Novinky

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

„Pořád se něco děje“ je slavný citát známý z historek Miroslava Donutila. Reagujeme na vaše přání a legislativní změny a neustále na vývoji informačního systému základních uměleckých škol pracujeme. Zde naleznete přehled nových funkcí v iZUŠ a jejich vylepšení.

DatumPožadavekPopis realizace
21. 12. 2012Doplnit informaci o pracovní době provozních zaměstnancůSekce "Korepetice a úřední hodiny" obsahuje i pracovní dobu provozních zaměstnanců, proto byla tato sekce přejmenována na "Korepetice, úřední hodiny a pracovní doba provozních zaměstnanců". I provozní zaměstnanci (administrativní pracovníci, uklízečky, vrátní, školníci...) si mohou zapsat svou pracovní dobu do Rozvrhu hodin. Jejich pracovní dobu je tak možné snadno evidovat například i v Docházce zaměstnanců.
20. 12. 2012Zarovnat rozbalovací seznamyRozbalovací seznamy byly rozšířeny a doplněno vysvětlení ke zvolení okresu.
19. 12. 2012Při vyfiltrování žáků, kteří nezaplatili školné, nezobrazovat žáky osvobozené od platby školnéhoŘeditel školy může žákům ze závažných důvodů povolit snížené školné nebo je od platby školného zcela osvobodit. V iZUŠ se tato situace ošetří uložením Příkazu k úhradě na 0 Kč. Takto uložený příkaz nemá k sobě vázanou platbu (nelze uhradit 0 Kč), ale žáci nemohou být posuzováni, že nezaplatili školné. Tyto žáky nyní filtr Školné zohledňuje a nezobrazuje je mezi žáky, kteří školné nezaplatili.
18. 12. 2012Zaznamenávat, kdo hodinu odučilU každé hodiny je zaznamenán učitel, který hodinu vyučoval. Tato informace je zvláště potřebná, pokud hodinu suploval jiný vyučující než řádný učitel žáka. V tom případě při úpravě zápisu vyberte ze seznamu jiného učitele. Údaj o vyučujícím dané hodiny je nezbytný pro sestavení výkazů hodin. V této souvislosti byl doplněn nápovědný text přímo na stránce třídní knihy.
17. 12. 2012Zaznamenávat, kdo hodinu odučilU každé hodiny je zaznamenán učitel, který hodinu vyučoval. Tato informace je zvláště potřebná, pokud hodinu suploval jiný vyučující než řádný učitel kolektivu. V tom případě při úpravě zápisu vyberte ze seznamu jiného učitele. Údaj o vyučujícím dané hodiny je nezbytný pro sestavení výkazů hodin. V této souvislosti byl doplněn nápovědný text přímo na stránce třídní knihy.
16. 12. 2012Sestavit z předmětů jednotlivých studijních zaměření učební plányPokud si rozbalíte určité studijní zaměření, vedle jednotlivých druhů studia se nově zobrazuje odkaz "(učební plány)". Kliknutím na něj se Vám ukáží učební plány daného studijního zaměření ve zvoleném druhu studia. Jsou vypsány všechny předměty a k nim počty hodin v jednotlivých ročnících.
15. 12. 2012U studijních zaměření podle ŠVP nezobrazovat oficiální, ale jen zkrácený název školyOficiální název školy bývá poměrně dlouhý a znepřehledňoval výpis studijních zaměření. Zkrácený název školy pro identifikaci školy postačuje, zrychlil načítání výpisu studijních zaměření a zpřehlednil jej.
14. 12. 2012Zjednodušit přístup k NápověděNyní je možné se do Nápovědy dostat i zjednodušenou adresou www.izus.cz/napoveda. Na tuto adresu můžete odkazovat uživatele iZUŠ (zaměstnance, rodiče a žáky), pokud budou potřebovat pomoc. Dočtou se zde odpovědi na často kladené dotazy a seznámí se s používáním iZUŠ prostřednictvím video průvodců.
13. 12. 2012Zobrazit věk žáků k 31. srpnuSeznam žáků standardně obsahuje sloupec "Datum narození", který kromě data narození zobrazuje v závorce i věk k dnešnímu dni. Na přihláškách do soutěží je třeba uvádět věk dosažený k 31. srpnu. Do "Možností zobrazení" jsme přidali možnost zobrazit další sloupce "Datum narození bez věku", "Datum narození a věk k 31. 8.", "Věk k dnešnímu dni" a "Věk k 31. 8.". Můžete tak nyní snadno získat seznam žáků potřebný pro přihlášky do soutěží, tento seznam vytisknout nebo exportovat do souboru (uložit do počítače a otevřít např. v programu Microsoft Excel) pro další zpracování.
12. 12. 2012Zvýraznit upravovaný zápis v třídní knizeKdyž upravujete zápis v třídní knize, potřebujete si být jistí, že upravujete opravdu ten správný, a vidět jasně rozdíly mezi původním a upraveným zápisem (rozdíly v datu výuky, docházce, probírané látce a hodnocení žáka). Nyní je upravovaný zápis zvýrazněn tučným písmem a úpravy jsou tak pro Vás přehlednější.

Strana Předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Další strana    Zobrazit všechny novinky na jedné straně    Celkem 308 novinek

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)