabulky nemám zašednutá příslušná políčka u pedagogů, kteří bodovat nemají
 • Pseudonymizace údajů
 • Půjčování nástrojů a evidence majetku
 • R
 • Roční zúčtování daně
 • Rodiny
 • Rozesílání zpráv – výběr adresátů
 • Rozeslání e-mailů žákům a zákonným zástupcům (Poslat zprávu)
 • Rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu
 • Rozložení strany, ovládání
 • Rozšířené programy akcí
 • Rozšíření prostoru na iZUŠ Disku
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh hodin – Automatické měsíční ukládání rozvrhu
 • Rozvrh hodin – Časové rozpětí pracovní doby
 • Rozvrh hodin – Nestandardní požadavky v Rozvrhu hodin
 • Rozvrh hodin – Rozvrh hodin provozního zaměstnance
 • Rozvrh hodin – Rozvrhy žáka, učebny, hromadné rozvrhy
 • Rozvrh hodin – Výpočet nepřímé pedagogické činnosti
 • Rozvrh hodin – Zápis úředních hodin ředitele a zástupce ředitele
 • Rozvrh hodin – Zobrazení a tisk rozvrhu
 • Rozvrh hodin žáka
 • Rozvrhy hodin kolektivní výuky
 • Rozvrhy hodin učeben
 • Rozvrhy hodin zaměstnanců
 • Ruční vložení příkazu k úhradě příspěvku do spolku
 • Ř
 • Řazení žáků
 • S
 • Seznámení zaměstnance
 • Seznam základních uměleckých škol v ČR
 • Seznam základních uměleckých škol v SR
 • Seznam žákům zapůjčených nástrojů
 • Schvalování akcí
 • Skupinová výuka
 • Sloučení osobních údajů žáků
 • Slovníček pojmů ZUŠ
 • Smazání hesel uložených v prohlížečích
 • Smazání uživatelských účtů
 • Smazat nezařazené žáky
 • Smazat všechny docházky žáka
 • Smlouva o zapůjčení nástroje
 • Smlouva o zapůjčení nástroje / Nájemní smlouva
 • Smlouvy
 • Smluvní lékař
 • SMS BRÁNA - KOMUNIKAČNÝ MODUL
 • SMS brána (verze CZ)
 • Snížení rizika nedoručení zpráv nastavením SPF záznamu
 • Souhlasy zákonných zástupců
 • Souhlasy zaměstnanců
 • Souhrny příkazů k úhradě a plateb
 • Soukromé Základní umělecké školy
 • SOUTĚŽE
 • Soutěžící
 • Soutěžní kola
 • Spisová služba
 • Spojování uživatelských účtů
 • Spolky
 • Spolky (rodičovská sdružení)
 • Správa přihlašovacích údajů ostatních uživatelů (pouze administrátor školy)
 • Statistiky
 • Statistiky školy (Nadstandardní funkce)
 • Statistiky žáků (Nadstandardní funkce)
 • Stavové ikony
 • Stažení a instalace software pro tiskárnu
 • Strana v prohlížeči se mi zobrazuje nesprávně.
 • Stručný návod pro bodování porotců
 • Studijní zaměření
 • Studijní zaměření a předměty
 • Suplování
 • Suplování v době nepřítomnosti vyučujícího
 • Š
 • Šablony dokumentů zaměstnanců
 • Šablony zpráv
 • šedé
 • ŠKOLA
 • Školení
 • ŠKOLENÍ
 • Školné (variabilní symbol, příkaz k úhradě, pohledávka)
 • Školní rok 2017/2018 – Ukončení studia žáků podle starých učebních plánů
 • Školní vzdělávací program (ŠVP)
 • T
 • Technická podpora iZUŠ
 • Tematický plán
 • Termín přijímací zkoušky
 • Termíny přijímacích zkoušek
 • Tiskárna Brother na štítky majetku
 • Tisk Diplomu
 • Tisknout
 • Tisknout nebo netisknout dokumentaci na konci školního roku? Musí se všechny dokumenty podepisovat?
 • Tisknout seznam zaměstnanců
 • Tisknout Vysvědčení (jen některým žákům)
 • Tisk Potvrzení o návštěvě přípravného studia
 • Tisk průkazů a kartiček s přihlašovacími údaji pro žáky, zákonné zástupce nebo zaměstnance
 • Tisk rozšířeného programu akce
 • Tisk studentských a zaměstnaneckých průkazů
 • Tisk štítků v Evidenci majetku
 • Tisk štítků v různých prohlížečích
 • Tisk Výpisu z vysvědčení
 • Tisk Vysvědčení
 • Tisk vysvědčení jen pro určitou skupinu žáků
 • Tisk Vysvědčení pro celou školu
 • Tlačítka, tabulky a funkce společné pro všechny strany iZUŠ
 • Tlačítko Přihláška do soutěže
 • Třídní kniha pro individuální a skupinovou výuku
 • Třídní kniha pro kolektivní výuku
 • Třídní knihy
 • Tvorba Příkazu k úhradě půjčovného
 • Tvorba úvazků na další školní rok
 • Typografické konvence
 • Typy kolektivů u předmětů ve výtvarném oboru
 • Typy kolektivů u předmětů v hudebním oboru
 • Typy kolektivů u předmětů v literárně-dramatickém oboru
 • Typy kolektivů u předmětů v tanečním oboru
 • U
 • Učitelé individuální a skupinové výuky (hlavní předměty)
 • Učitelé individuální a skupinové výuky přiřazených předmětů (např. Doprovod či Druhý nástroj)
 • Učitelé kolektivní výuky (VO, LDO, TO, HO – HN, orchestr apod.)
 • Údaje o žákovi a zákonných zástupcích z Přihlášky do ZUŠ
 • Údaje zadané v iZUŠ nejsou správné, ale nemám možnost je upravit.
 • Ukončení studia žáka / Zpětně provedený zápis o ukončení studia žáka
 • UKONČIT APLIKACI
 • Úkony administrátora školy (vedení školy)
 • Úkony na začátku školního roku
 • Úkony po celý rok
 • Úkony provozních zaměstnanců
 • Úkony vedoucích pracovníků
 • Úkony v pololetí a na konci školního roku
 • Úkony všech učitelů
 • Uložení příkazů k úhradě školného (Vytvořit příkaz k úhradě všem žáků školy)
 • Upomínky (nezaplacené školné, Balíčky plateb)
 • Upozornění na pohledávku, nesrovnalosti v platbách – Barva pole s variabilním symbolem žáka
 • Upozornit na nedostatky
 • Úprava a smazání studijního zaměření (ŠVP)
 • Úprava a smazání vzkazu
 • Úprava a smazání zápisu v Třídní knize pro individuální výuku
 • Úprava a smazání zápisu v Třídní knize pro kolektivní výuku
 • Úprava Diplomu
 • Úprava Přihlášky do soutěže
 • Úprava soutěžního kola
 • Upravit akci, Smazat akci
 • Uvádějící učitel
 • Úvazky zaměstnanců
 • Uvedení tiskárny do provozu
 • Uzavření aktuálního školního roku a vytvoření dalšího školního roku
 • Uzavření docházky v třídních knihách
 • Uzavření školního roku a vytvoření dalšího školního roku
 • uživatel
 • Uživatelské role, kterými se rozlišuje přístup k osobním údajům
 • V
 • Variabilní symbol žáka
 • Vedení porad
 • Vedení Třídních knih pro více dílčích předmětů
 • Vedení záznamů o činnostech zpracování
 • Věk žáka na Přihlášce do soutěže
 • Věk žáka na Přihlášce do soutěže LDO
 • Vložené dokumenty zaměstnance
 • Vložené dokumenty žáka
 • Vložit proměnné údaje
 • Vracení školného, nástup a ukončení vzdělávání v průběhu roku, příkaz na částku 0 Kč
 • Vstup do iZUŠ
 • Vyhledání telefonního čísla nebo e-mailové adresy
 • Vyhledávání majetku
 • Vyhledávání zákonných zástupců
 • Vyhledávání zaměstnanců
 • Vyhledávání žáků
 • Výhody evidence osobních údajů v iZUŠ
 • Výkaz nadúvazkových hodin
 • Výkaz odučených hodin
 • Výkaz odučených hodin a Výkaz nadúvazkových hodin
 • Výkaz o ZUŠ (S 24-01)
 • Výkaz Třídních knih
 • Výkaz žáků a vyučovacích hodin
 • Výmaz osobních údajů
 • Výpis z Třídních knih
 • Výpis z vysvědčení
 • Výpis z vysvědčení, Vysvědčení a Potvrzení o návštěvě přípravného studia
 • Vyplnění klasifikace
 • Vyplnění osobních údajů zaměstnance
 • Vyplnění Protokolů k postupové zkoušce z Třídní knihy pro kolektivní výuku
 • Vyplnění Přihlášky do ZUŠ
 • Vyplnit žáky do Přihlášky do soutěže
 • Vyřazení majetku z evidence
 • Výsledky přijímacích talentových zkoušek
 • Vysouvací menu z levé strany
 • Vystavení faktury
 • Vysvědčení
 • Vysvědčení pro malé žáky
 • vysvětlivky
 • Vytvoření a rozeslání přihlašovacích údajů
 • Vytvoření protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Vytvoření studijního zaměření podle ŠVP
 • Vytvořit novou šablonu zpráv
 • Vytvořit Příkaz k úhradě ...
 • Vytvořit Příkaz k úhradě příspěvků do Spolku
 • Vytvořit rodinu
 • Vyučované obory
 • Využití funkce Dokumenty školy
 • Využití technické podpory
 • W
 • web iZUŠ
 • Web školy vytvořený z iZUŠ firmou Sensio.cz s.r.o.
 • www.izus.cz
 • Z
 • Zabezpečení osobních údajů
 • Zablokování přístupu do iZUŠ
 • Zadání příkazů k úhradě
 • Zadávání předmětů žákům podle ŠVP
 • Záhlaví
 • Zajištění ochrany osobních údajů v iZUŠ, dvoufázové přihlašování
 • zákon
 • Zákony, vyhlášky a jiné dokumenty – iZUŠ je na zákonech postaven
 • Zálohy iZUŠ ke stažení
 • Založení spolku
 • ZAMĚSTNANCI
 • Zaměstnanci
 • Zaměstnanci se změnami Rozvrhu hodin
 • Zameškané hodiny
 • Zápis do třídních knih při distančním vzdělávání
 • Zápis do Třídní knihy pro kolektivní výuku
 • Zápis individuální hodiny
 • Zápis z Akce do třídních knih celé školy jedním kliknutím
 • Zápis známek na vysvědčení
 • Zapomenuté přihlašovací údaje
 • Zapůjčení majetku zaměstnanci
 • Zařadit žáky do kolektivu
 • Zařazení studujícího žáka po dovršení 18 let
 • Zařazení žáka do školy
 • Zařazení žáka do školy (typ studia, ročník, učitel)
 • Zařazení žáka (13 let)
 • Zařazení žáků do kolektivní výuky
 • Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)
 • Zaslat nové heslo
 • zašedlé
 • ZAVÁDÍME iZUŠ / PŘÍPRAVA NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
 • Záznamy o DVPP
 • Ze systému iZUŠ jsem dostal e-mail s žádostí o nové heslo, ale nežádal jsem o něj
 • Změna příjmení, adresy nebo jiného údaje v průběhu školního roku
 • Změna Rozvrhu hodin v dalším měsíci, Nepovolení dalších změn zaměstnancům
 • Změna studijního zaměření u žáka
 • Změna systému evidence požadavků
 • Změna učitele individuální výuky (učitel studijního zaměření zůstává stejný)
 • Změna učitele kolektivní výuky / změna navštěvovaného kolektivu
 • Změna Učitele studijního zaměření od 1. září nového školního roku
 • Změna Učitele studijního zaměření v průběhu školního roku
 • Změnit heslo / změnit přihlašovací jméno
 • Změny nebo aktualizace údajů v Osobních údajích žáka
 • Změny v Rozvrhu hodin
 • Známka z Hudební nauky na vysvědčení / kombinované hodnocení
 • Známka z předmětu Závěrečná práce – absolventi Výtvarného oboru
 • Zobrazení akce veřejnosti
 • Zobrazení celkové hodnoty majetku
 • Zobrazení Protokolů v Dokumentech žáka i z minulých školních let
 • Zobrazení Třídní knihy
 • Zobrazení všech žáků (současní, bývalí, budoucí)
 • Zobrazení vzkazu pro veřejnost na školním webu
 • zobrazit
 • Zobrazování nového vzkazu, zvýraznění vzkazu
 • Zobrazování osobních údajů na Google
 • Zprávy zaslané z iZUŠ byly doručeny v nečitelné formě (s chybnými diakritickými znaky)
 • Zrušení docházky žáka v Třídní knize pro kolektivní výuku
 • Zrušení odesílání zpráv
 • Zrychlení vyhledávání
 • Zrychlení zápisu
 • Ž
 • ŽÁCI
 • Žáci bez českého rodného čísla
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Žáci s více studijními zaměřeními
 • Žádost o platbu za půjčovné
 • Žádost o přesunutí výuky
 • Žádost o přesunutí výuky učitele, Žádost/oznámení zaměstnance
 • Žádost o roční zúčtování záloh
 • Žádost/oznámení zaměstnance
 • Žák neklasifikován / žák nastoupil až ve 2. pololetí
 • Žákovský sešit
 • ŽIVOTNÍ SITUACE
 • Životopis
 • 1
 • 110/2019
 1. Trvalý odkaz

  0. ÚVOD

  Vážení uživatelé,

  děkujeme, že jste si vybrali náš Informační systém základních uměleckých škol iZUŠ. Jeho hlavním cílem je ušetřit zaměstnancům ZUŠ práci, čas i finanční prostředky, nabídnout neocenitelné funkce elektronické administrace dokumentů a zlepšit komunikaci mezi školou, zákonnými zástupci a žáky. Největšími výhodami iZUŠ jsou snadná použitelnost, přehlednost a přístupnost odkudkoli prostřednictvím internetu. Více o výhodách iZUŠ se dozvíte na straně O iZUŠ.
  O své údaje se nemusíte bát, s údaji nakládáme podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím,  zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Údaje chráníme vysokým stupněm zabezpečení, ukládáme je v šifrované podobě a každý den zálohujeme
  Pružně reagujeme na legislativní změny a požadavky škol. O nových funkcích či úpravách stávajících funkcí vás pravidelně informujeme na straně Novinky. Tyto nové informace zapracováváme i do Uživatelské příručky, v níž se přehledně a rychle seznámíte se všemi funkcemi a možnostmi iZUŠ. Její aktuální podobu najdete vždy na straně Nápověda.

  Popis jednotlivých kapitol:
  1. PRVNÍ KROKY V iZUŠ – pomohou vám s orientací v systému.
  2. ZAVÁDÍME iZUŠ – úkony jednotlivých skupin zaměstnanců.
  3. PRŮVODCE NEJČASTĚJŠÍMI SITUACEMI
  4. ŽIVOTNÍ SITUACE – zde naleznete odpovědi na různé otázky z vaší praxe.
  5. POPIS iZUŠ – STRANY A DOKUMENTY – strany a dokumenty detailně. Struktura této kapitoly odpovídá struktuře Informačního systému iZUŠ.
  6. ŠKOLA
  7. ZAMĚSTNANCI
  8. ŽÁCI
  9. PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ
  10. SOUTĚŽE
  11. PORTÁL PRÁCE
  12. ŠKOLENÍ
  13. KONTAKT
  14. HLEDAT
  15. NASTAVENÍ
  16. NADSTANDARDNÍ FUNKCE 
  17. NÁPOVĚDA – (nápověda k systému EOS ZUŠ)
  18. MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ
  19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)
  20. DALŠÍ INFORMACE
  Barevné puntíky zobrazené u jednotlivých článků Nápovědy vpravo znázorňují, pro koho je daný článek Nápovědy určený.
  Puntíky jsou uvedeny v tomto pořadí (pětice a trojice puntíků):
  ŽákZákonný zástupceZaměstnanecVedoucí pracovníkAdministrátor školyÚčetníZástupce řediteleŘeditel
  Vybarvený puntík značí, že článek je určen pro tento typ uživatele. Pokud je prázdný, určen jemu není.

  Kapitola v Nápovědě označená šedou barvou – je určená jiné skupině uživatelů.
  Pokud se Uživatel setká přímo na webu www.izus.cz s údaji vyplněnými šedou barvou (napřv Osobních údajích žáka) – je to proto, že např. uživatel typu Zaměstnanec, Zákonný zástupce nebo Žák nemohou tyto údaje měnit. Slouží pouze k zobrazení.

  Pro větší přehlednost jsou v Uživatelské příručce užity tyto symboly a barvy:
  • časté dotazy
  • tipy
  • tmavě červený text – cesty (umístění na stranách Informačního systému iZUŠ)
  • fialová barva – informace určené administrátorům a vedení školy
  • modrý text s podtržením – odkazy na strany v iZUŠ (v prohlížeči) 
  • modrý text s tečkováním – odkazy v rámci Uživatelské příručky 
  • Tlačítka 

  Efektivním využitím iZUŠ získává škola a její pracovníci silný nástroj k zajištění pořádku v dokumentaci školy. Přejeme vám mnoho úspěchů v seznamování se s iZUŠ.
  Rádi přivítáme i vaše podněty a připomínky k této Uživatelské příručce.

  Váš tým iZUŠ 
 2. Trvalý odkaz

  1. PRVNÍ KROKY V iZUŠ

  Navigace: 1. PRVNÍ KROKY V iZUŠ

  Související témata: krok jak začít orientace v Nápovědě

 3. Trvalý odkaz

  3. PRŮVODCE NEJČASTĚJŠÍMI SITUACEMI

  Tento článek není určen Vašemu typu uživatele.
 4. Trvalý odkaz

  5. POPIS iZUŠ – STRANY A DOKUMENTY

  Tento článek není určen Vašemu typu uživatele.
 5. Trvalý odkaz

  9. PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ

  Strana Přihláška do ZUŠ v hlavním menu je veřejně přístupná a nabízí možnost podat přihlášku do všech Základních uměleckých škol v republice. Vyplnit ji tak mohou zákonní zástupci odkudkoliv i bez přihlašovacích údajů
  Stačí do vyhledávače zadat www.izus.cz, kliknout na sekci Přihláška do ZUŠ nebo přihlášku můžete vyplnit přes odkaz, který bývá umístěn na webu školy (kliknutím na LOGO iZUŠ).
  Pokud není uvedeno jinak, není třeba uvádět školní rok. Přihláška platí ode dne podpisu v dolní části přihlášky. Může platit i pro další školní rok, pokud například z důvodu naplněné kapacity žáků školy není žák ke studiu hned přijat.
   
  Postup vyplnění:
  1. Pokud Přihlášku do ZUŠ vyplňujete jako přihlášený uživatel nebo i bez přihlášení, budete dotázáni, zda již Vaše dítě školu navštěvovalo. Pokud znáte své uživatelské jméno heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky do konkrétní školy si značně usnadnit.
  2. Pokud nemáte přihlašovací údaje, vyberte ZUŠ, kam chcete žáka přihlásit.
  3. Vyplňte požadované údaje (k dispozici je detailní nápověda, včetně možnosti přidat zvláštní znaky v případě cizojazyčných jmen či příjmení – ü, ö, ë).
   Při vyplňování Přihlášky do ZUŠ je uživatel interaktivní kontrolou upozorněn na chybu nebo nevyplněný údaj. Údaj opraví ještě před pokračováním na „Další“ stranu.
  4. Zatrhněte požadované Studijní zaměření a stiskněte Odeslat přihlášku.  Pokud jsou některá Studijní zaměření přeškrtnutá, znamená to, že nejsou aktuálně ve zvolené budově/pobočce vyučována.
  5. Přihláška Vám přijde na Vámi uvedený e-mail. Ve spodní části můžete být zároveň požádáni o ověření své e-mailové adresy. Tu bude škola využívat k zasílání informací ohledně studia, školného a pod.
  6. Přihlášku vytiskněte, podepište a doneste do ZUŠ. V přihlášce se nevytiskne rodné číslo žáka – teprve jeho vypsáním a podpisem zákonného zástupce tento údaj škole oficiálně předá. Na straně Žáci pak přihlášený žák figuruje mezi Nezařazenými žáky.
  7. Informace o přijetí žáka jsou odeslány na e-maily uvedené v přihlášce a lze je zjistit také po najetí myší na položku menu Přihláška do ZUŠ > Informace o přijetí. Zde zadáte údaje potřebné pro vyhledání žáka a zobrazí se vám stav přihlášky. Dokud žák není zařazen k učiteli, není zatím rozhodnuto. I tak již můžete požádat příslušnou ZUŠ o zaslání přihlašovacích údajů do systému a zpřístupnění žákovského sešitu. Pokud je zařazen k učiteli, znamená to, že byl přijat. Pokud jej není možné vyhledat, nebyl přijat (event. jste nezadali v Přihlášce do ZUŠ rodné číslo nebo jste zadali nesprávné údaje). Viz také článek Informace o přijetí žáka do ZUŠ.


  ) V seznamu Studijní zaměření jsou zašednuté volby, ale není vysvětleno, co to znamená. 6. Trvalý odkaz

  10. SOUTĚŽE

  Tento článek není určen Vašemu typu uživatele.
 7. Trvalý odkaz

  11. PORTÁL PRÁCE

  Tato záložka je zobrazena v hlavním menu. Portál práce slouží k předávání informací na pracovním trhu Základních uměleckých škol. Zvláště před koncem školního roku školy hledají nové zaměstnance a absolventi středních a vysokých škol hledají práci. Nabídky práce s poptávkami práce se zde mohou skvěle potkat.
  Pokud víte o škole, která hledá zaměstnance, nebo o lidech, kteří hledají práci v ZUŠ, napište nám, nabídky i poptávky zveřejníme a pomůžeme tak školám i zájemcům.

  Navigace: 11. PORTÁL PRÁCE

  Související témata: práce pracovní nabídka zaměstnání požadavek školní rok pracovní smlouva

 8. Trvalý odkaz

  12. ŠKOLENÍ

  Tento článek není určen Vašemu typu uživatele.
 9. Trvalý odkaz

  13. KONTAKT

  Naleznete zde: 
  • kontakty na všechny základní umělecké školy v České republice
  • kontakty na tým lidí, který stojí za vývojem a provozem iZUŠ.

  Navigace: 13. KONTAKT

  Související témata: Kontakty zjistit kontakt na ZUŠ najít kontakt na iZUŠ

 10. Trvalý odkaz

  14. HLEDAT

  Tento článek není určen Vašemu typu uživatele.
 11. Trvalý odkaz

  18. MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ

  Mobilní aplikace iZUŠ je určena pro mobilní telefony se systémem Android od verze 5.0 výše. Je dostupná zdarma v obchodu Google Play, stačí dát vyhledat název aplikace „iZUŠ“, případně přímý odkaz zde https://play.google.com/store/apps/details?id=www.izus.cz. K přihlášení použijte přidělené přihlašovací údaje do systému.

  Stáhnutí aplikace
  • v mobilním zařízení spusťte aplikaci Google Play
  • zadejte do vyhledávače: iZUŠ
  • aplikaci iZUŠ stáhněte pomocí nástroje k instalaci
  Aplikace nevyžaduje žádná speciální oprávnění, pouze v případě použití funkce INVENTARIZACE MAJETKU je požadován přístup k fotoaparátu, aby bylo možné skenovat QR kódy na štítcích umístěných na majetku.

  Mobilní aplikace je zdarma, nedisponujeme neomezenými prostředky na všechny aktualizace operačních systémů. Pokud vám na vašem konkrétním přístroji funguje s obtížemi, použijte raději běžný webový prohlížeč www.izus.cz.
 12. Trvalý odkaz

  19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)

  Elektronický systém soutěží ZUŠ (dále jen EOS ZUŠ) je cloudový informační systém zpracovávající veškerou dokumentaci soutěží základních uměleckých škol. EOS ZUŠ umožňuje rychlou a přesnou evidenci soutěžících díky elektronické Přihlášce do soutěže a usnadňuje veškerou administrativu se soutěžemi spojenou.
  Soutěže ZUŠ se řídí Organizačním řádem soutěží a přehlídek žáků základních uměleckých škol, jak ho zveřejňuje MŠMT.

  Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…

  Související témata: soutěže přihláška do soutěže smysl EOS administrativa soutěží organizace soutěží

 13. Trvalý odkaz

  20. DALŠÍ INFORMACE


  Navigace: 20. DALŠÍ INFORMACE

  Související témata: další funkce

Rejstřík

 • A
 • Akce
 • Akce – Filtry a hledání
 • Akce s názvem Nouzový stav (Distanční vzdělávání, popř. jiný název podle potřeby)
 • Aktualizace osobních údajů
 • Aktualizace osobních údajů a provázanost s přihlašovacími údaji
 • Aktualizovat/Smazat Zákonného zástupce
 • Automatická e-mailová upozornění pro uživatele iZUŠ – obsah notifikace
 • Automatické odhlášení
 • Autorizace uživatele na technické podpoře
 • B
 • Balíček plateb – odeslání žádostí o platbu zákonným zástupcům Hromadnou funkcí
 • Balíčky plateb
 • Balíčky plateb pro příspěvky do spolku
 • Balíčky plateb – sloučení více plateb do jedné částky
 • Barevné zvýraznění zápisů
 • Bezpečné heslo
 • Bezpečnější komunikace s Technickou podporou iZUŠ – Oprávněná osoba
 • Bodování v případě 7 porotců
 • Bývalí žáci v Rodině
 • C
 • Celkové hodnocení u žáků studujících podle ŠVP narozdíl od starých učebních plánů
 • Centrální rozvrh hodin
 • Cizojazyčná a atypická jména a příjmení
 • Co konkrétně EOS ZUŠ nabízí?
 • Co mám udělat, když jsem zjistil chybu v Přihlášce a je po uzávěrce soutěže?
 • Co mám udělat, když si omylem smažu kolo?
 • Co mám udělat pro postup žáka do dalšího kola? Nevidím v dalším kole žáky, kteří postoupili.
 • Co mám udělat pro postup žáka, který dostal pouze návrh na postup?
 • Copyright
 • Č
 • Časté dotazy při tisku z iZUŠ
 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
 • Článek již neaktuální! Nemohu se přihlásit, protože jsem v iZUŠ již přihlášen
 • Článek již neaktuální! On-line chat Technické podpory iZUŠ
 • Členské příspěvky do spolku – nastavení
 • D
 • Další funkce
 • DALŠÍ INFORMACE
 • Další nastavení na samostatných stranách
 • Další postup je pro oba případy totožný:
 • Další souhlasy se zpracováním osobních údajů
 • Dashboard
 • Dashboard na Hlavní straně
 • Dashboard školy
 • Desatero, proč mít Rozvrh hodin uložený včas
 • Detailní nastavení uživatelských práv
 • Detailní nastavení uživatelských práv (přístupů uživatelů k jednotlivým funkcím)
 • Diplom
 • Distanční výuka – IT řešení, platformy
 • Dlouhodobé suplování (např. 1 měsíc a více)
 • Dohoda o hmotné odpovědnosti (finanční)
 • Dohoda o odpovědnosti
 • Dohoda o odpovědnosti (za majetek)
 • Dohoda o odpovědnosti za vedení skladu
 • Docházka zaměstnanců
 • Docházka zaměstnanců – Hlavní prázdniny
 • Docházka žáka v Třídní knize pro kolektivní výuku
 • Dokumenty personální
 • Dokumenty školy
 • Dokumenty školy na iZUŠ Disku
 • Dokumenty zaměstnance (Moje Dokumenty)
 • Dokumenty zaměstnance – výuka
 • Dokumenty žáka
 • Dokumenty žáka – editace Vysvědčení (Výpisu z vysvědčení)
 • Dokumenty žáků
 • Domluva rozvrhu
 • Doplňková činnost
 • Doplňující informace pro nastavení data nebo období v kalendářích na stranách iZUŠ
 • Doporučení aneb o ZUŠ bez iZUŠ
 • Doporučení ke zřizování e-mailových účtů žákům školy např. pro účely distanční výuky (GDPR)
 • Dostanu se na stranu, která chce, abych se přihlásil, ale přihlášený už jsem
 • Dotazník – pokračování ve studiu
 • Dotazníky při přihlášení na web
 • Důležitá upozornění z iZUŠ
 • E
 • Editace již umístěných políček v Grafickém rozvrhu hodin
 • Editace ostatních kapitol ŠVP
 • ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)
 • E-mailová Technická podpora iZUŠ
 • E-mailová upozornění
 • E-mailová upozornění pro žáky a rodiče – Nástěnka, Akce, Novinky
 • E-mailová upozornění pro žáky a rodiče – Žákovské sešity
 • E-maily „Potvrzení o přečtení“
 • Evidence majetku
 • Evidence plateb příspěvků do spolku
 • Evidence pracovní doby
 • Evidence úkolů zaměstnanců
 • Exportovat do souboru
 • Exportovat ve formátu Google WorkSpace (G Suite) nebo MS Office 365
 • Export údajů z Výkazu S 24-01 do Sběru dat
 • F
 • Faktury
 • Filtry a hledání
 • Fronta odesílaných e-mailových zpráv
 • G
 • GDPR
 • Grafický rozvrh hodin
 • Grafy, statistiky
 • H
 • Hlavní strana
 • Hlavní strana, další strany v iZUŠ
 • HLEDAT
 • Hned po přihlášení dojde k odhlášení
 • Hodnocení školy v iZUŠ
 • HORNÍ LIŠTA
 • Hromadné funkce
 • Hromadné funkce – Docházka zaměstnanců
 • Hromadné funkce – Pořadová čísla
 • Hromadné funkce – Přihlašovací údaje
 • Hromadné funkce – Příspěvky do spolku
 • Hromadné funkce – Školné a Balíčky plateb
 • Hromadné funkce – Třídní knihy
 • Hromadné kontroly dokumentace v iZUŠ
 • Hromadné smazání příkazů k platbě
 • Hromadné uložení příkazu k úhradě příspěvku do spolku
 • Hromadné vyplnění Protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Hromadné zařazení žáků do kolektivní výuky
 • Hromadné změny kategorie, umístění či zodpovědné osoby
 • CH
 • Chci si zkušebně vytisknout Diplom a stále se mi zobrazuje i slovo „UKÁZKA“
 • Chci vědět, kde najdu další Novinky, které mi mohou usnadnit práci v iZUŠ
 • Chci vyhledat žáky, kteří nedokončili ročník
 • I
 • Import dat do Evidence majetku
 • Import majetku – článek pro Technickou podporu
 • Infolinka iZUŠ
 • Informace MŠMT k vedení dokumentace školy a školských zařízení
 • Informace o přijetí
 • Informace o přijetí žáka do ZUŠ
 • Informace o uložení strany webu po použití tlačítka Uložit
 • Informované souhlasy
 • Interní a veřejná vystoupení – Žák s kolektivní Třídní knihou
 • Interní a veřejná vystoupení – Žák s individuální Třídní knihou
 • INVENTARIZACE
 • Inventarizace majetku v iZUŠ
 • Inventarizace v mobilní aplikaci iZUŠ
 • iZUŠ jako záložka
 • J
 • Jak mám postupovat v případě, že se žák nebo soubor na soutěž nedostavil?
 • Jak mám vyplnit Přihlášku do soutěže? Kdo ji může vyplnit?
 • Jak mohu přeskupit soutěžící v rámci bloku již hotového Harmonogramu?
 • Jak mohu upravit informace o ZUŠ?
 • Jak nastavím tisk Diplomu?
 • Jako rodič chci vidět všechny předměty žáka pod jedním heslem
 • Jako rodič chci vidět všechny své děti pod jedním heslem
 • Jak postupovat, pokud poštovní adresa nebyla rozpoznána jako reálně existující
 • Jak se připravit na převod dat do nového školního roku – Převod školního roku
 • Jak se tvoří Výsledková listina?
 • Jak správně vložit přílohu do Přihlášky literárně–dramatické soutěže?
 • Jak to funguje
 • Jak vložit do Přihlášky výtvarné soutěže obrázky a fotografie?
 • Jak vytvořit Rozvrh hodin, aby se hodina nekonala v době, kdy je učebna pronajatá?
 • Je možné Přihlášku do soutěže později ještě upravit?
 • Jiné osoby
 • Jmenování do funkce
 • Jsem rodič a chci používat iZUŠ
 • Jsem ředitelem školy. Co můžu nebo musím v EOS ZUŠ udělat?
 • Jsem žák a chci používat iZUŠ
 • K
 • Kam se elektronická Přihláška odešle?
 • kapitola
 • Karta majetku / Přidat majetek
 • Kartička s přihlašovacími údaji
 • Kartička s přihlašovacími údaji zákonného zástupce
 • Kartička s přihlašovacími údaji žáka
 • Katalog nastudovaných skladeb a Záznamy o vystoupení
 • Katalog o průběhu vzdělávání
 • Katalog o průběhu vzdělávání – Náhled
 • Kategorie majetku
 • Kde najdu počet soutěžících z jednotlivých krajů?
 • Kdy je potřeba vyplnit název souboru?
 • Kdy vidí výsledkovou listinu veřejnost?
 • Klávesové zkratky, průměr známek
 • Kolektivní výuka s nerovnoměrnou Docházkou a plnění učebního plánu (disponibilní hodiny)
 • Kombinované hodnocení – pochvala na Vysvědčení
 • Komunikace mezi školou a rodiči
 • KONTAKT
 • Kontakty
 • Kontrakce ročníků (změna ročníku o pololetí)
 • Kontrola provedených změn v Rozvrhu hodin
 • Kontrola reálných poštovních adres
 • Kontrola údajů pro Převod školního roku
 • Kontrola vyplněné Přihlášky do soutěže
 • Kontroly žáků
 • Kopírování textu
 • Krátkodobé suplování (např. 1 týden)
 • L
 • Legenda a slovníček pojmů k technické terminologii, kterou používáme v iZUŠ
 • Levý sloupec, zápatí
 • Limit Technické podpory iZUŠ
 • Lze seřadit soutěžící podle ZUŠ?
 • M
 • Mateřská dovolená
 • měnit
 • Mimořádná hodina, přesun výuky
 • MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ
 • Modelové situace Protokolů o komisionálních zkouškách
 • Mohu do soutěže přihlásit žáky z více ZUŠ?
 • Mohu vytisknout i čestné uznání?
 • Moje přihlášení aneb Přihlašování na více zařízeních současně
 • Možnosti zobrazení
 • Možnosti zobrazení – omezení pro zobrazování výpočetně náročných sloupců.
 • Možnost zapnutí funkce „Nezahrnovat zaměstnance do výkazu S 24-01“
 • Musí se Přihláška do soutěže tisknout, podepisovat a razítkovat?
 • Může porota zvolit možnosti bodování?
 • N
 • Nabídka práce
 • NADSTANDARDNÍ FUNKCE
 • Nadstandardní funkce
 • Nadúvazkové (přespočetné) hodiny
 • Náhled a tisk Třídní knihy pro individuální výku
 • Náhled a tisk Třídní knihy pro kolektivní výuku
 • Náhled do dokumentace jiného učitele, zpřístupnění Žákovských sešitů i učitelům kolektivní výuky
 • Náhled do dokumentace předchozího učitele přes Žákovský sešit
 • Náhled měsíčního Přehledu akcí, Tisknout měsíční nebo Roční Přehled akcí, Exportovat do souboru
 • Náhled nebo Tisk Protokolů o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Náhled převodu žáků do dalšího školního roku
 • Náhled rozvrhu hodin
 • Nahrát Doklady zaměstnance o vzdělání
 • Nahrazování a změny ve výuce
 • Nájemní smlouva
 • Náplně práce
 • nápověda
 • NÁPOVĚDA
 • Nápověda EOS
 • Na Prezenční listině porotců, pedagogů a hostů je jméno pedagoga 2x
 • Narozeniny zaměstnanců
 • Narozeniny žáků
 • NASTAVENÍ
 • Nastavení Akcí
 • Nastavení dotazníků
 • Nastavení e-mailových upozornění
 • Nastavení exportů
 • Nastavení exportu dat na web školy nebo do aplikace „vykazprace.cz“
 • Nastavení generování Docházky zaměstnanců
 • Nastavení Hlavní strany
 • Nastavení (individuální nastavení vzhledu iZUŠ, tisku dokumentů a dalších funkcí)
 • Nastavení Katalogu o průběhu vzdělávání
 • Nastavení Nástěnky
 • Nastavení osobních údajů žáka / Nezahrnovat do Výkazu
 • Nastavení Ověřování e-mailových adres
 • Nastavení plateb
 • Nastavení plateb spolku
 • Nastavení Poslat zprávu
 • Nastavení Přihlášky do ZUŠ
 • Nastavení Rozvrhu hodin
 • Nastavení Smlouvy o zapůjčení nástroje
 • Nastavení Souhlasů zákonných zástupců
 • Nastavení souhlasů zákonných zástupců
 • Nastavení Souhlasů zaměstnanců
 • Nastavení soutěžního kola
 • Nastavení školy
 • Nastavení školy, vzhledu a tisku, plateb atd.
 • Nastavení tiskárny ve Windows 10
 • Nastavení tisku dokumentů
 • Nastavení tisku Katalogu o průběhu vzdělávání
 • Nastavení tisku Protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Nastavení tisku Rozvrhu hodin
 • Nastavení tisku Smlouvy o zapůjčení nástroje
 • Nastavení tisku Výkazu nadúvazkových hodin
 • Nastavení tisku Výkazu odučených hodin
 • Nastavení tisku Výkazu žáků a vyučovacích hodin
 • Nastavení Třídních knih
 • Nastavení uživatele
 • Nastavení uživatele (přihlašovacích údajů – uživatelských jmen a hesel)
 • Nastavení Vysvědčení
 • Nastavení vzhledu a chování iZUŠ
 • Nastavení zapisování hodin do Třídních knih
 • Nastavení zobrazování narozenin zaměstnanců v levém sloupci
 • Nástěnka
 • Návod pro kontrolu vyplnění Výkazu o ZUŠ (S 24-01)
 • Nedoručení zasílaných zpráv z iZUŠ
 • Nehodnotit předmět, který žák studuje duplicitně
 • Nejčastěji kladené otázky
 • Nejčastější dotazy k Výkazu o ZUŠ S 24-01
 • Nejčastější otázky týkající se Přihlášek
 • Nejsem učitelem studijního zaměření, ale potřebuji vyplnit přijímací protokoly
 • Nesprávné zařazení žáka do ročníku podle věku (5 let, 7 let)
 • Nesprávné zařazení žáka (17 let)
 • Nevyfakturované funkce
 • Nevyplněná vysvědčení
 • Nevyplněné zápisy v Třídních knihách
 • Nezařazení žáci
 • Normativy pod Výkazem o ZUŠ
 • O
 • O APLIKACI
 • Obrázek na Diplom
 • obsah
 • Obsazenost učeben
 • Obtíže při přihlášení do iZUŠ
 • Odblokování přístupu do iZUŠ
 • Oddíl „Změny údajů“ (Učitel studijního zaměření, Ročník) – Osobní údaje žáka
 • Odeslání příkazů k úhradě příspěvků
 • Odeslání příkazů k úhradě školného
 • Odhláška ze ZUŠ
 • Odhlašování z iZUŠ
 • odkaz
 • Odpadnutí výuky
 • Odpovědi na vaše dotazy
 • Ochrana osobních údajů v iZUŠ
 • O iZUŠ
 • Omezení zpracování osobních údajů
 • Omlouvání z výuky
 • Omluvenky
 • Omylem ukončené studium žáka – oprava po převodu školního roku
 • Omylem ukončené studium žáka (v průběhu školního roku)
 • Opětovné zaslání přihlašovacích údajů
 • Organizace zkoušek v sále
 • Organizační struktura
 • orientace v Nápovědě
 • Osobní dotazník
 • Osobní dotazník – screenshoty
 • Osobní spis (žáka)
 • Osobní údaje – ředitel nebo zástupce ředitele
 • Osobní údaje zaměstnance (Moje Osobní údaje)
 • Osobní údaje zaměstnance – pravidelná aktualizace
 • Osobní údaje žáka
 • Osvobození z předmětu kolektivní výuky
 • Ověřování e-mailových adres v iZUŠ
 • P
 • Pamětní list absolventa
 • Personalistika
 • Personalistika – údaje o uchazeči/zaměstnanci
 • PIN – Tabulka pro komunikaci s Technickou podporou
 • Plakát
 • Platby
 • Platby za školné, půjčovné, spolky
 • Plnění učebních plánů
 • Počty hodin přímé pedagogické činnosti učitelů
 • Počty splněných disponibilních hodin
 • Podrobnosti o školení a tisk certifikátu
 • Pohledávky
 • Pojmenování učeben
 • Pokyny pro prohlížeč Google Chrome
 • Pokyny pro prohlížeč Internet Explorer (verze 8)
 • Pokyny pro prohlížeč Internet Explorer (verze 9-11)
 • Pokyny pro prohlížeč Microsoft Edge
 • Pokyny pro prohlížeč Mozilla Firefox
 • Pomoc přes vzdálený přístup – instalace TeamViewer
 • Popis aplikace
 • POPIS iZUŠ – STRANY A DOKUMENTY
 • popisky
 • POPIS SMS BRÁNY
 • Poptávka práce
 • PORTÁL PRÁCE
 • Pořadová čísla
 • Pořadová čísla před pololetím
 • Poslat zprávu
 • Postup organizace soutěží v EOS ZUŠ
 • Postup přihlášení do soutěže v EOS ZUŠ
 • Postup přijímání žáků
 • Postup při zápisu docházky v daný den
 • Postup uzavření smlouvy pro další kalendářní rok
 • Postup zadání nekonajícího se školního kola
 • Potřebuji smazat cookie
 • Potvrzení o studiu
 • Pouze pro SK verzi iZUŠ – Povolení/zablokování editace studijních zaměření a předmětů
 • Používání Evidence majetku
 • Povinné údaje žáků potřebné k vydání Vysvědčení
 • Požadavky školy
 • Požadavky všech škol
 • Pracovnělékařská prohlídka
 • Pracovnělékařské prohlídky
 • Pracovněprávní vztah
 • Pracovněprávní vztahy
 • Práva a povinnosti uživatelů iZUŠ – typy uživatelů
 • Prázdniny v iZUŠ
 • Proč nevidím obrázek na Diplomu?
 • Proč nevidím Přihlášky žáků, které jsem si navedl do systému?
 • Program akce – jednoduchý
 • Program Akce – rozšířený
 • Prohlášení o přístupnosti
 • Prohlášení poplatníka
 • Pro koho je EOS ZUŠ určen?
 • Propojení iZUŠ a webu školy – Odkazování z webu školy
 • Propojení iZUŠ a webu školy – Sdílení informací na webu školy
 • Propojení iZUŠ se školním webem
 • Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Protokoly o přijímání žáků a komisionálních zkouškách – Náhled
 • Průkaz zákonného zástupce
 • Průkaz zaměstnance
 • Průkaz žáka
 • PRŮVODCE NEJČASTĚJŠÍMI SITUACEMI
 • Průvodce přijetím žáka
 • Průvodce půjčovným
 • Průvodce školným
 • Průvodce v případě kontroly ČŠI
 • PRVNÍ KROKY V iZUŠ
 • Předměty nad rámec učebního plánu (NRUP) – Výpis z vysvědčení leden 2019
 • Předměty v Osobních údajích žáka
 • Přehled celkového prospěchu žáků
 • Přehled o stavu souhlasů zákonných zástupců
 • Přehled souhlasů zákonných zástupců
 • Přehled zameškaných hodin žáků
 • Přepisování hlaviček e-mailů zasílaných z iZUŠ
 • Přerušení studia
 • Přesunování v Grafickém rozvrhu hodin
 • Přesunutí nebo zkopírování čísla v Programu Akce – rozšířený
 • Převod dat
 • Převod databáze školního roku
 • Převod dat z Klasifikace – informace o převodu
 • Převod žáků do nového školního roku
 • Přidat akci, Mimořádná akce
 • Přidat jako nové
 • Přidat platbu
 • Přidat platbu – Import z banky
 • Přidat platbu – Platba v hotovosti
 • Přidat platbu příspěvku do spolku
 • Přidat předmět
 • Přidat předmět / Další individuálně vyučovaný předmět (Druhý nástroj)
 • Přidat předmět / Doprovod
 • Přidat předmět / Přidat předmět jako nový
 • Přidat předmět / Více předmětů vyučovaných v rámci jedné Třídní knihy
 • Přidat studijní zaměření žákovi
 • Přidat vzkaz na Nástěnku
 • Přidat vzkaz na Nástěnku – Další funkce na straně Žáci
 • Přidat zaměstnance
 • Přidat žáka
 • PŘIHLÁSIT/ODHLÁSIT
 • Přihlášení
 • Přihlášení na jednom počítači do dvou různých ZUŠ
 • přihláška
 • Přihláška do soutěže
 • Přihláška do ZUŠ
 • PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ
 • Přihlášku jsem omylem zadal dvakrát. Jak ji mám ze systému smazat?
 • Přihlášky do Soutěžní přehlídky literárně–dramatického oboru
 • Přihlášky do Soutěžní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ
 • Přijímací zkouška a vyplnění Protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Přijímání žáků
 • Příkaz k úhradě – půjčovné
 • Příkaz k úhradě půjčovného s možností volby placeného období
 • Příkaz k úhradě – školné
 • Příkaz k úhradě školného s možností volby placeného období (Nové příkazy na zvolené období)
 • Příkazy k úhradě a žádosti o zaplacení
 • Příklady seznamů žáků s použitím tlačítka Filtry a hledání
 • Příprava na nový školní rok
 • Přípravné studium jako samostatné Studijní zaměření
 • Při uložení strany se mi objeví hláška Request Timeout
 • Při vyplňování Bodovací tabulky nemám zašednutá příslušná políčka u pedagogů, kteří bodovat nemají
 • Pseudonymizace údajů
 • Půjčování nástrojů a evidence majetku
 • R
 • Roční zúčtování daně
 • Rodiny
 • Rozesílání zpráv – výběr adresátů
 • Rozeslání e-mailů žákům a zákonným zástupcům (Poslat zprávu)
 • Rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu
 • Rozložení strany, ovládání
 • Rozšířené programy akcí
 • Rozšíření prostoru na iZUŠ Disku
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh hodin – Automatické měsíční ukládání rozvrhu
 • Rozvrh hodin – Časové rozpětí pracovní doby
 • Rozvrh hodin – Nestandardní požadavky v Rozvrhu hodin
 • Rozvrh hodin – Rozvrh hodin provozního zaměstnance
 • Rozvrh hodin – Rozvrhy žáka, učebny, hromadné rozvrhy
 • Rozvrh hodin – Výpočet nepřímé pedagogické činnosti
 • Rozvrh hodin – Zápis úředních hodin ředitele a zástupce ředitele
 • Rozvrh hodin – Zobrazení a tisk rozvrhu
 • Rozvrh hodin žáka
 • Rozvrhy hodin kolektivní výuky
 • Rozvrhy hodin učeben
 • Rozvrhy hodin zaměstnanců
 • Ruční vložení příkazu k úhradě příspěvku do spolku
 • Ř
 • Řazení žáků
 • S
 • Seznámení zaměstnance
 • Seznam základních uměleckých škol v ČR
 • Seznam základních uměleckých škol v SR
 • Seznam žákům zapůjčených nástrojů
 • Schvalování akcí
 • Skupinová výuka
 • Sloučení osobních údajů žáků
 • Slovníček pojmů ZUŠ
 • Smazání hesel uložených v prohlížečích
 • Smazání uživatelských účtů
 • Smazat nezařazené žáky
 • Smazat všechny docházky žáka
 • Smlouva o zapůjčení nástroje
 • Smlouva o zapůjčení nástroje / Nájemní smlouva
 • Smlouvy
 • Smluvní lékař
 • SMS BRÁNA - KOMUNIKAČNÝ MODUL
 • SMS brána (verze CZ)
 • Snížení rizika nedoručení zpráv nastavením SPF záznamu
 • Souhlasy zákonných zástupců
 • Souhlasy zaměstnanců
 • Souhrny příkazů k úhradě a plateb
 • Soukromé Základní umělecké školy
 • SOUTĚŽE
 • Soutěžící
 • Soutěžní kola
 • Spisová služba
 • Spojování uživatelských účtů
 • Spolky
 • Spolky (rodičovská sdružení)
 • Správa přihlašovacích údajů ostatních uživatelů (pouze administrátor školy)
 • Statistiky
 • Statistiky školy (Nadstandardní funkce)
 • Statistiky žáků (Nadstandardní funkce)
 • Stavové ikony
 • Stažení a instalace software pro tiskárnu
 • Strana v prohlížeči se mi zobrazuje nesprávně.
 • Stručný návod pro bodování porotců
 • Studijní zaměření
 • Studijní zaměření a předměty
 • Suplování
 • Suplování v době nepřítomnosti vyučujícího
 • Š
 • Šablony dokumentů zaměstnanců
 • Šablony zpráv
 • šedé
 • ŠKOLA
 • Školení
 • ŠKOLENÍ
 • Školné (variabilní symbol, příkaz k úhradě, pohledávka)
 • Školní rok 2017/2018 – Ukončení studia žáků podle starých učebních plánů
 • Školní vzdělávací program (ŠVP)
 • T
 • Technická podpora iZUŠ
 • Tematický plán
 • Termín přijímací zkoušky
 • Termíny přijímacích zkoušek
 • Tiskárna Brother na štítky majetku
 • Tisk Diplomu
 • Tisknout
 • Tisknout nebo netisknout dokumentaci na konci školního roku? Musí se všechny dokumenty podepisovat?
 • Tisknout seznam zaměstnanců
 • Tisknout Vysvědčení (jen některým žákům)
 • Tisk Potvrzení o návštěvě přípravného studia
 • Tisk průkazů a kartiček s přihlašovacími údaji pro žáky, zákonné zástupce nebo zaměstnance
 • Tisk rozšířeného programu akce
 • Tisk studentských a zaměstnaneckých průkazů
 • Tisk štítků v Evidenci majetku
 • Tisk štítků v různých prohlížečích
 • Tisk Výpisu z vysvědčení
 • Tisk Vysvědčení
 • Tisk vysvědčení jen pro určitou skupinu žáků
 • Tisk Vysvědčení pro celou školu
 • Tlačítka, tabulky a funkce společné pro všechny strany iZUŠ
 • Tlačítko Přihláška do soutěže
 • Třídní kniha pro individuální a skupinovou výuku
 • Třídní kniha pro kolektivní výuku
 • Třídní knihy
 • Tvorba Příkazu k úhradě půjčovného
 • Tvorba úvazků na další školní rok
 • Typografické konvence
 • Typy kolektivů u předmětů ve výtvarném oboru
 • Typy kolektivů u předmětů v hudebním oboru
 • Typy kolektivů u předmětů v literárně-dramatickém oboru
 • Typy kolektivů u předmětů v tanečním oboru
 • U
 • Učitelé individuální a skupinové výuky (hlavní předměty)
 • Učitelé individuální a skupinové výuky přiřazených předmětů (např. Doprovod či Druhý nástroj)
 • Učitelé kolektivní výuky (VO, LDO, TO, HO – HN, orchestr apod.)
 • Údaje o žákovi a zákonných zástupcích z Přihlášky do ZUŠ
 • Údaje zadané v iZUŠ nejsou správné, ale nemám možnost je upravit.
 • Ukončení studia žáka / Zpětně provedený zápis o ukončení studia žáka
 • UKONČIT APLIKACI
 • Úkony administrátora školy (vedení školy)
 • Úkony na začátku školního roku
 • Úkony po celý rok
 • Úkony provozních zaměstnanců
 • Úkony vedoucích pracovníků
 • Úkony v pololetí a na konci školního roku
 • Úkony všech učitelů
 • Uložení příkazů k úhradě školného (Vytvořit příkaz k úhradě všem žáků školy)
 • Upomínky (nezaplacené školné, Balíčky plateb)
 • Upozornění na pohledávku, nesrovnalosti v platbách – Barva pole s variabilním symbolem žáka
 • Upozornit na nedostatky
 • Úprava a smazání studijního zaměření (ŠVP)
 • Úprava a smazání vzkazu
 • Úprava a smazání zápisu v Třídní knize pro individuální výuku
 • Úprava a smazání zápisu v Třídní knize pro kolektivní výuku
 • Úprava Diplomu
 • Úprava Přihlášky do soutěže
 • Úprava soutěžního kola
 • Upravit akci, Smazat akci
 • Uvádějící učitel
 • Úvazky zaměstnanců
 • Uvedení tiskárny do provozu
 • Uzavření aktuálního školního roku a vytvoření dalšího školního roku
 • Uzavření docházky v třídních knihách
 • Uzavření školního roku a vytvoření dalšího školního roku
 • uživatel
 • Uživatelské role, kterými se rozlišuje přístup k osobním údajům
 • V
 • Variabilní symbol žáka
 • Vedení porad
 • Vedení Třídních knih pro více dílčích předmětů
 • Vedení záznamů o činnostech zpracování
 • Věk žáka na Přihlášce do soutěže
 • Věk žáka na Přihlášce do soutěže LDO
 • Vložené dokumenty zaměstnance
 • Vložené dokumenty žáka
 • Vložit proměnné údaje
 • Vracení školného, nástup a ukončení vzdělávání v průběhu roku, příkaz na částku 0 Kč
 • Vstup do iZUŠ
 • Vyhledání telefonního čísla nebo e-mailové adresy
 • Vyhledávání majetku
 • Vyhledávání zákonných zástupců
 • Vyhledávání zaměstnanců
 • Vyhledávání žáků
 • Výhody evidence osobních údajů v iZUŠ
 • Výkaz nadúvazkových hodin
 • Výkaz odučených hodin
 • Výkaz odučených hodin a Výkaz nadúvazkových hodin
 • Výkaz o ZUŠ (S 24-01)
 • Výkaz Třídních knih
 • Výkaz žáků a vyučovacích hodin
 • Výmaz osobních údajů
 • Výpis z Třídních knih
 • Výpis z vysvědčení
 • Výpis z vysvědčení, Vysvědčení a Potvrzení o návštěvě přípravného studia
 • Vyplnění klasifikace
 • Vyplnění osobních údajů zaměstnance
 • Vyplnění Protokolů k postupové zkoušce z Třídní knihy pro kolektivní výuku
 • Vyplnění Přihlášky do ZUŠ
 • Vyplnit žáky do Přihlášky do soutěže
 • Vyřazení majetku z evidence
 • Výsledky přijímacích talentových zkoušek
 • Vysouvací menu z levé strany
 • Vystavení faktury
 • Vysvědčení
 • Vysvědčení pro malé žáky
 • vysvětlivky
 • Vytvoření a rozeslání přihlašovacích údajů
 • Vytvoření protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Vytvoření studijního zaměření podle ŠVP
 • Vytvořit novou šablonu zpráv
 • Vytvořit Příkaz k úhradě ...
 • Vytvořit Příkaz k úhradě příspěvků do Spolku
 • Vytvořit rodinu
 • Vyučované obory
 • Využití funkce Dokumenty školy
 • Využití technické podpory
 • W
 • web iZUŠ
 • Web školy vytvořený z iZUŠ firmou Sensio.cz s.r.o.
 • www.izus.cz
 • Z
 • Zabezpečení osobních údajů
 • Zablokování přístupu do iZUŠ
 • Zadání příkazů k úhradě
 • Zadávání předmětů žákům podle ŠVP
 • Záhlaví
 • Zajištění ochrany osobních údajů v iZUŠ, dvoufázové přihlašování
 • zákon
 • Zákony, vyhlášky a jiné dokumenty – iZUŠ je na zákonech postaven
 • Zálohy iZUŠ ke stažení
 • Založení spolku
 • ZAMĚSTNANCI
 • Zaměstnanci
 • Zaměstnanci se změnami Rozvrhu hodin
 • Zameškané hodiny
 • Zápis do třídních knih při distančním vzdělávání
 • Zápis do Třídní knihy pro kolektivní výuku
 • Zápis individuální hodiny
 • Zápis z Akce do třídních knih celé školy jedním kliknutím
 • Zápis známek na vysvědčení
 • Zapomenuté přihlašovací údaje
 • Zapůjčení majetku zaměstnanci
 • Zařadit žáky do kolektivu
 • Zařazení studujícího žáka po dovršení 18 let
 • Zařazení žáka do školy
 • Zařazení žáka do školy (typ studia, ročník, učitel)
 • Zařazení žáka (13 let)
 • Zařazení žáků do kolektivní výuky
 • Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)
 • Zaslat nové heslo
 • zašedlé
 • ZAVÁDÍME iZUŠ / PŘÍPRAVA NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
 • Záznamy o DVPP
 • Ze systému iZUŠ jsem dostal e-mail s žádostí o nové heslo, ale nežádal jsem o něj
 • Změna příjmení, adresy nebo jiného údaje v průběhu školního roku
 • Změna Rozvrhu hodin v dalším měsíci, Nepovolení dalších změn zaměstnancům
 • Změna studijního zaměření u žáka
 • Změna systému evidence požadavků
 • Změna učitele individuální výuky (učitel studijního zaměření zůstává stejný)
 • Změna učitele kolektivní výuky / změna navštěvovaného kolektivu
 • Změna Učitele studijního zaměření od 1. září nového školního roku
 • Změna Učitele studijního zaměření v průběhu školního roku
 • Změnit heslo / změnit přihlašovací jméno
 • Změny nebo aktualizace údajů v Osobních údajích žáka
 • Změny v Rozvrhu hodin
 • Známka z Hudební nauky na vysvědčení / kombinované hodnocení
 • Známka z předmětu Závěrečná práce – absolventi Výtvarného oboru
 • Zobrazení akce veřejnosti
 • Zobrazení celkové hodnoty majetku
 • Zobrazení Protokolů v Dokumentech žáka i z minulých školních let
 • Zobrazení Třídní knihy
 • Zobrazení všech žáků (současní, bývalí, budoucí)
 • Zobrazení vzkazu pro veřejnost na školním webu
 • zobrazit
 • Zobrazování nového vzkazu, zvýraznění vzkazu
 • Zobrazování osobních údajů na Google
 • Zprávy zaslané z iZUŠ byly doručeny v nečitelné formě (s chybnými diakritickými znaky)
 • Zrušení docházky žáka v Třídní knize pro kolektivní výuku
 • Zrušení odesílání zpráv
 • Zrychlení vyhledávání
 • Zrychlení zápisu
 • Ž
 • ŽÁCI
 • Žáci bez českého rodného čísla
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Žáci s více studijními zaměřeními
 • Žádost o platbu za půjčovné
 • Žádost o přesunutí výuky
 • Žádost o přesunutí výuky učitele, Žádost/oznámení zaměstnance
 • Žádost o roční zúčtování záloh
 • Žádost/oznámení zaměstnance
 • Žák neklasifikován / žák nastoupil až ve 2. pololetí
 • Žákovský sešit
 • ŽIVOTNÍ SITUACE
 • Životopis
 • 1
 • 110/2019

Poznámky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iZUŠ … více času na umění

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)