Novinky

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

„Pořád se něco děje“ je slavný citát známý z historek Miroslava Donutila. Reagujeme na vaše přání a legislativní změny a neustále na vývoji informačního systému základních uměleckých škol pracujeme. Zde naleznete přehled nových funkcí v iZUŠ a jejich vylepšení.

DatumPožadavekPopis realizace
10. 1. 2013Umožnit rychlý přístup k Rozvrhům hodin zaměstnancůNyní máte možnost zobrazit si Rozvrhy hodin zaměstnanců z kterékoli stránky, když v menu ukážete na položku Zaměstnanci a kliknete na podpoložku Rozvrhy hodin zaměstnanců. Zobrazí se Vám Váš Rozvrh hodin, mezi zaměstnanci můžete přepínat zvolením jiného zaměstnance ze seznamu zaměstnanců v pravém horním rohu stránky. Snadno tak kdykoli zjistíte, kdy a kde má daný zaměstnanec výuku.
9. 1. 2013Umožnit rychlý přístup k Rozvrhům hodin učebenNyní máte možnost zobrazit si Rozvrhy hodin učeben z kterékoli stránky, když v menu ukážete na položku Škola a kliknete na podpoložku Rozvrhy hodin učeben. Zobrazí se Vám Rozvrh hodin učebny, na které vyučujete, mezi učebnami můžete přepínat zvolením jiné učebny ze seznamu učeben v pravém horním rohu stránky. Snadno tak kdykoli zjistíte, zda je na dané učebně výuka je tam volno.
8. 1. 2013Umožnit uložit předmět typu DoprovodPředmět Doprovod (na druhém stupni nazývaný Vokální a instrumentální doprovod) se týká především klavíristů. Vyučuje se způsobem, že žák (klavírista) dochází do hodiny žáka hrajícího na jiný nástroj (např. housle) a toho doprovází. Učitelem předmětu Doprovod je tedy třídní učitel houslisty. Předmět je vyučován individuálně či skupinově (v hodině je jeden doprovazeč či více, ale vždy společně s houslistou) a je k němu vedena Třídní kniha pro individuální a skupinovou výuku.
Pokud jste takový předmět uvedli i v ŠVP, je třeba určit, že jde právě o předmět typu Doprovod (nikoli Komorní hra či jiný typ, protože ty jsou vyučovány kolektivně a evidují se v Třídní knize pro kolektivní výuku). Vámi již vložené předměty Doprovod jsme upravili, nově vkládané předměty ukládajte s tímto typem, viz nápovědný text na stránce.
7. 1. 2013Zobrazit i počty hodin přímé pedagogické činnosti a celkovou pracovní dobuDo tabulky Nepřímé pedagogické činnosti přibyly dva sloupce: "PPČ" (Přímá pedagogická činnost) a "PD" (Pracovní doba) Zobrazují počty hodin v jednotlivých dnech i celkem za týden. Po ukázání myší na počet počet se v bublině zobrazí odpovídající počet minut. Máte tak okamžitý přehled o rozvržení pracovní doby na přímou a nepřímou pedagogickou činnost.
6. 1. 2013Zobrazit počet žáků učitelePokud v tabulce zaměstnanců podržíte myš nad tlačítkem Žáci, zobrazí se Vám bublina s počtem současných žáků a počtem všech žáků učitele (včetně bývalých a budoucích). Máte tak okamžitý přehled o tom, kolik má zaměstnanec jakožto třídní učitel žáků.
Zrychlili jsme načítání strany Zaměstnanci a zprovoznili všechny odkazy se studijními zaměřeními, které po kliknutí zobrazí žáky učitele studující v tomto studijním zaměření.
5. 1. 2013Umožnit nastavit, zda na Rozvrhu hodin tisknout či netisknout součty hodinPři tisku Rozvrhu hodin si nyní můžete zvolit, zda chcete vytisknout i součty hodin (úvazkových, nadúvazkových, úředních a nepřímé pedagogické činnosti) za jednotlivé dny a celkem za týden či nechcete. U možnosti "Tisknout součty hodin" zvolte Ano či Ne a nastavení uložte. Při následném náhledu a tisku Rozvrhu hodin se použije zvolené nastavení.
4. 1. 2013Umožnit tisknout i součty hodinNyní je možné tisknout Rozvrh hodin i se součty hodin (úvazkových, nadúvazkových, úředních a nepřímé pedagogické činnosti) zobrazenými pod tabulkou. Aby se všechny údaje vlezly na jednu stranu papíru A4, byl zmenšen horní a spodní okraj stránky a hlavička rozvrhu zhuštěna. Možnost tisknout součty hodin zvolíte v Nastavení tisku Rozvrhu hodin.
Současně text "Podpis učitele" respektuje pohlaví zaměstnance, u žen se tedy zobrazí "Podpis učitelky", v případě neučitelů (provozních zaměstnanců) pak "Podpis zaměstnance", resp. "Podpis zaměstnankyně".
3. 1. 2013Upozornit na nevyplněné údaje potřebné k sestavení výkazuPokud není u žáka, kolektivu či korepetice uložen Rozvrh hodin, není možné vyplnit hodiny do jednotlivých měsíců výkazu. Na nezadaný Rozvrh hodin jste upozorněni oranžovou barvou v příslušných měsících. Taktéž pokud u žáka chybí ročník či studijní zaměření, signalizuje tento nedostatek oranžová barva znamenající nevyplněné údaje v Osobních údajích žáka.
Nyní je na výkaze vyplněn obor, i pokud učitel vyučuje jen kolektivní předměty či je pouze korepetitorem. Vyplněno je více oborů, pokud učitel vyučuje žáky či kolektivy v několika oborech (např. Hudební, Výtvarný).
2. 1. 2013Umožnit uložení změn klávesou EnterPři úpravách rozvrhu hodin již nemusíte klikat na tlačítko "Uložit docházky do Rozvrhu hodin" (nově zobrazeno tučným písmem), uložení můžete potvrdit stisknutím klávesy Enter. Tlačítka Smazat jsou nyní zvýrazněna červenou barvou, jako je tomu na jiných stránkách, uživatel je tak lépe upozorněn na jejich funkci.
1. 1. 2013Umožnit rychle přejít do Osobních údajů zaměstnancePři procházení dokumentů zaměstnance se často hodí zobrazit podrobnosti o zaměstnanci, nastavit osobní údaje či zobrazit žáky daného učitele. Při ukázání myší na jméno zaměstnance v nadpisu stránky se zobrazí okénko s celým jménem zaměstnance včetně titulů, vyučovanými studijními zaměřeními a tlačítky "Žáci", "Dokumenty zaměstnance" a "Osobní údaje zaměstnance". Kliknutím na ně můžete ihned odkudkoli přejít na patřičnou stránku.

Strana Předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Další strana    Zobrazit všechny novinky na jedné straně    Celkem 308 novinek

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)