Novinky

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

„Pořád se něco děje“ je slavný citát známý z historek Miroslava Donutila. Reagujeme na vaše přání a legislativní změny a neustále na vývoji informačního systému základních uměleckých škol pracujeme. Zde naleznete přehled nových funkcí v iZUŠ a jejich vylepšení.

DatumPožadavekPopis realizace
27. 8. 2014Zobrazovat ročníkové výstupy ŠVP u ročního studijního plánu žákaPro větší soulad ročních studijních plánů žáků s ročníkovými výstupy podle Vašeho ŠVP jsme umožnili vkládání ročníkových výstupů na straně Upravit předmět a jejich zobrazování spolu s ročním vzdělávacím plánem v žákově třídní knize pro individuální a skupinovou výuku. Věříme, že tato novinka zlepší kontakt učitelů s ŠVP školy a jeho organické zahrnutí do výuky.
5. 8. 2014Umožnit rychlé kontroly žáků - ŠVPByly dopracovány další kontroly správného zařazování žáků do ročníků dle ŠVP.
4. 8. 2014Převod žáků do nového školního roku 2014/2015Všem slovenským školám, které o to požádaly, byla převedena data ze školního roku 2013/2014 do nového školního roku 2014/2015 (převod žáků s posunem do dalšího ročníku, převod plateb a příkazů k úhradě s platností pro rok 2014/2015 atd). Prosíme o pozornost při přepínání Školního roku (v roletce pod sekcí Kontakty), abyste zapisovali data vždy do správného školního roku.
Více informací o převodu a jak postupovat na začátku školního roku se dozvíte v Nápovědě nebo také v Příručce (viz bod 2.1 na straně 6)
4. 8. 2014Zpřehlednění strany žáci a oddělení Nezařazených žáků od ZařazenýchSeznam Nezařazených žáků byl přesunut ze spodní strany Žáci do samostatné strany se všemi výhodami, které fungují nad Zařazenými žáky (filtr, řazení, možnosti zobrazení, kontroly, ...).
Přístup je pomocí přepínače na straně Žáci – Zařazení žáci / Nezařazení žáci, a také v menu Žáci -> Nezařazení žáci.
8. 7. 2014Předvyplnit Třídního učitele a Žáka po zadání Variabilního symbolu při ručním vkládání platbyPři ručním zadávání platby se po vyplnění Variabilního symbolu předvyplní Třídní učitel a Žák. Není tak nutné tyto údaje vybírat ze seznamu, pokud znáte Variabilní symbol.
6. 7. 2014Převod žáků do nového školního roku 2014/2015Všem českým školám, které o to požádaly, byla převedena data ze školního roku 2013/2014 do nového školního roku 2014/2015 (převod žáků s posunem do dalšího ročníku, převod plateb a příkazů k úhradě s platností pro rok 2014/2015 atd). Prosíme o pozornost při přepínání Školního roku (v roletce pod sekcí Kontakty), abyste zapisovali data vždy do správného školního roku.
Více informací o převodu a jak postupovat na začátku školního roku se dozvíte v Nápovědě nebo také v Příručce (viz bod 2.1 na straně 6)
30. 6. 2014Exportovat Nezařazené žákyNyní je možné exportovat i Nezařazené žáky do formátu CSV (Excel).
25. 6. 2014Umožnit zápis interních vystoupení žáka do katalogu o průběhu vzděláváníChcete-li žákova vystoupení (resp. projekty a výstavy ve VO) zapsat také do Katalogu o průběhu vzdělávání, otevřete jeho Interní a veřejná vystoupení a u významných vystoupení zatrhněte volbu "Zapsat do katalogu".
22. 6. 2014Pořadová čísla generují administrátoři školy.Administrátoři školy, před tiskem vysvědčení nezapomeňte vygenerovat pořadová čísla všem žákům na straně Škola/Hromadné funkce.
19. 6. 2014Tisknout Třidní knihu pro individuální a skupinovou výuku včetně Interních a veřejných vystoupeníPokud jsou v Třídní knize vyplněna Interní a veřejná vystoupení, tisk Třídní knihy obsahuje i tabulku s těmito vystoupeními.

Strana Předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Další strana    Zobrazit všechny novinky na jedné straně    Celkem 308 novinek

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)