iZUŠ | Nápověda

Nápověda

Nápověda Slovensky Česky


iZUŠ

Uživatelská
příručka

informačního systému
základních uměleckých škol

www.izus.cz

Sensio.cz s.r.o.

DODAVATEL INFORMAČNÍHO SYSTÉMU iZUŠStisknutím tlačítka Hledat prohledáte nápovědu. Výběrem z našeptávače přejdete na konkrétní článek.

 1. 0. ÚVOD
   1. 1.2.2. Záhlaví
    1. 3.2.1.9. Domluva rozvrhu
    1. 3.2.2.11. Šablony zpráv
    2. 3.2.2.14. POPIS SMS BRÁNY
   1. 3.2.11. Suplování
   1. 3.3.8. Rozvrh hodin
    1. 3.4.11.4. Převod dat
    1. 3.4.13.3. Infolinka iZUŠ
   1. 4.1.1. Nástěnka
   2. 4.1.2. Akce
  1. 5.2. Platby
  2. 5.3. Spolky
   1. 5.4.1. Smlouvy
   2. 5.4.2. Faktury
   3. 5.4.4. Školení
   1. 5.5.7. Jiné osoby
   1. 5.8.8.
   1. 6.1.5. Životopis
    1. 6.2.1.1. Rozvrh hodin
   1. 6.2.4. Pohledávky
   1. 7.2.5. Omluvenky
   2. 7.2.13. Vysvědčení
  1. 7.7. Tisknout
  2. 7.12. Rodiny
 2. 12. HLEDAT
   1. 12.3.1. Tip!
  1. 14.5. Spolky
  2. 14.13. Dashboard
   1. 14.13.3. Stavové ikony
   1. 16.2.1. HORNÍ LIŠTA
   2. 16.2.3. NASTAVENÍ
   3. 16.2.4. INVENTARIZACE
   4. 16.2.5. O APLIKACI
  1. 17.8. Kontakty
  1. 18.1. O iZUŠ
  2. 18.4. Copyright

Rejstřík

 • Ž
 • Životopis
 • ŽIVOTNÍ SITUACE
 • Žákovský sešit
 • Žák neklasifikován / žák nastoupil až ve 2. pololetí
 • Žádost/oznámení zaměstnance
 • Žádost o přesunutí výuky učitele, Žádost/oznámení zaměstnance
 • Žádost o přesunutí výuky
 • Žáci s více studijními zaměřeními
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Žáci bez českého rodného čísla
 • ŽÁCI
 • Z
 • Zrychlení zápisu
 • Zrychlení vyhledávání
 • Zrušení odesílání zpráv
 • Zrušení docházky žáka v Třídní knize pro kolektivní výuku
 • Zprávy zaslané z iZUŠ byly doručeny v nečitelné formě (s chybnými diakritickými znaky)
 • Zobrazování osobních údajů na Google
 • Zobrazování nového vzkazu, zvýraznění vzkazu
 • Zobrazení vzkazu pro veřejnost na školním webu
 • Zobrazení všech žáků (současní, bývalí, budoucí)
 • Zobrazení Třídní knihy
 • Zobrazení celkové hodnoty majetku
 • Zobrazení akce veřejnosti
 • Známka z Hudební nauky na vysvědčení / kombinované hodnocení
 • Změnit heslo / změnit přihlašovací jméno
 • Změna Učitele studijního zaměření v průběhu školního roku
 • Změna učitele kolektivní výuky/změna navštěvovaného kolektivu
 • Změna studijního zaměření u žáka
 • Změna Rozvrhu hodin v dalším měsíci, Nepovolení dalších změn zaměstnancům
 • Změna příjmení, adresy nebo jiného údaje v průběhu školního roku
 • Ze systému iZUŠ jsem dostal e-mail s žádostí o nové heslo, ale nežádal jsem o něj
 • ZAVÁDÍME iZUŠ / PŘÍPRAVA NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
 • Zaslat nové heslo
 • Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)
 • Zařazení žáků do kolektivní výuky
 • Zařazení žáka do školy (typ studia, ročník, učitel)
 • Zařazení žáka do školy
 • Zapůjčení majetku zaměstnanci
 • Zapomenuté přihlašovací údaje
 • Zápis známek na vysvědčení
 • Zápis z Akce do třídních knih celé školy jedním kliknutím
 • Zápis individuální hodiny
 • Zápis do Třídní knihu pro kolektivní výuku
 • Zameškané hodiny
 • Zaměstnanci
 • ZAMĚSTNANCI
 • Založení spolku
 • Zákony, vyhlášky a jiné dokumenty – iZUŠ je na zákonech postaven
 • Zajištění ochrany osobních údajů v iZUŠ, dvoufázové přihlašování
 • Záhlaví
 • Zadávání předmětů žákům podle ŠVP
 • Zadání příkazů k úhradě
 • Zablokování přístupu do iZUŠ
 • Zabezpečení osobních údajů
 • W
 • Web školy na iZUŠ
 • V
 • Využití technické podpory
 • Využití funkce Dokumenty školy
 • Vytvořit rodinu
 • Vytvoření studijního zaměření podle ŠVP
 • Vytvoření protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Vytvoření a rozeslání přihlašovacích údajů
 • vysvětlivky
 • Vysvědčení pro malé žáky
 • Vysvědčení
 • Vysouvací menu z levé strany
 • Vyplnění Přihlášky do ZUŠ
 • Vyplnění osobních údajů zaměstnance
 • Vyplnění klasifikace
 • Výpis z vysvědčení, Vysvědčení a Potvrzení o návštěvě přípravného studia
 • Výpis z vysvědčení
 • Výpis z Třídních knih
 • Výmaz osobních údajů
 • Výkaz žáků a vyučovacích hodin
 • Výkaz Třídních knih
 • Výkaz o ZUŠ (S 24-01)
 • Výkaz odučených hodin a Výkaz nadúvazkových hodin
 • Výkaz odučených hodin
 • Výkaz nadúvazkových hodin
 • Výhody evidence osobních údajů v iZUŠ
 • Vyhledávání žáků
 • Vyhledávání zaměstnanců
 • Vyhledávání zákonných zástupců
 • Vyhledávání majetku
 • Vstup do iZUŠ
 • Vracení školného, nástup a ukončení vzdělávání v průběhu roku
 • Vedení záznamů o činnostech zpracování
 • Vedení Třídních knih pro více dílčích předmětů
 • Vedení porad
 • U
 • Uživatelské role, kterými se rozlišuje přístup k osobním údajům
 • Uzavření školního roku a vytvoření dalšího školního roku
 • Uzavření docházky v třídních knihách
 • Uzavření aktuálního školního roku a vytvoření dalšího školního roku
 • Uvedení tiskárny do provozu
 • Uvádějící učitel
 • Úprava soutěžního kola
 • Úprava přihlášky
 • Úprava diplomu
 • Úprava a smazání zápisu v Třídní knize pro kolektivní výuku
 • Úprava a smazání zápisu v Třídní knize pro individuální výuku
 • Úprava a smazání vzkazu
 • Úprava a smazání studijního zaměření (ŠVP)
 • Úprava a smazání akce
 • Upozornit na nedostatky
 • Upozornění na pohledávku, nesrovnalosti v platbách
 • Uložení příkazů k úhradě školného
 • Úkony všech učitelů
 • Úkony v pololetí a na konci školního roku
 • Úkony vedoucích pracovníků
 • Úkony provozních zaměstnanců
 • Úkony po celý rok
 • Úkony na začátku školního roku
 • Úkony administrátora školy
 • UKONČIT APLIKACI
 • Ukončení studia žáka/Zpětně provedený zápis o ukončení studia žáka
 • Údaje zadané v iZUŠ nejsou správné, ale nemám možnost je upravit.
 • Údaje o žákovi a zákonných zástupcích z Přihlášky do ZUŠ
 • Učitelé kolektivní výuky (VO, LDO, TO, HO – HN, orchestr apod.)
 • Učitelé individuální a skupinové výuky přiřazených předmětů (např. Doprovod či Druhý nástroj)
 • Učitelé individuální a skupinové výuky (hlavní předměty)
 • T
 • Typy kolektivů u předmětů v tanečním oboru
 • Typy kolektivů u předmětů v literárně-dramatickém oboru
 • Typy kolektivů u předmětů v hudebním oboru
 • Typy kolektivů u předmětů ve výtvarném oboru
 • Typografické konvence
 • Tvorba Diplomu
 • Třídní knihy
 • Třídní kniha pro kolektivní výuku
 • Třídní kniha pro individuální a skupinovou výuku
 • Tisk Vysvědčení pro celou školu
 • Tisk vysvědčení jen pro určitou skupinu žáků
 • Tisk Vysvědčení
 • Tisk Výpisu z vysvědčení
 • Tisk štítků v různých prohlížečích
 • Tisk štítků v Evidenci majetku
 • Tisk studentských a zaměstnaneckých průkazů
 • Tisk průkazů a kartiček s přihlašovacími údaji pro žáky, zákonné zástupce nebo zaměstnance
 • Tisk Potvrzení o návštěvě přípravného studia
 • Tisknout seznam zaměstnanců
 • Tisknout nebo netisknout dokumentaci na konci školního roku?
 • Tisknout
 • Tiskárna Brother na štítky majetku
 • Termíny přijímacích zkoušek
 • Termín přijímací zkoušky
 • Technická podpora iZUŠ
 • Š
 • Školní vzdělávací program (ŠVP)
 • Školní rok 2017/2018 – Ukončení studia žáků podle starých učebních plánů
 • Školné (variabilní symbol, příkaz k úhradě, pohledávka)
 • Školení
 • ŠKOLA
 • Šablony zpráv
 • S
 • Suplování
 • Studijní zaměření a předměty
 • Studijní zaměření
 • Stručný návod pro bodování porotců
 • Strana v prohlížeči se mi zobrazuje nesprávně.
 • Stažení a instalace software pro tiskárnu
 • Stavové ikony
 • Statistiky
 • Správa přihlašovacích údajů ostatních uživatelů (pouze administrátor školy)
 • Spolky (rodičovská sdružení)
 • Spolky
 • Spojování přihlašovacích účtů
 • Soutěžní kola
 • Soutěžící
 • SOUTĚŽE
 • Soukromé Základní umělecké školy
 • Souhrny příkazů k úhradě a plateb
 • Souhlasy zaměstnanců
 • Souhlasy zákonných zástupců
 • Snížení rizika nedoručení zpráv nastavením SPF záznamu
 • SMS BRÁNA - KOMUNIKAČNÝ MODUL
 • Smluvní lékař
 • Smlouvy
 • Smlouva o zapůjčení nástroje / Nájemní smlouva
 • Smlouva o zapůjčení nástroje
 • Smazání uživatelských účtů
 • Smazání nezařazených žáků
 • Slovníček pojmů ZUŠ
 • Sloučení osobních údajů žáků
 • Skupinová výuka
 • Schvalování akcí
 • Seznam žákům zapůjčených nástrojů
 • Seznam základních uměleckých škol v SR
 • Seznam základních uměleckých škol v ČR
 • Seznámení zaměstnance
 • Ř
 • Řazení žáků
 • R
 • Ruční vložení příkazu k úhradě příspěvku do spolku
 • Rozvrhy hodin zaměstnanců
 • Rozvrhy hodin učeben
 • Rozvrhy hodin kolektivní výuky
 • Rozvrh hodin žáka
 • Rozvrh hodin – Zobrazení a tisk rozvrhu
 • Rozvrh hodin – Zápis úředních hodin ředitele a zástupce ředitele
 • Rozvrh hodin – Výpočet nepřímé pedagogické činnosti
 • Rozvrh hodin – Rozvrhy žáka, učebny, hromadné rozvrhy
 • Rozvrh hodin – Rozvrh hodin provozního zaměstnance
 • Rozvrh hodin – Nestandardní požadavky v Rozvrhu hodin
 • Rozvrh hodin – Automatické měsíční ukládání rozvrhu
 • Rozvrh hodin
 • Rozšíření prostoru na iZUŠ Disku
 • Rozšířené programy akcí
 • Rozložení strany, ovládání
 • Rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu
 • Rozeslání e-mailů žákům a zákonným zástupcům (Poslat zprávu)
 • Rozesílání zpráv – výběr adresátů
 • Rodiny
 • P
 • Půjčování nástrojů a evidence majetku
 • Pseudonymizace údajů
 • Při vyplňování bodovací tabulky nemám zašednutá příslušná políčka u pedagogů, kteří bodovat nemají
 • Při uložení strany se mi objeví hláška Requst Timeout
 • Přípravné studium jako samostatné Studijní zaměření
 • Příprava na nový školní rok
 • Příkazy k úhradě a žádosti o zaplacení
 • Příkaz k úhradě – školné
 • Příkaz k úhradě – půjčovné
 • Přijímání žáků
 • Přijímací zkouška a vyplnění Protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Přihlášku jsem omylem zadal dvakrát. Jak ji mám ze systému smazat?
 • Přihláška do ZUŠ
 • PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ
 • Přihláška do soutěže
 • přihláška
 • Přihlášení na jednom počítači do dvou různých ZUŠ
 • Přihlášení
 • PŘIHLÁSIT/ODHLÁSIT
 • Přidat žáka
 • Přidat zaměstnance
 • Přidat vzkaz na Nástěnku
 • Přidat studijní zaměření žákovi
 • Přidat předmět/Více předmětů vyučovaných v rámci jedné Třídní knihy
 • Přidat předmět/Přidat předmět jako nový
 • Přidat předmět/Doprovod
 • Přidat předmět/Další individuálně vyučovaný předmět (Druhý nástroj)
 • Přidat předmět
 • Přidat platbu příspěvku do spolku
 • Přidat platbu – Platba v hotovosti
 • Přidat platbu – Import z banky
 • Přidat platbu
 • Přidat jako nové
 • Přidat akci, Mimořádná akce
 • Převod žáků do nového školního roku
 • Převod dat z Klasifikace – informace o převodu
 • Převod databáze školního roku
 • Převod dat
 • Přesunutí nebo zkopírování čísla v Programu Akce – rozšířený
 • Přerušení studia
 • Přepisování hlaviček e-mailů zasílaných z iZUŠ
 • Přehled souhlasů zákonných zástupců
 • Přehled o stavu souhlasů zákonných zástupců
 • Přehled celkového prospěchu žáků
 • Předměty v Osobních údajích žáka
 • Předměty nad rámec učebního plánu (NRUP) – Výpis z vysvědčení leden 2019
 • PRVNÍ KROKY V iZUŠ
 • Průkaz žáka
 • Průkaz zaměstnance
 • Průkaz zákonného zástupce
 • Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Propojení iZUŠ se školním webem
 • Propojení iZUŠ a webu školy – Sdílení informací na webu školy
 • Propojení iZUŠ a webu školy – Odkazování z webu školy
 • Pro koho je EOS ZUŠ určen?
 • Prohlášení poplatníka
 • Prohlášení o přístupnosti
 • Program Akce – rozšířený
 • Program akce – jednoduchý
 • Proč nevidím přihlášky žáků, které jsem si navedl do systému?
 • Proč nevidím obrázek na diplomu?
 • Práva a povinnosti uživatelů iZUŠ – typy uživatelů
 • Pracovněprávní vztahy
 • Pracovněprávní vztah
 • Pracovnělékařské prohlídky
 • Pracovnělékařská prohlídka
 • Požadavky školy
 • Povinné údaje žáků potřebné k vydání Vysvědčení
 • Používání Evidence majetku
 • Pouze pro SK verzi iZUŠ – Povolení/zablokování editace studijních zaměření a předmětů
 • Potvrzení o studiu
 • Postup zadání nekonajícího se školního kola
 • Postup při zápisu docházky v daný den
 • Postup přijímání žáků
 • Postup přihlášení do soutěže v EOS ZUŠ
 • Postup organizace soutěží v EOS ZUŠ
 • Poslat zprávu
 • Pořadová čísla před pololetím
 • Pořadová čísla
 • PORTÁL PRÁCE
 • Poptávka práce
 • POPIS SMS BRÁNY
 • popisky
 • POPIS iZUŠ – STRANY A DOKUMENTY
 • Popis aplikace
 • Pokyny pro prohlížeč Mozilla Firefox
 • Pokyny pro prohlížeč Microsoft Edge
 • Pokyny pro prohlížeč Internet Explorer (verze 9-11)
 • Pokyny pro prohlížeč Internet Explorer (verze 8)
 • Pokyny pro prohlížeč Google Chrome
 • Pojmenování učeben
 • Pohledávky
 • Počty splněných disponibilních hodin
 • Počty hodin přímé pedagogické činnosti učitelů
 • Plnění učebních plánů
 • Platby za školné, půjčovné, spolky
 • Platby
 • PIN – Tabulka pro komunikaci s Technickou podporou
 • Personalistika – údaje o uchazeči/zaměstnanci
 • Personalistika
 • Pamětní list absolventa
 • O
 • Ověřování e-mailových adres v iZUŠ
 • Osobní údaje žáka
 • Osobní údaje zaměstnance (Moje Osobní údaje)
 • Osobní údaje zaměstnance
 • Osobní údaje – ředitel nebo zástupce ředitele
 • Osobní spis (žáka)
 • Osobní dotazník – screenshoty
 • Osobní dotazník
 • orientace v Nápovědě
 • Opětovné zaslání přihlašovacích údajů
 • On-line chat Technické podpory iZUŠ
 • Omylem ukončené studium žáka (v průběhu školního roku)
 • Omylem ukončené studium žáka – oprava po převodu školního roku
 • Omluvenky
 • Omlouvání z výuky
 • Omezení zpracování osobních údajů
 • O iZUŠ
 • Ochrana osobních údajů v iZUŠ
 • Odpovědi na vaše dotazy
 • Odpadnutí výuky
 • odkaz
 • Odhlašování z iZUŠ
 • Odhláška ze ZUŠ
 • Odeslání příkazů k úhradě školného
 • Odeslání příkazů k úhradě příspěvků
 • Odblokování přístupu do iZUŠ
 • Obtíže při přihlášení do iZUŠ
 • Obsazenost učeben
 • obsah
 • Obrázek na diplom
 • O APLIKACI
 • N
 • Nezařazení žáci
 • Nevyplněné zápisy v Třídních knihách
 • Nevyplněná vysvědčení
 • Nevyfakturované funkce
 • Nesprávné zařazení žáka (17 let)
 • Nesprávné zařazení žáka do ročníku podle věku (5 let, 7 let)
 • Nemohu se přihlásit, protože jsem v iZUŠ již přihlášen
 • Nejsem učitelem studijního zaměření, ale potřebuji vyplnit přijímací protokoly
 • Nejčastější dotazy k Výkazu o ZUŠ S 24-01
 • Nejčastěji kladené otázky
 • Nehodnotit předmět, který žák studuje duplicitně
 • Nedoručení zasílaných zpráv z iZUŠ
 • Návod pro kontrolu vyplnění Výkazu o ZUŠ (S 24-01)
 • Nástěnka
 • Nastavení zobrazování narozenin zaměstnanců v levém sloupci
 • Nastavení zapisování hodin do Třídních knih
 • Nastavení vzhledu a chování iZUŠ
 • Nastavení Vysvědčení
 • Nastavení uživatele (přihlašovacích údajů – uživatelských jmen a hesel)
 • Nastavení uživatele
 • Nastavení Třídních knih
 • Nastavení tisku Výkazu žáků a vyučovacích hodin
 • Nastavení tisku Výkazu odučených hodin
 • Nastavení tisku Výkazu nadúvazkových hodin
 • Nastavení tisku Smlouvy o zapůjčení nástroje
 • Nastavení tisku Rozvrhu hodin
 • Nastavení tisku Protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Nastavení tisku Katalogu o průběhu vzdělávání
 • Nastavení tisku dokumentů
 • Nastavení tiskárny ve Windows 10
 • Nastavení školy
 • Nastavení soutěžního kola
 • Nastavení Souhlasů zaměstnanců
 • Nastavení souhlasů zákonných zástupců
 • Nastavení Smlouvy o zapůjčení nástroje
 • Nastavení Přihlášky do ZUŠ
 • Nastavení plateb spolku
 • Nastavení plateb
 • Nastavení osobních údajů žáka/Nezahrnovat do Výkazu
 • Nastavení Nástěnky
 • Nastavení (individuální nastavení vzhledu iZUŠ, tisku dokumentů a dalších funkcí)
 • Nastavení generování Docházky zaměstnanců
 • Nastavení exportu dat na web školy
 • Nastavení e-mailových upozornění
 • Nastavení dotazníků
 • NASTAVENÍ
 • Narozeniny žáků
 • Narozeniny zaměstnanců
 • Na Prezenční listině porotců, pedagogů a hostů je jméno pedagoga 2x
 • Nápověda EOS
 • NÁPOVĚDA
 • nápověda
 • Nájemní smlouva
 • Nahrazování a změny ve výuce
 • Náhled do dokumentace jiného učitele
 • Náhled a tisk Třídní knihy pro kolektivní výuku
 • Náhled a tisk Třídní knihy pro individuální výku
 • Nadúvazkové (přespočetné) hodiny
 • NADSTANDARDNÍ FUNKCE
 • Nadstandardní funkce
 • Nabídka práce
 • M
 • Může porota zvolit možnosti bodování?
 • Musí se Přihláška do soutěže tisknout, podepisovat a razítkovat?
 • Možnosti zobrazení
 • Mohu vytisknout i čestné uznání?
 • Modelové situace Protokolů o kom..
 • MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ
 • Mimořádná hodina, přesun výuky
 • Mateřská dovolená
 • L
 • Limit Technické podpory iZUŠ
 • Levý sloupec, zápatí
 • K
 • Krátkodobé suplování (např. 1 týden)
 • Kontroly žáků
 • Kontrola vyplněné přihlášky
 • Kontrakce ročníků (změna ročníku o pololetí)
 • Kontakty
 • KONTAKT
 • Komunikace mezi školou a rodiči
 • Klávesové zkratky, průměr známek
 • Kdy vidí výsledkovou listinu veřejnost?
 • Kde najdu počet soutěžících z jednotlivých krajů?
 • Kategorie majetku
 • Katalog o průběhu vzdělávání
 • Katalog nastudovaných skladeb a Záznamy o vystoupení
 • Kartička s přihlašovacími údaji žáka
 • Kartička s přihlašovacími údaji zákonného zástupce
 • Kartička s přihlašovacími údaji
 • Karta majetku/Přidat majetek
 • kapitola
 • Kam se elektronická přihláška odešle?
 • J
 • Jsem ředitelem školy. Co můžu nebo musím v EOS ZUŠ udělat?
 • Jmenování do funkce
 • Jiné osoby
 • Je možné Přihlášku do soutěže později ještě upravit?
 • Jak to funguje
 • Jak se tvoří Výsledková listina?
 • Jak se připravit na převod dat do nového školního roku - Převod školního roku
 • Jako rodič chci vidět všechny své děti pod jedním heslem
 • Jako rodič chci vidět všechny předměty žáka pod jedním heslem
 • Jak nastavím tisk diplomu?
 • Jak mohu přeskupit soutěžící v rámci bloku již hotového harmonogramu?
 • Jak mám vyplnit Přihlášku do soutěže? Kdo ji může vyplnit?
 • Jak mám postupovat v případě, že se žák nebo soubor na soutěž nedostavil?
 • I
 • iZUŠ jako záložka
 • Inventarizace v mobilní aplikaci iZUŠ
 • Inventarizace majetku v iZUŠ
 • INVENTARIZACE
 • Interní a veřejná vystoupení – Žák s individuální Třídní knihou
 • Interní a veřejná vystoupení – Žák s kolektivní Třídní knihou
 • Informované souhlasy
 • Informace o přijetí žáka do ZUŠ
 • Informace o přijetí
 • Informace MŠMT k vedení dokumentace školy a školských zařízení
 • Infolinka iZUŠ
 • Import majetku – Technická podpora
 • Import dat do Evidence majetku
 • CH
 • Chci si zkušebně vytisknout diplom a stále se mi zobrazuje i slovo ”UKÁZKA”
 • H
 • Hromadné změny kategorie, umístění či zodpovědné osoby
 • Hromadné zařazení žáků do kolektivní výuky
 • Hromadné vyplnění Protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Hromadné vložení příkazu k úhradě příspěvku do spolku
 • Hromadné smazání příkazů k platbě
 • Hromadné funkce – Třídní knihy
 • Hromadné funkce – Školné a Balíčky plateb
 • Hromadné funkce – Příspěvky do spolku
 • Hromadné funkce – Přihlašovací údaje
 • Hromadné funkce – Pořadová čísla
 • Hromadné funkce – Docházka zaměstnanců
 • Hromadné funkce
 • HORNÍ LIŠTA
 • Hodnocení školy v iZUŠ
 • Hned po přihlášení dojde k odhlášení
 • HLEDAT
 • Hlavní strana, další strany v iZUŠ
 • Hlavní strana
 • G
 • Grafy, statistiky
 • GDPR
 • F
 • Fronta odesílaných e-mailových zpráv
 • Filtry a hledání
 • Faktury
 • E
 • Exportovat do souboru
 • Evidence úkolů zaměstnanců
 • Evidence pracovní doby
 • Evidence plateb příspěvků do spolku
 • Evidence majetku
 • E-maily "Potvrzení o přečtení"
 • E-mailová upozornění pro žáky a rodiče – Žákovské sešity
 • E-mailová upozornění pro žáky a rodiče – Nástěnka, Akce, Novinky
 • E-mailová upozornění
 • E-mailová Technická podpora iZUŠ
 • ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)
 • D
 • Důležitá upozornění z iZUŠ
 • Dotazníky při přihlášení na web
 • Dotazník na pokračování ve studiu
 • Dostanu se na stranu, která chce, abych se přihlásil, ale přihlášený už jsem
 • Doporučení aneb o ZUŠ bez iZUŠ
 • Domluva rozvrhu
 • Dokumenty žáků
 • Dokumenty žáka
 • Dokumenty zaměstnance – výuka
 • Dokumenty zaměstnance (Moje Dokumenty)
 • Dokumenty školy na iZUŠ Disku
 • Dokumenty školy
 • Dokumenty personální
 • Docházka žáka v Třídní knize pro kolektivní výuku
 • Docházka zaměstnanců
 • Dohoda o odpovědnosti za vedení skladu
 • Dohoda o odpovědnosti (za majetek)
 • Dohoda o odpovědnosti
 • Dohoda o hmotné odpovědnosti (finanční)
 • Dlouhodobé suplování (např. 1 měsíc a více)
 • Detailní nastavení uživatelských práv (přístupů uživatelů k jednotlivým funkcím)
 • Detailní nastavení uživatelských práv
 • Desatero, proč mít Rozvrh hodin uložený včas
 • Dashboard školy
 • Dashboard na Hlavní straně
 • Dashboard
 • Další souhlasy se zpracováním osobních údajů
 • Další postup je pro oba případy totožný:
 • Další nastavení na samostatných stranách
 • DALŠÍ INFORMACE
 • Další funkce
 • Č
 • Členské příspěvky do spolku
 • Časté dotazy při tisku z iZUŠ
 • C
 • Copyright
 • Co mám udělat pro postup žáka, který dostal pouze návrh na postup?
 • Co mám udělat pro postup žáka do dalšího kola? Nevidím v dalším kole žáky, kteří postoupili.
 • Co mám udělat, když si omylem smažu kolo?
 • Co mám udělat, když jsem zjistil chybu v přihlášce a je po uzávěrce soutěže?
 • Co konkrétně EOS ZUŠ nabízí?
 • Cizojazyčná a atypická jména a příjmení
 • Centrální rozvrh hodin
 • Celkové hodnocení u žáků studujících podle ŠVP narozdíl od starých učebních plánů
 • B
 • Bezpečnější komunikace s Technickou podporou iZUŠ – Oprávněná osoba
 • Barevné zvýraznění zápisů
 • Balíčky plateb pro příspěvky do spolku
 • Balíčky plateb
 • Balíček plateb – sloučení více plateb do jedné částky
 • Balíček plateb – odeslání žádostí o platbu zákonným zástupcům Hromadnou funkcí
 • A
 • Autorizace uživatele na technické podpoře
 • Automatické odhlášení
 • Aktualizace osobních údajů
 • Akce
 1. Trvalý odkaz

  0. ÚVOD

  Vážení uživatelé,

  děkujeme, že jste si vybrali náš Informační systém základních uměleckých škol iZUŠ. Jeho hlavním cílem je ušetřit zaměstnancům ZUŠ práci, čas i finanční prostředky, nabídnout neocenitelné funkce elektronické administrace dokumentů a zlepšit komunikaci mezi školou, zákonnými zástupci a žáky. Největšími výhodami iZUŠ jsou snadná použitelnost, přehlednost a přístupnost odkudkoli prostřednictvím internetu. Více o výhodách iZUŠ se dozvíte na straně O iZUŠ.
  O své údaje se nemusíte bát, s údaji nakládáme podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím,  zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Údaje chráníme vysokým stupněm zabezpečení, ukládáme je v šifrované podobě a každý den zálohujeme
  Pružně reagujeme na legislativní změny a požadavky škol. O nových funkcích či úpravách stávajících funkcí vás pravidelně informujeme na straně Novinky. Tyto nové informace zapracováváme i do Uživatelské příručky, v níž se přehledně a rychle seznámíte se všemi funkcemi a možnostmi iZUŠ. Její aktuální podobu najdete vždy na straně Nápověda.

  Popis jednotlivých kapitol:
  1. PRVNÍ KROKY V iZUŠ – pomohou vám s orientací v systému.
  2. ZAVÁDÍME iZUŠ – úkony jednotlivých skupin zaměstnanců.
  3. ŽIVOTNÍ SITUACE – zde naleznete odpovědi na různé otázky z vaší praxe.
  4. POPIS iZUŠ – STRANY A DOKUMENTY – strany a dokumenty detailně. Struktura této kapitoly odpovídá struktuře Informačního systému iZUŠ.
  5. ŠKOLA
  6. ZAMĚSTNANCI
  7. ŽÁCI
  8. PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ
  9. SOUTĚŽE
  10. PORTÁL PRÁCE
  11. KONTAKT
  12. HLEDAT
  13. NASTAVENÍ
  14. NÁPOVĚDA
  15. SOUTĚŽE – (nápověda k systému EOS ZUŠ)
  16. DALŠÍ INFORMACE
  Barevné puntíky zobrazené u jednotlivých článků Nápovědy vpravo znázorňují, pro koho je daný článek Nápovědy určený.
  Puntíky jsou uvedeny v tomto pořadí (pětice a trojice puntíků):
  ŽákZákonný zástupceZaměstnanecVedoucí pracovníkAdministrátor školyÚčetníZástupce řediteleŘeditel
  Vybarvený puntík značí, že článek je určen pro tento typ uživatele. Pokud je prázdný, určen jemu není.

  Kapitola šedou barvou – je určená jiné skupině uživatelů.
  Pokud se Uživatel setká s údaji vyplněnými šedou barvou (napřv Osobních údajích žáka) – je to proto, že uživatelé typu Zaměstnanec, Zákonný zástupce nebo Žák nemohou tyto údaje měnit. 

  Pro větší přehlednost jsou v Uživatelské příručce užity tyto symboly a barvy:
  • časté dotazy
  • tipy
  • tmavě červený text – cesty (umístění na stranách Informačního systému iZUŠ)
  • fialová barva – informace určené administrátorům a vedení školy
  • modrý text s podtržením – odkazy na strany v iZUŠ (v prohlížeči) 
  • modrý text s tečkováním – odkazy v rámci příručky 
  • Tlačítka 

  Efektivním využitím iZUŠ získává škola a její pracovníci silný nástroj k zajištění pořádku v dokumentaci školy. Přejeme vám mnoho úspěchů v seznamování se s iZUŠ.
  Rádi přivítáme i vaše podněty a připomínky k této Uživatelské příručce.

  Váš tým iZUŠ 
 2. Trvalý odkaz

  1. PRVNÍ KROKY V iZUŠ

  Navigace: 1. PRVNÍ KROKY V iZUŠ

  Související témata: krok jak začít orientace v Nápovědě

 3. Trvalý odkaz

  2. ZAVÁDÍME iZUŠ / PŘÍPRAVA NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

  Tento článek není určen Vašemu typu uživatele.
 4. Navigace: 3. ŽIVOTNÍ SITUACE

  Související témata: x

 5. Trvalý odkaz

  4. POPIS iZUŠ – STRANY A DOKUMENTY

  BODY 5-16 – vysvětlují nabídku MENU
  (Hlavní strana, Škola, Zaměstnanci, Žáci, Přihláška do ZUŠ, Soutěže, Portál práce, Kontakt, Hledat, Nastavení)


  Navigace: 4. POPIS iZUŠ – STRANY A DOKUMENTY

  Související témata: hlavní strana

 6. Trvalý odkaz

  8. PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ

  Strana Přihláška do ZUŠ v hlavním menu je veřejně přístupná a nabízí možnost podat přihlášku do všech Základních uměleckých škol v republice. Vyplnit ji tak mohou zákonní zástupci odkudkoliv i bez přihlašovacích údajů
  Stačí do vyhledávače zadat www.izus.cz, kliknout na sekci Přihláška do ZUŠ nebo přihlášku můžete vyplnit přes odkaz, který bývá umístěn na webu školy (kliknutím na LOGO iZUŠ).
  Pokud není uvedeno jinak, není třeba uvádět školní rok. Přihláška platí ode dne podpisu v dolní části přihlášky. Může platit i pro další školní rok, pokud například z důvodu naplněné kapacity žáků školy není žák ke studiu hned přijat.
   
  Postup vyplnění:
  1. Pokud Přihlášku do ZUŠ vyplňujete jako přihlášený uživatel nebo i bez přihlášení, budete dotázáni, zda již Vaše dítě školu navštěvovalo. Pokud znáte své uživatelské jméno heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky do konkrétní školy si značně usnadnit.
  2. Pokud nemáte přihlašovací údaje, vyberte ZUŠ, kam chcete žáka přihlásit.
  3. Vyplňte požadované údaje (k dispozici je detailní nápověda, včetně možnosti přidat zvláštní znaky v případě cizojazyčných jmen či příjmení – ü, ö, ë).
   Při vyplňování Přihlášky do ZUŠ je uživatel interaktivní kontrolou upozorněn na chybu nebo nevyplněný údaj. Údaj opraví ještě před pokračováním na „Další“ stranu.
  4. Zatrhněte požadované Studijní zaměření a stiskněte Odeslat přihlášku
  5. Přihláška Vám přijde na Vámi uvedený e-mail. Ve spodní části můžete být zároveň požádáni o ověření své e-mailové adresy. Tu bude škola využívat k zasílání informací ohledně studia, školného a pod.
  6. Přihlášku vytiskněte, podepište a doneste do ZUŠ. V přihlášce se nevytiskne rodné číslo žáka – teprve jeho vypsáním a podpisem zákonného zástupce tento údaj škole oficiálně předá. Na straně Žáci pak přihlášený žák figuruje mezi Nezařazenými žáky.
  7. Informace o přijetí žáka jsou odeslány na e-maily uvedené v přihlášce a lze je zjistit také po najetí myší na položku menu Přihláška do ZUŠInformace o přijetí. Zde zadáte údaje potřebné pro vyhledání žáka a zobrazí se vám stav přihlášky. Dokud žák není zařazen k učiteli, není zatím rozhodnuto. I tak již můžete požádat příslušnou ZUŠ o zaslání přihlašovacích údajů do systému a zpřístupnění žákovského sešitu. Pokud je zařazen k učiteli, znamená to, že byl přijat. Pokud jej není možné vyhledat, nebyl přijat (event. jste nezadali v Přihlášce do ZUŠ rodné číslo nebo jste zadali nesprávné údaje). Viz také článek Informace o přijetí žáka do ZUŠ. 7. Trvalý odkaz

  9. SOUTĚŽE

  Základní umělecké školy každý rok pořádají soutěže žáků
  Jejich vyhlašovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, hlavním organizátorem Ústřední umělecká rada ZUŠ ČR
  Na straně Soutěže najdete rychlý přístup do systému Elektronické organizace soutěží ZUŠ, kde jsou uvedeny všechny soutěže pro daný školní rok včetně podmínek, kategorií, soutěžních kol a Přihlášky do soutěže.

  Navigace: 9. SOUTĚŽE

  Související témata: soutěže

 8. Trvalý odkaz

  10. PORTÁL PRÁCE

  Tato záložka je zobrazena v hlavním menu. Portál práce slouží k předávání informací na pracovním trhu Základních uměleckých škol. Zvláště před koncem školního roku školy hledají nové zaměstnance a absolventi středních a vysokých škol hledají práci. Nabídky práce s poptávkami práce se zde mohou skvěle potkat.
  Pokud víte o škole, která hledá zaměstnance, nebo o lidech, kteří hledají práci v ZUŠ, napište nám, nabídky i poptávky zveřejníme a pomůžeme tak školám i zájemcům.

  Navigace: 10. PORTÁL PRÁCE

  Související témata: práce pracovní nabídka zaměstnání požadavek školní rok pracovní smlouva

 9. Trvalý odkaz

  11. KONTAKT

  Naleznete zde: 
  • kontakty na všechny základní umělecké školy v České republice
  • kontakty na tým lidí, který stojí za vývojem a provozem iZUŠ.

  Navigace: 11. KONTAKT

  Související témata: Kontakty

 10. Trvalý odkaz

  12. HLEDAT

  Tento článek není určen Vašemu typu uživatele.
 11. Trvalý odkaz

  15. NÁPOVĚDA

  Abyste se iZUŠ naučili používat a měli kam nahlédnout, když nebudete něčemu rozumět, připravili jsme pro vás Nápovědu
  Najdete v ní, jak začít s iZUŠ pracovat, jak vyřešit různé životní situace i popis jednotlivých stran, dokumentů a všech funkcí iZUŠ. Požadované téma si můžete vybrat z Obsahu nebo začít psát do políčka Hledat v nápovědě... Text nápovědy se vám zobrazuje vpravo. 
  Význam použitých značek a stylu písma najdete hned v Úvodu.

  Navigace: 15. NÁPOVĚDA

  Související témata: nápověda manuál příručka návod

 12. Trvalý odkaz

  16. MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ

  Mobilní aplikace iZUŠ je určena pro mobilní telefony se systémem Android od verze 5.0 výše. Je dostupná zdarma v obchodu Google Play, stačí dát vyhledat název aplikace „iZUŠ“, případně přímý odkaz zde https://play.google.com/store/apps/details?id=www.izus.cz.

  Stáhnutí aplikace
  • v mobilním zařízení spusťte aplikaci Google Play
  • zadejte do vyhledávače: iZUŠ
  • aplikaci iZUŠ stáhněte pomocí nástroje k instalaci
  Aplikace nevyžaduje žádná speciální oprávnění, pouze v případě použití funkce INVENTARIZACE MAJETKU je požadován přístup k fotoaparátu, aby bylo možné skenovat QR kódy na štítcích umístěných na majetku.

  Navigace: 16. MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ

  Související témata: telefon tablet zařízení Android Obchod Play inventarizace QR kód čtečka ikony aplikace iZUŠ

 13. Trvalý odkaz

  17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)

  Elektronický systém soutěží ZUŠ (dále jen EOS ZUŠ) je cloudový informační systém zpracovávající veškerou dokumentaci soutěží základních uměleckých škol. EOS ZUŠ umožňuje rychlou a přesnou evidenci soutěžících díky elektronické Přihlášce do soutěže a usnadňuje veškerou administrativu se soutěžemi spojenou.

  Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…

  Související témata: soutěže přihláška do soutěže cena diplom organizace soutěží

 14. Trvalý odkaz

  18. DALŠÍ INFORMACE


  Navigace: 18. DALŠÍ INFORMACE

  Související témata: další funkce

Rejstřík

 • Ž
 • Životopis
 • ŽIVOTNÍ SITUACE
 • Žákovský sešit
 • Žák neklasifikován / žák nastoupil až ve 2. pololetí
 • Žádost/oznámení zaměstnance
 • Žádost o přesunutí výuky učitele, Žádost/oznámení zaměstnance
 • Žádost o přesunutí výuky
 • Žáci s více studijními zaměřeními
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Žáci bez českého rodného čísla
 • ŽÁCI
 • Z
 • Zrychlení zápisu
 • Zrychlení vyhledávání
 • Zrušení odesílání zpráv
 • Zrušení docházky žáka v Třídní knize pro kolektivní výuku
 • Zprávy zaslané z iZUŠ byly doručeny v nečitelné formě (s chybnými diakritickými znaky)
 • Zobrazování osobních údajů na Google
 • Zobrazování nového vzkazu, zvýraznění vzkazu
 • Zobrazení vzkazu pro veřejnost na školním webu
 • Zobrazení všech žáků (současní, bývalí, budoucí)
 • Zobrazení Třídní knihy
 • Zobrazení celkové hodnoty majetku
 • Zobrazení akce veřejnosti
 • Známka z Hudební nauky na vysvědčení / kombinované hodnocení
 • Změnit heslo / změnit přihlašovací jméno
 • Změna Učitele studijního zaměření v průběhu školního roku
 • Změna učitele kolektivní výuky/změna navštěvovaného kolektivu
 • Změna studijního zaměření u žáka
 • Změna Rozvrhu hodin v dalším měsíci, Nepovolení dalších změn zaměstnancům
 • Změna příjmení, adresy nebo jiného údaje v průběhu školního roku
 • Ze systému iZUŠ jsem dostal e-mail s žádostí o nové heslo, ale nežádal jsem o něj
 • ZAVÁDÍME iZUŠ / PŘÍPRAVA NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
 • Zaslat nové heslo
 • Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)
 • Zařazení žáků do kolektivní výuky
 • Zařazení žáka do školy (typ studia, ročník, učitel)
 • Zařazení žáka do školy
 • Zapůjčení majetku zaměstnanci
 • Zapomenuté přihlašovací údaje
 • Zápis známek na vysvědčení
 • Zápis z Akce do třídních knih celé školy jedním kliknutím
 • Zápis individuální hodiny
 • Zápis do Třídní knihu pro kolektivní výuku
 • Zameškané hodiny
 • Zaměstnanci
 • ZAMĚSTNANCI
 • Založení spolku
 • Zákony, vyhlášky a jiné dokumenty – iZUŠ je na zákonech postaven
 • Zajištění ochrany osobních údajů v iZUŠ, dvoufázové přihlašování
 • Záhlaví
 • Zadávání předmětů žákům podle ŠVP
 • Zadání příkazů k úhradě
 • Zablokování přístupu do iZUŠ
 • Zabezpečení osobních údajů
 • W
 • Web školy na iZUŠ
 • V
 • Využití technické podpory
 • Využití funkce Dokumenty školy
 • Vytvořit rodinu
 • Vytvoření studijního zaměření podle ŠVP
 • Vytvoření protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Vytvoření a rozeslání přihlašovacích údajů
 • vysvětlivky
 • Vysvědčení pro malé žáky
 • Vysvědčení
 • Vysouvací menu z levé strany
 • Vyplnění Přihlášky do ZUŠ
 • Vyplnění osobních údajů zaměstnance
 • Vyplnění klasifikace
 • Výpis z vysvědčení, Vysvědčení a Potvrzení o návštěvě přípravného studia
 • Výpis z vysvědčení
 • Výpis z Třídních knih
 • Výmaz osobních údajů
 • Výkaz žáků a vyučovacích hodin
 • Výkaz Třídních knih
 • Výkaz o ZUŠ (S 24-01)
 • Výkaz odučených hodin a Výkaz nadúvazkových hodin
 • Výkaz odučených hodin
 • Výkaz nadúvazkových hodin
 • Výhody evidence osobních údajů v iZUŠ
 • Vyhledávání žáků
 • Vyhledávání zaměstnanců
 • Vyhledávání zákonných zástupců
 • Vyhledávání majetku
 • Vstup do iZUŠ
 • Vracení školného, nástup a ukončení vzdělávání v průběhu roku
 • Vedení záznamů o činnostech zpracování
 • Vedení Třídních knih pro více dílčích předmětů
 • Vedení porad
 • U
 • Uživatelské role, kterými se rozlišuje přístup k osobním údajům
 • Uzavření školního roku a vytvoření dalšího školního roku
 • Uzavření docházky v třídních knihách
 • Uzavření aktuálního školního roku a vytvoření dalšího školního roku
 • Uvedení tiskárny do provozu
 • Uvádějící učitel
 • Úprava soutěžního kola
 • Úprava přihlášky
 • Úprava diplomu
 • Úprava a smazání zápisu v Třídní knize pro kolektivní výuku
 • Úprava a smazání zápisu v Třídní knize pro individuální výuku
 • Úprava a smazání vzkazu
 • Úprava a smazání studijního zaměření (ŠVP)
 • Úprava a smazání akce
 • Upozornit na nedostatky
 • Upozornění na pohledávku, nesrovnalosti v platbách
 • Uložení příkazů k úhradě školného
 • Úkony všech učitelů
 • Úkony v pololetí a na konci školního roku
 • Úkony vedoucích pracovníků
 • Úkony provozních zaměstnanců
 • Úkony po celý rok
 • Úkony na začátku školního roku
 • Úkony administrátora školy
 • UKONČIT APLIKACI
 • Ukončení studia žáka/Zpětně provedený zápis o ukončení studia žáka
 • Údaje zadané v iZUŠ nejsou správné, ale nemám možnost je upravit.
 • Údaje o žákovi a zákonných zástupcích z Přihlášky do ZUŠ
 • Učitelé kolektivní výuky (VO, LDO, TO, HO – HN, orchestr apod.)
 • Učitelé individuální a skupinové výuky přiřazených předmětů (např. Doprovod či Druhý nástroj)
 • Učitelé individuální a skupinové výuky (hlavní předměty)
 • T
 • Typy kolektivů u předmětů v tanečním oboru
 • Typy kolektivů u předmětů v literárně-dramatickém oboru
 • Typy kolektivů u předmětů v hudebním oboru
 • Typy kolektivů u předmětů ve výtvarném oboru
 • Typografické konvence
 • Tvorba Diplomu
 • Třídní knihy
 • Třídní kniha pro kolektivní výuku
 • Třídní kniha pro individuální a skupinovou výuku
 • Tisk Vysvědčení pro celou školu
 • Tisk vysvědčení jen pro určitou skupinu žáků
 • Tisk Vysvědčení
 • Tisk Výpisu z vysvědčení
 • Tisk štítků v různých prohlížečích
 • Tisk štítků v Evidenci majetku
 • Tisk studentských a zaměstnaneckých průkazů
 • Tisk průkazů a kartiček s přihlašovacími údaji pro žáky, zákonné zástupce nebo zaměstnance
 • Tisk Potvrzení o návštěvě přípravného studia
 • Tisknout seznam zaměstnanců
 • Tisknout nebo netisknout dokumentaci na konci školního roku?
 • Tisknout
 • Tiskárna Brother na štítky majetku
 • Termíny přijímacích zkoušek
 • Termín přijímací zkoušky
 • Technická podpora iZUŠ
 • Š
 • Školní vzdělávací program (ŠVP)
 • Školní rok 2017/2018 – Ukončení studia žáků podle starých učebních plánů
 • Školné (variabilní symbol, příkaz k úhradě, pohledávka)
 • Školení
 • ŠKOLA
 • Šablony zpráv
 • S
 • Suplování
 • Studijní zaměření a předměty
 • Studijní zaměření
 • Stručný návod pro bodování porotců
 • Strana v prohlížeči se mi zobrazuje nesprávně.
 • Stažení a instalace software pro tiskárnu
 • Stavové ikony
 • Statistiky
 • Správa přihlašovacích údajů ostatních uživatelů (pouze administrátor školy)
 • Spolky (rodičovská sdružení)
 • Spolky
 • Spojování přihlašovacích účtů
 • Soutěžní kola
 • Soutěžící
 • SOUTĚŽE
 • Soukromé Základní umělecké školy
 • Souhrny příkazů k úhradě a plateb
 • Souhlasy zaměstnanců
 • Souhlasy zákonných zástupců
 • Snížení rizika nedoručení zpráv nastavením SPF záznamu
 • SMS BRÁNA - KOMUNIKAČNÝ MODUL
 • Smluvní lékař
 • Smlouvy
 • Smlouva o zapůjčení nástroje / Nájemní smlouva
 • Smlouva o zapůjčení nástroje
 • Smazání uživatelských účtů
 • Smazání nezařazených žáků
 • Slovníček pojmů ZUŠ
 • Sloučení osobních údajů žáků
 • Skupinová výuka
 • Schvalování akcí
 • Seznam žákům zapůjčených nástrojů
 • Seznam základních uměleckých škol v SR
 • Seznam základních uměleckých škol v ČR
 • Seznámení zaměstnance
 • Ř
 • Řazení žáků
 • R
 • Ruční vložení příkazu k úhradě příspěvku do spolku
 • Rozvrhy hodin zaměstnanců
 • Rozvrhy hodin učeben
 • Rozvrhy hodin kolektivní výuky
 • Rozvrh hodin žáka
 • Rozvrh hodin – Zobrazení a tisk rozvrhu
 • Rozvrh hodin – Zápis úředních hodin ředitele a zástupce ředitele
 • Rozvrh hodin – Výpočet nepřímé pedagogické činnosti
 • Rozvrh hodin – Rozvrhy žáka, učebny, hromadné rozvrhy
 • Rozvrh hodin – Rozvrh hodin provozního zaměstnance
 • Rozvrh hodin – Nestandardní požadavky v Rozvrhu hodin
 • Rozvrh hodin – Automatické měsíční ukládání rozvrhu
 • Rozvrh hodin
 • Rozšíření prostoru na iZUŠ Disku
 • Rozšířené programy akcí
 • Rozložení strany, ovládání
 • Rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu
 • Rozeslání e-mailů žákům a zákonným zástupcům (Poslat zprávu)
 • Rozesílání zpráv – výběr adresátů
 • Rodiny
 • P
 • Půjčování nástrojů a evidence majetku
 • Pseudonymizace údajů
 • Při vyplňování bodovací tabulky nemám zašednutá příslušná políčka u pedagogů, kteří bodovat nemají
 • Při uložení strany se mi objeví hláška Requst Timeout
 • Přípravné studium jako samostatné Studijní zaměření
 • Příprava na nový školní rok
 • Příkazy k úhradě a žádosti o zaplacení
 • Příkaz k úhradě – školné
 • Příkaz k úhradě – půjčovné
 • Přijímání žáků
 • Přijímací zkouška a vyplnění Protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Přihlášku jsem omylem zadal dvakrát. Jak ji mám ze systému smazat?
 • Přihláška do ZUŠ
 • PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ
 • Přihláška do soutěže
 • přihláška
 • Přihlášení na jednom počítači do dvou různých ZUŠ
 • Přihlášení
 • PŘIHLÁSIT/ODHLÁSIT
 • Přidat žáka
 • Přidat zaměstnance
 • Přidat vzkaz na Nástěnku
 • Přidat studijní zaměření žákovi
 • Přidat předmět/Více předmětů vyučovaných v rámci jedné Třídní knihy
 • Přidat předmět/Přidat předmět jako nový
 • Přidat předmět/Doprovod
 • Přidat předmět/Další individuálně vyučovaný předmět (Druhý nástroj)
 • Přidat předmět
 • Přidat platbu příspěvku do spolku
 • Přidat platbu – Platba v hotovosti
 • Přidat platbu – Import z banky
 • Přidat platbu
 • Přidat jako nové
 • Přidat akci, Mimořádná akce
 • Převod žáků do nového školního roku
 • Převod dat z Klasifikace – informace o převodu
 • Převod databáze školního roku
 • Převod dat
 • Přesunutí nebo zkopírování čísla v Programu Akce – rozšířený
 • Přerušení studia
 • Přepisování hlaviček e-mailů zasílaných z iZUŠ
 • Přehled souhlasů zákonných zástupců
 • Přehled o stavu souhlasů zákonných zástupců
 • Přehled celkového prospěchu žáků
 • Předměty v Osobních údajích žáka
 • Předměty nad rámec učebního plánu (NRUP) – Výpis z vysvědčení leden 2019
 • PRVNÍ KROKY V iZUŠ
 • Průkaz žáka
 • Průkaz zaměstnance
 • Průkaz zákonného zástupce
 • Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Propojení iZUŠ se školním webem
 • Propojení iZUŠ a webu školy – Sdílení informací na webu školy
 • Propojení iZUŠ a webu školy – Odkazování z webu školy
 • Pro koho je EOS ZUŠ určen?
 • Prohlášení poplatníka
 • Prohlášení o přístupnosti
 • Program Akce – rozšířený
 • Program akce – jednoduchý
 • Proč nevidím přihlášky žáků, které jsem si navedl do systému?
 • Proč nevidím obrázek na diplomu?
 • Práva a povinnosti uživatelů iZUŠ – typy uživatelů
 • Pracovněprávní vztahy
 • Pracovněprávní vztah
 • Pracovnělékařské prohlídky
 • Pracovnělékařská prohlídka
 • Požadavky školy
 • Povinné údaje žáků potřebné k vydání Vysvědčení
 • Používání Evidence majetku
 • Pouze pro SK verzi iZUŠ – Povolení/zablokování editace studijních zaměření a předmětů
 • Potvrzení o studiu
 • Postup zadání nekonajícího se školního kola
 • Postup při zápisu docházky v daný den
 • Postup přijímání žáků
 • Postup přihlášení do soutěže v EOS ZUŠ
 • Postup organizace soutěží v EOS ZUŠ
 • Poslat zprávu
 • Pořadová čísla před pololetím
 • Pořadová čísla
 • PORTÁL PRÁCE
 • Poptávka práce
 • POPIS SMS BRÁNY
 • popisky
 • POPIS iZUŠ – STRANY A DOKUMENTY
 • Popis aplikace
 • Pokyny pro prohlížeč Mozilla Firefox
 • Pokyny pro prohlížeč Microsoft Edge
 • Pokyny pro prohlížeč Internet Explorer (verze 9-11)
 • Pokyny pro prohlížeč Internet Explorer (verze 8)
 • Pokyny pro prohlížeč Google Chrome
 • Pojmenování učeben
 • Pohledávky
 • Počty splněných disponibilních hodin
 • Počty hodin přímé pedagogické činnosti učitelů
 • Plnění učebních plánů
 • Platby za školné, půjčovné, spolky
 • Platby
 • PIN – Tabulka pro komunikaci s Technickou podporou
 • Personalistika – údaje o uchazeči/zaměstnanci
 • Personalistika
 • Pamětní list absolventa
 • O
 • Ověřování e-mailových adres v iZUŠ
 • Osobní údaje žáka
 • Osobní údaje zaměstnance (Moje Osobní údaje)
 • Osobní údaje zaměstnance
 • Osobní údaje – ředitel nebo zástupce ředitele
 • Osobní spis (žáka)
 • Osobní dotazník – screenshoty
 • Osobní dotazník
 • orientace v Nápovědě
 • Opětovné zaslání přihlašovacích údajů
 • On-line chat Technické podpory iZUŠ
 • Omylem ukončené studium žáka (v průběhu školního roku)
 • Omylem ukončené studium žáka – oprava po převodu školního roku
 • Omluvenky
 • Omlouvání z výuky
 • Omezení zpracování osobních údajů
 • O iZUŠ
 • Ochrana osobních údajů v iZUŠ
 • Odpovědi na vaše dotazy
 • Odpadnutí výuky
 • odkaz
 • Odhlašování z iZUŠ
 • Odhláška ze ZUŠ
 • Odeslání příkazů k úhradě školného
 • Odeslání příkazů k úhradě příspěvků
 • Odblokování přístupu do iZUŠ
 • Obtíže při přihlášení do iZUŠ
 • Obsazenost učeben
 • obsah
 • Obrázek na diplom
 • O APLIKACI
 • N
 • Nezařazení žáci
 • Nevyplněné zápisy v Třídních knihách
 • Nevyplněná vysvědčení
 • Nevyfakturované funkce
 • Nesprávné zařazení žáka (17 let)
 • Nesprávné zařazení žáka do ročníku podle věku (5 let, 7 let)
 • Nemohu se přihlásit, protože jsem v iZUŠ již přihlášen
 • Nejsem učitelem studijního zaměření, ale potřebuji vyplnit přijímací protokoly
 • Nejčastější dotazy k Výkazu o ZUŠ S 24-01
 • Nejčastěji kladené otázky
 • Nehodnotit předmět, který žák studuje duplicitně
 • Nedoručení zasílaných zpráv z iZUŠ
 • Návod pro kontrolu vyplnění Výkazu o ZUŠ (S 24-01)
 • Nástěnka
 • Nastavení zobrazování narozenin zaměstnanců v levém sloupci
 • Nastavení zapisování hodin do Třídních knih
 • Nastavení vzhledu a chování iZUŠ
 • Nastavení Vysvědčení
 • Nastavení uživatele (přihlašovacích údajů – uživatelských jmen a hesel)
 • Nastavení uživatele
 • Nastavení Třídních knih
 • Nastavení tisku Výkazu žáků a vyučovacích hodin
 • Nastavení tisku Výkazu odučených hodin
 • Nastavení tisku Výkazu nadúvazkových hodin
 • Nastavení tisku Smlouvy o zapůjčení nástroje
 • Nastavení tisku Rozvrhu hodin
 • Nastavení tisku Protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Nastavení tisku Katalogu o průběhu vzdělávání
 • Nastavení tisku dokumentů
 • Nastavení tiskárny ve Windows 10
 • Nastavení školy
 • Nastavení soutěžního kola
 • Nastavení Souhlasů zaměstnanců
 • Nastavení souhlasů zákonných zástupců
 • Nastavení Smlouvy o zapůjčení nástroje
 • Nastavení Přihlášky do ZUŠ
 • Nastavení plateb spolku
 • Nastavení plateb
 • Nastavení osobních údajů žáka/Nezahrnovat do Výkazu
 • Nastavení Nástěnky
 • Nastavení (individuální nastavení vzhledu iZUŠ, tisku dokumentů a dalších funkcí)
 • Nastavení generování Docházky zaměstnanců
 • Nastavení exportu dat na web školy
 • Nastavení e-mailových upozornění
 • Nastavení dotazníků
 • NASTAVENÍ
 • Narozeniny žáků
 • Narozeniny zaměstnanců
 • Na Prezenční listině porotců, pedagogů a hostů je jméno pedagoga 2x
 • Nápověda EOS
 • NÁPOVĚDA
 • nápověda
 • Nájemní smlouva
 • Nahrazování a změny ve výuce
 • Náhled do dokumentace jiného učitele
 • Náhled a tisk Třídní knihy pro kolektivní výuku
 • Náhled a tisk Třídní knihy pro individuální výku
 • Nadúvazkové (přespočetné) hodiny
 • NADSTANDARDNÍ FUNKCE
 • Nadstandardní funkce
 • Nabídka práce
 • M
 • Může porota zvolit možnosti bodování?
 • Musí se Přihláška do soutěže tisknout, podepisovat a razítkovat?
 • Možnosti zobrazení
 • Mohu vytisknout i čestné uznání?
 • Modelové situace Protokolů o kom..
 • MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ
 • Mimořádná hodina, přesun výuky
 • Mateřská dovolená
 • L
 • Limit Technické podpory iZUŠ
 • Levý sloupec, zápatí
 • K
 • Krátkodobé suplování (např. 1 týden)
 • Kontroly žáků
 • Kontrola vyplněné přihlášky
 • Kontrakce ročníků (změna ročníku o pololetí)
 • Kontakty
 • KONTAKT
 • Komunikace mezi školou a rodiči
 • Klávesové zkratky, průměr známek
 • Kdy vidí výsledkovou listinu veřejnost?
 • Kde najdu počet soutěžících z jednotlivých krajů?
 • Kategorie majetku
 • Katalog o průběhu vzdělávání
 • Katalog nastudovaných skladeb a Záznamy o vystoupení
 • Kartička s přihlašovacími údaji žáka
 • Kartička s přihlašovacími údaji zákonného zástupce
 • Kartička s přihlašovacími údaji
 • Karta majetku/Přidat majetek
 • kapitola
 • Kam se elektronická přihláška odešle?
 • J
 • Jsem ředitelem školy. Co můžu nebo musím v EOS ZUŠ udělat?
 • Jmenování do funkce
 • Jiné osoby
 • Je možné Přihlášku do soutěže později ještě upravit?
 • Jak to funguje
 • Jak se tvoří Výsledková listina?
 • Jak se připravit na převod dat do nového školního roku - Převod školního roku
 • Jako rodič chci vidět všechny své děti pod jedním heslem
 • Jako rodič chci vidět všechny předměty žáka pod jedním heslem
 • Jak nastavím tisk diplomu?
 • Jak mohu přeskupit soutěžící v rámci bloku již hotového harmonogramu?
 • Jak mám vyplnit Přihlášku do soutěže? Kdo ji může vyplnit?
 • Jak mám postupovat v případě, že se žák nebo soubor na soutěž nedostavil?
 • I
 • iZUŠ jako záložka
 • Inventarizace v mobilní aplikaci iZUŠ
 • Inventarizace majetku v iZUŠ
 • INVENTARIZACE
 • Interní a veřejná vystoupení – Žák s individuální Třídní knihou
 • Interní a veřejná vystoupení – Žák s kolektivní Třídní knihou
 • Informované souhlasy
 • Informace o přijetí žáka do ZUŠ
 • Informace o přijetí
 • Informace MŠMT k vedení dokumentace školy a školských zařízení
 • Infolinka iZUŠ
 • Import majetku – Technická podpora
 • Import dat do Evidence majetku
 • CH
 • Chci si zkušebně vytisknout diplom a stále se mi zobrazuje i slovo ”UKÁZKA”
 • H
 • Hromadné změny kategorie, umístění či zodpovědné osoby
 • Hromadné zařazení žáků do kolektivní výuky
 • Hromadné vyplnění Protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Hromadné vložení příkazu k úhradě příspěvku do spolku
 • Hromadné smazání příkazů k platbě
 • Hromadné funkce – Třídní knihy
 • Hromadné funkce – Školné a Balíčky plateb
 • Hromadné funkce – Příspěvky do spolku
 • Hromadné funkce – Přihlašovací údaje
 • Hromadné funkce – Pořadová čísla
 • Hromadné funkce – Docházka zaměstnanců
 • Hromadné funkce
 • HORNÍ LIŠTA
 • Hodnocení školy v iZUŠ
 • Hned po přihlášení dojde k odhlášení
 • HLEDAT
 • Hlavní strana, další strany v iZUŠ
 • Hlavní strana
 • G
 • Grafy, statistiky
 • GDPR
 • F
 • Fronta odesílaných e-mailových zpráv
 • Filtry a hledání
 • Faktury
 • E
 • Exportovat do souboru
 • Evidence úkolů zaměstnanců
 • Evidence pracovní doby
 • Evidence plateb příspěvků do spolku
 • Evidence majetku
 • E-maily "Potvrzení o přečtení"
 • E-mailová upozornění pro žáky a rodiče – Žákovské sešity
 • E-mailová upozornění pro žáky a rodiče – Nástěnka, Akce, Novinky
 • E-mailová upozornění
 • E-mailová Technická podpora iZUŠ
 • ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)
 • D
 • Důležitá upozornění z iZUŠ
 • Dotazníky při přihlášení na web
 • Dotazník na pokračování ve studiu
 • Dostanu se na stranu, která chce, abych se přihlásil, ale přihlášený už jsem
 • Doporučení aneb o ZUŠ bez iZUŠ
 • Domluva rozvrhu
 • Dokumenty žáků
 • Dokumenty žáka
 • Dokumenty zaměstnance – výuka
 • Dokumenty zaměstnance (Moje Dokumenty)
 • Dokumenty školy na iZUŠ Disku
 • Dokumenty školy
 • Dokumenty personální
 • Docházka žáka v Třídní knize pro kolektivní výuku
 • Docházka zaměstnanců
 • Dohoda o odpovědnosti za vedení skladu
 • Dohoda o odpovědnosti (za majetek)
 • Dohoda o odpovědnosti
 • Dohoda o hmotné odpovědnosti (finanční)
 • Dlouhodobé suplování (např. 1 měsíc a více)
 • Detailní nastavení uživatelských práv (přístupů uživatelů k jednotlivým funkcím)
 • Detailní nastavení uživatelských práv
 • Desatero, proč mít Rozvrh hodin uložený včas
 • Dashboard školy
 • Dashboard na Hlavní straně
 • Dashboard
 • Další souhlasy se zpracováním osobních údajů
 • Další postup je pro oba případy totožný:
 • Další nastavení na samostatných stranách
 • DALŠÍ INFORMACE
 • Další funkce
 • Č
 • Členské příspěvky do spolku
 • Časté dotazy při tisku z iZUŠ
 • C
 • Copyright
 • Co mám udělat pro postup žáka, který dostal pouze návrh na postup?
 • Co mám udělat pro postup žáka do dalšího kola? Nevidím v dalším kole žáky, kteří postoupili.
 • Co mám udělat, když si omylem smažu kolo?
 • Co mám udělat, když jsem zjistil chybu v přihlášce a je po uzávěrce soutěže?
 • Co konkrétně EOS ZUŠ nabízí?
 • Cizojazyčná a atypická jména a příjmení
 • Centrální rozvrh hodin
 • Celkové hodnocení u žáků studujících podle ŠVP narozdíl od starých učebních plánů
 • B
 • Bezpečnější komunikace s Technickou podporou iZUŠ – Oprávněná osoba
 • Barevné zvýraznění zápisů
 • Balíčky plateb pro příspěvky do spolku
 • Balíčky plateb
 • Balíček plateb – sloučení více plateb do jedné částky
 • Balíček plateb – odeslání žádostí o platbu zákonným zástupcům Hromadnou funkcí
 • A
 • Autorizace uživatele na technické podpoře
 • Automatické odhlášení
 • Aktualizace osobních údajů
 • Akce

Poznámky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iZUŠ … více času na umění

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)

Středa 16. října 2019