Novinky

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

„Pořád se něco děje“ je slavný citát známý z historek Miroslava Donutila. Reagujeme na vaše přání a legislativní změny a neustále na vývoji informačního systému základních uměleckých škol pracujeme. Zde naleznete přehled nových funkcí v iZUŠ a jejich vylepšení.

DatumPožadavekPopis realizace
28. 1. 2013Upozornit na žáka mladšího pěti let či nesprávně zařazeného do studijního zaměření či ročníku vzhledem k věkuPodle Vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání je možné do ZUŠ přijímat žáky od pěti let do přípravného studia, od sedmi let do základního studia I. stupně, od čtrnácti let do základního studia II. stupně a od osmnácti let do studia pro dospělé. Tohoto věku musí žák dosáhnout k 1. září školního roku. Výjimečně mohou být ke studiu přijati i mimořádně nadaní žáci, kteří ještě požadovaného věku nedosáhli, doloží-li své mimořádné nadání písemně. Podle Vyhlášky č. 73/2005 Sb. doklad o mimořádném nadání žáka vydává školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna).
Pokud je zjištěno, že je žák mladší než požadovaný věk, jste na to upozorněni červeným varovným hlášením u Data narození žáka. Máte-li písemný doklad o mimořádném nadání žáka, může vedoucí pracovník či vedení školy zatrhnout volbu "Mimořádně nadaný", čímž bude stanoveno, že žák může být mladší než požadovaný věk, a kontroly již nebudou hlásit chybu v zařazení žáka.
Kontroly hlídají i další zařazení žáků v průběhu studia, aby např. dvanáctiletý žák nebyl zařazen do II. stupně, který je pro žáky od čtrnácti let. V tomto případě se většinou jedná o chybně zvolený ročník, případně i chybně zvolené studijní zaměření. Není třeba tedy stanovovat žáka mimořádně nadaným, ale opravit zařazení do ročníku, případně i studijního zaměření.
Kontroly respektují i výjimky ve starých učebních plánech v případě kontrabasu, dechových a bicích nástrojů navazujících na hru na přípravný nástroj, cimbálu, dud a jiných lidových nástrojů a v případě výtvarného oboru, který má podle starých učebních plánů na II. stupni jen 3. ročníky.
27. 1. 2013Přidat Vyhlášku č.71/2005 o základním uměleckém vzděláváníMezi zákony, vyhláškami a jinými právními dokumenty nyní najdete i Vyhlášku o základním uměleckém vzdělávání, která mimo jiné stanovuje minimální věkové hranice pro přijetí žáků do jednotlivých stupňů studia.
26. 1. 2013Upozornit na špatné zařazení žáka do studijního zaměření či ročníkuOd letošního školního roku (2012/2013) vyučují školy žáky prvních ročníků (1. přípravný, 1./I., 1./II., 1./SPD) podle svého ŠVP. Pokud nejsou žáci zařazeni ve studijním zaměření podle ŠVP, jste na to upozorněni zobrazením studijního zaměření na červeném pozadí. Jestliže narazíte v seznamu žáků na červené studijní zaměření, bude třeba situaci prošetřit a zařadit žáka do správného studijního zaměření, případně ročníku, opravy provedete v Osobních údajích žáka. S tím souvisí i návaznosti v zařazení žáka do předmětů podle daného učebního plánu a klasifikace z těchto předmětů na Vysvědčení.
26. 1. 2013Upozornit na špatné zařazení žáka do studijního zaměření či ročníkuOd letošního školního roku (2012/2013) vyučují školy žáky prvních ročníků (1. přípravný, 1./I., 1./II., 1./SPD) podle svého ŠVP. Pokud není žák zařazen ve studijním zaměření podle ŠVP, jste na to upozorněni červeným chybovým hlášením. Bude třeba situaci prošetřit a zařadit žáka do správného studijního zaměření, případně ročníku. S tím souvisí i návaznosti v zařazení žáka do předmětů podle daného učebního plánu a klasifikace z těchto předmětů na Vysvědčení.
25. 1. 2013Umožnit přístup k Náhledu a Tisku Výpisu z vysvědčení přímo z Dokumentů žákaStejně jako z Dokumentů zaměstnance máte nyní i z Dokumentů žáka přímý přístup k Náhledu a Tisku Výpisu z vysvědčení. Při kliknutí na tlačítko Zobrazit se otevře Vysvědčení s možností vyplňování klasifikace jen za 1. pololetí.
24. 1. 2013Upozornit na chybná rodná čísla žákůiZUŠ díky svým kontrolám údajů nedovoluje uložení neplatných rodných čísel žáků, např. 000000/0000. Chrání Vás tak před nepříjemnými zjištěními, že škola bude evidovat nesprávné údaje a až na vytištěném Vysvědčení objevíte chybné rodné číslo žáka, které budete muset opravovat a Vysvědčení tisknout znovu. Jiné programy zabývající se školní matrikou nemají tak prokročilé kontroly a umožňují uložení neplatných rodných čísel bez dalšího upozornění. Převodem databáze údajů žáků z jiných programů do iZUŠ se přenesly údaje tak, jak byly, tedy i s případnými chybami v rodných číslech i dalších údajích. Na chybné rodné číslo jste nyní upozorněni na straně Žáci zobrazením data narození žáka na červeném pozadí. Pokud narazíte v seznamu žáků na červené datum narození žáka, bude nutné zjistit správné rodné číslo (od rodičů) a do Osobních údajů žáka ho vložit. Jinak riskujete, že vinou chybného rodného čísla vydáte žákovi neplatné Vysvědčení.
23. 1. 2013Upozornit na chyby v rodném čísle žákaV Osobním údajích žáka z důvodu ochrany osobních údajů není rodné číslo zobrazeno. Pokud je však uloženo chybné rodné číslo, jste na chybu upozorněni červeným varovným hlášením.
22. 1. 2013Umožnit zobrazit Učební plány, podle kterých je žák vyučovánNyní si můžete ihned ze stránky, kde zadáváte klasifikaci na Vysvědčení, zobrazit Učební plány studijního zaměření a druhu studia žáka a ověřit si, jaké předměty musí žák podle učebního plánu v daném ročníku plnit a jaké jsou hodinové dotace jednotlivých předmětů.
Také si můžete kromě Náhledu Vysvědčení ihned zobrazit Náhled Výpisu z vysvědčení. Oba dokumenty můžete prostřednictvím tlačítek i vytisknout.
21. 1. 2013Umožnit uložit předmět s typem kolektivu Čtyřruční hraPodle vyjádření odborníků v oblasti RVP/ŠVP je Čtyřruční hra druhem Komorní hry. Nicméně v iZUŠ potřebujeme tyto předměty rozlišit, pokud se ve Vašem ŠVP nachází předměty oba, tedy i Komorní hra i Čtyřruční hra. Proto jsme přidali do typů kolektivu i typ Čtyřruční hra. Pokud se bude shodovat typ kolektivu u předmět s typem kolektivu u kolektivní výuky, načte se odpovídající kolektiv k předmětu Čtyřruční hra na Vysvědčení, jinak by se totiž načítal jako Komorní hra, což není úplně správně. Komorní hrou může být ještě jiný kolektiv, např. klavírní trio, za který chcete dát též klasifikaci.
20. 1. 2013Při hledání prohledávat standardně příjmení a jméno kohokoliV levém sloupci pod menu máte k dispozici vyhledávání. Stačí napsat několik počátečních písmen a zobrazí se Vám hledaná osoba, přímo její Dokumenty či Osobní údaje. Standardně se prohledávalo příjmení a jméno žáka a po zvolení jiné možnosti jste mohli prohledávat zákonné zástupce, zaměstnance či kohokoli. Protože vedení škol často potřebuje rychle zobrazit Dokumenty určitého zaměstnance, bylo standardní hledání změněno na hledání kohokoli. Stačí tak zadat několik písmen příjmení (např. pro "Novák Jan" jen "nov"), kliknout na Dokumenty a hned se Vám zobrazí Dokumenty požadovaného zaměstnance či žáka. Hledání můžete upřesnit zadáním počátečních písmen příjmení i jména (např. pro "Novák Jan" napište "nov j"), taktéž můžete zvolit prohledávání jen žáků, zákonných zástupců nebo zaměstnanců. Vyzkoušejte, zjistíte, že tento způsob je nejrychlejším způsobem, jak se dostat k Dokumentům či Osobním údajům určité osoby. Už se nemusíte zdlouhavě proklikávat mnoha stranami žáků či zaměstnanců a hledat požadované jméno řádek po řádku.

Strana Předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Další strana    Zobrazit všechny novinky na jedné straně    Celkem 308 novinek

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)