iZUŠ | Nápověda

Nápověda

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky


iZUŠ

Uživatelská
příručka

informačního systému
základních uměleckých škol

www.izus.cz

Sensio.cz s.r.o.

DODAVATEL INFORMAČNÍHO SYSTÉMU iZUŠStisknutím tlačítka Hledat prohledáte nápovědu. Výběrem z našeptávače přejdete na konkrétní článek.

 1. 0. ÚVOD
   1. 1.2.2. Záhlaví
   1. 5.1.2. Cookies
    1. 5.2.1.10. Domluva rozvrhu
    1. 5.2.2.13. POPIS SMS BRÁNY
    1. 5.2.30.3. Infolinka iZUŠ
   1. 5.3.8. Rozvrh hodin
   1. 5.6.5. Převod dat
   1. 6.1.1. Nástěnka
   2. 6.1.2. Akce
    1. 6.1.2.9. Program akce
    2. 6.1.2.12. Plakát
   3. 6.1.4. Omluvenky
  1. 7.9. Platby
  2. 7.10. Spolky
   1. 7.11.1. Smlouvy
   2. 7.11.2. Faktury
   3. 7.11.4. Školení
   1. 7.12.7. Jiné osoby
    1. 7.15.23.6. Nastavení plateb
  3. 7.16. Statistiky
   1. 8.1.6. Životopis
    1. 8.2.1.1. Rozvrh hodin
    1. 8.2.3.11. Záznam o DVPP
   1. 8.2.4. Pohledávky
   1. 8.11.2. Stravenky
   1. 9.2.5. Omluvenky
   2. 9.2.13. Vysvědčení
  1. 9.9. Tisknout
  2. 9.14. Rodiny
 2. 15. HLEDAT
  1. 17.5. Spolky
   1. 17.11.5. Náplně práce
  2. 17.12. Dashboard
   1. 17.12.3. Stavové ikony
   1. 18.2.1. HORNÍ LIŠTA
   2. 18.2.3. NASTAVENÍ
   3. 18.2.4. INVENTARIZACE
  1. 19.11. Diplom
   1. 19.11.2. Úprava Diplomu
   2. 19.11.3. Tisk Diplomu
  2. 19.16. GDPR v EOS
  3. 19.18. Cookies
  4. 19.19. Kontakty
  1. 20.1. O iZUŠ
  2. 20.4. Copyright

Rejstřík

 • A
 • Akce
 • Akce – Filtry a hledání
 • Akce s názvem Nouzový stav (Distanční vzdělávání, popř. jiný název podle potřeby)
 • Aktualizace osobních údajů
 • Aktualizace Osobních údajů zaměstnance
 • Aktualizace osobních údajů žáků a zákonných zástupců
 • Aktualizace údajů o škole
 • Aktualizovat/Smazat Zákonného zástupce
 • Automatická e-mailová upozornění pro uživatele iZUŠ – obsah notifikace
 • Automatické odhlášení
 • Autorizace uživatele na technické podpoře
 • B
 • Balíček plateb – odeslání žádostí o platbu zákonným zástupcům Hromadnou funkcí
 • Balíčky plateb
 • Balíčky plateb pro příspěvky do spolku
 • Balíčky plateb – sloučení více plateb do jedné částky
 • Barevné zvýraznění zápisů
 • Bezpečné heslo
 • Bezpečnější komunikace s Technickou podporou iZUŠ – Oprávněná osoba
 • Bodování v případě 7 porotců
 • Bývalí žáci v Rodině
 • C
 • Celkové hodnocení u žáků studujících podle ŠVP narozdíl od starých učebních plánů
 • Centrální rozvrh hodin
 • Cizojazyčná a atypická jména a příjmení
 • Co konkrétně EOS ZUŠ nabízí?
 • Co mám udělat, když jsem zjistil chybu v Přihlášce a je po uzávěrce soutěže?
 • Co mám udělat, když si omylem smažu kolo?
 • Co mám udělat pro postup žáka do dalšího kola? Nevidím v dalším kole žáky, kteří postoupili.
 • Co mám udělat pro postup žáka, který dostal pouze návrh na postup?
 • Cookies
 • Copyright
 • Č
 • Časté dotazy při tisku z iZUŠ
 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
 • Článek již neaktuální! Nemohu se přihlásit, protože jsem v iZUŠ již přihlášen
 • Článek již neaktuální! On-line chat Technické podpory iZUŠ
 • Členské příspěvky do spolku – nastavení
 • D
 • Další funkce
 • DALŠÍ INFORMACE
 • Další nastavení na samostatných stranách
 • Další postup je pro oba případy totožný:
 • Další souhlasy se zpracováním osobních údajů
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
 • Daňový doklad k zálohové faktuře
 • Dashboard
 • Dashboard na Hlavní straně
 • Dashboard školy
 • Desatero, proč mít Rozvrh hodin uložený včas
 • Detailní nastavení uživatelských práv
 • Detailní nastavení uživatelských práv (přístupů uživatelů k jednotlivým funkcím)
 • Diplom
 • Disciplíny přijímacích zkoušek
 • Distanční výuka – IT řešení, platformy
 • Dlouhodobé suplování (např. 1 měsíc a více)
 • Dohoda o hmotné odpovědnosti (finanční)
 • Dohoda o odpovědnosti
 • Dohoda o odpovědnosti (za majetek)
 • Dohoda o odpovědnosti za vedení skladu
 • Dohoda o výkonu práce z jiného místa
 • Docházka zaměstnanců
 • Docházka zaměstnanců – Hlavní prázdniny
 • Docházka žáka v Třídní knize pro kolektivní výuku
 • Dokumenty personální
 • Dokumenty školy
 • Dokumenty školy na iZUŠ Disku
 • Dokumenty zaměstnance – Dokumenty žáků
 • Dokumenty zaměstnance (Moje Dokumenty)
 • Dokumenty zaměstnance – výuka
 • Dokumenty žáka
 • Dokumenty žáka – editace Vysvědčení (Výpisu z vysvědčení)
 • Dokumenty žáků – Kartička s přihlašovacími údaji zákonných zástupců
 • Dokumenty žáků – Kartička s přihlašovacími údaji žáků
 • Dokumenty žáků – Katalog o průběhu vzdělávání
 • Dokumenty žáků – Omluvenky žáků
 • Dokumenty žáků – Potvrzení o návštěvě přípravného studia
 • Dokumenty žáků – Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Dokumenty žáků – Průkaz žáka
 • Dokumenty žáků – Přihláška do ZUŠ
 • Dokumenty žáků – Příkaz k úhradě – příspěvek do spolku
 • Dokumenty žáků – Příkaz k úhradě – půjčovné
 • Dokumenty žáků – Příkaz k úhradě – školné
 • Dokumenty žáků – Rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu
 • Dokumenty žáků – Smlouva o zapůjčení nástroje / Nájemní smlouva
 • Dokumenty žáků – Souhlasy zákonných zástupců
 • Dokumenty žáků – Třídní kniha pro individuální a skupinovou výuku
 • Dokumenty žáků – Třídní kniha pro kolektivní výuku
 • Dokumenty žáků – Výpis z vysvědčení za 1. pololetí
 • Dokumenty žáků – Vysvědčení
 • Dokumenty žáků – Vysvědčení pro malé žáky
 • Domluva rozvrhu
 • Doplňková činnost
 • Doplňující informace pro nastavení data nebo období v kalendářích na stranách iZUŠ
 • Doporučení aneb o ZUŠ bez iZUŠ
 • Doporučení ke zřizování e-mailových účtů žákům školy např. pro účely distanční výuky (GDPR)
 • Dostanu se na stranu, která chce, abych se přihlásil, ale přihlášený už jsem
 • Dotazník – pokračování ve studiu
 • Dotazníky při přihlášení na web
 • DPO
 • Důležitá upozornění z iZUŠ
 • Dva učitelé individuální výuky
 • E
 • Editace již umístěných políček v Grafickém rozvrhu hodin
 • Editace ostatních kapitol ŠVP
 • ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)
 • E-mailová Technická podpora iZUŠ
 • E-mailová upozornění
 • E-mailová upozornění pro žáky a rodiče – Nástěnka, Akce, Novinky, zápisy v Třídních knihách
 • E-mailová upozornění pro žáky a rodiče – Žákovské sešity
 • E-maily „Potvrzení o přečtení“
 • Evidence klíčů
 • Evidence majetku
 • Evidence plateb příspěvků do spolku
 • Evidence pracovní doby
 • Evidence pracovní doby - další činnosti
 • Evidence pracovní doby - Žádosti/oznámení zaměstnance a vlastní EPD
 • Evidence úkolů zaměstnanců
 • Exportovat do souboru
 • Exportovat ve formátu Google WorkSpace (G Suite) nebo MS Office 365
 • Export údajů z Výkazu S 24-01 do Sběru dat
 • F
 • Faktury
 • Filtry a hledání
 • Fronta odesílaných e-mailových zpráv
 • G
 • GDPR
 • GDPR v EOS
 • Grafický rozvrh hodin
 • Grafický rozvrh hodin - V3
 • Grafy, statistiky
 • H
 • Hlavní strana
 • Hlavní strana, další strany v iZUŠ
 • HLEDAT
 • Hned po přihlášení dojde k odhlášení
 • Hodnocení školy v iZUŠ
 • HORNÍ LIŠTA
 • Hromadné funkce
 • Hromadné funkce – Docházka zaměstnanců
 • Hromadné funkce – Pořadová čísla
 • Hromadné funkce – Přihlašovací údaje
 • Hromadné funkce – Příspěvky do spolku
 • Hromadné funkce – Školné a Balíčky plateb
 • Hromadné funkce – Třídní knihy
 • Hromadné kontroly dokumentace v iZUŠ
 • Hromadné smazání příkazů k platbě
 • Hromadné uložení příkazu k úhradě příspěvku do spolku
 • Hromadné uložení Příkazů k úhradě školného – Přehled Příkazů k úhradě (školné)
 • Hromadné vyplnění Protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Hromadné zařazení žáků do kolektivní výuky
 • Hromadné změny kategorie, umístění či zodpovědné osoby
 • Hromadný přesun žáků k jinému učiteli
 • Hromadný zápis známek na Výpis z vysvědčení a Vysvědčení
 • CH
 • Chci si zkušebně vytisknout Diplom a stále se mi zobrazuje i slovo „UKÁZKA“
 • Chci vědět, kde najdu další Novinky, které mi mohou usnadnit práci v iZUŠ
 • Chci vyhledat žáky, kteří nedokončili ročník
 • I
 • Import dat do Evidence majetku
 • Import majetku – článek pro Technickou podporu
 • Infolinka iZUŠ
 • Informace MŠMT k vedení dokumentace školy a školských zařízení
 • Informace o přijetí
 • Informace o přijetí žáka do ZUŠ
 • Informace o uložení strany webu po použití tlačítka Uložit
 • Informované souhlasy
 • Internetové prohlížeče a zařízení
 • Interní a veřejná vystoupení – Žák s individuální Třídní knihou
 • Interní a veřejná vystoupení – Žák s kolektivní Třídní knihou
 • INVENTARIZACE
 • Inventarizace majetku v iZUŠ
 • Inventarizace v mobilní aplikaci iZUŠ
 • iZUŠ jako záložka
 • J
 • Jak mám postupovat v případě, že se žák nebo soubor na soutěž nedostavil?
 • Jak mám vyplnit Přihlášku do soutěže? Kdo ji může vyplnit?
 • Jak mohu přeskupit soutěžící v rámci bloku již hotového Harmonogramu?
 • Jak mohu upravit informace o ZUŠ?
 • Jak nastavím tisk Diplomu?
 • Jako rodič chci vidět všechny předměty žáka pod jedním heslem
 • Jako rodič chci vidět všechny své děti pod jedním heslem
 • Jak postupovat, pokud poštovní adresa nebyla rozpoznána jako reálně existující
 • Jak se připravit na převod dat do nového školního roku – Převod školního roku
 • Jak se tvoří Výsledková listina?
 • Jak správně vložit přílohu do Přihlášky literárně–dramatické soutěže?
 • Jak to funguje
 • Jak vložit do Přihlášky výtvarné soutěže obrázky a fotografie?
 • Jak vytvořit Rozvrh hodin, aby se hodina nekonala v době, kdy je učebna pronajatá?
 • Je možné Přihlášku do soutěže později ještě upravit?
 • Jiné osoby
 • Jmenování do funkce
 • Jsem rodič a chci používat iZUŠ
 • Jsem ředitelem školy. Co můžu nebo musím v EOS ZUŠ udělat?
 • Jsem žák a chci používat iZUŠ
 • K
 • Kam se elektronická Přihláška odešle?
 • kapitola
 • Karta majetku / Přidat majetek
 • Kartička s přihlašovacími údaji
 • Kartička s přihlašovacími údaji zákonného zástupce
 • Kartička s přihlašovacími údaji žáka
 • Katalog nastudovaných skladeb a Záznamy o vystoupení
 • Katalog o průběhu vzdělávání
 • Katalog o průběhu vzdělávání – Náhled
 • Kategorie majetku
 • Kde najdu počet soutěžících z jednotlivých krajů?
 • Kdo má právo upravovat soutěžní kolo
 • Kdy je potřeba vyplnit název souboru?
 • Kdy vidí výsledkovou listinu veřejnost?
 • Klasifikační list
 • Klávesové zkratky, průměr známek
 • Kolektivní výuka s nerovnoměrnou Docházkou a plnění učebního plánu (disponibilní hodiny)
 • Kolektivní výuka učitele
 • Kombinované hodnocení – pochvala na Vysvědčení
 • Komunikace mezi školou a rodiči
 • KONTAKT
 • Kontakty
 • Kontrakce ročníků (změna ročníku o pololetí)
 • Kontrola provedených změn v Rozvrhu hodin
 • Kontrola reálných poštovních adres
 • Kontrola údajů pro Převod školního roku
 • Kontrola vyplněné Přihlášky do soutěže
 • Kontroly třídních knih
 • Kontroly žáků
 • Kopírování textu
 • Krátkodobé suplování (např. 1 týden)
 • L
 • Legenda a slovníček pojmů k technické terminologii, kterou používáme v iZUŠ
 • Letáky pro žáky a rodiče k tisku
 • Levý sloupec, Hlavní menu, zápatí
 • Limit Technické podpory iZUŠ
 • Lze seřadit soutěžící podle ZUŠ?
 • M
 • Mateřská dovolená
 • měnit
 • Mezioborové předměty
 • Mimořádná hodina, přesun výuky
 • MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ
 • Modelové situace Protokolů o komisionálních zkouškách
 • Mohu do soutěže přihlásit žáky z více ZUŠ?
 • Mohu jednomu žákovi udělit dvě zvláštní ceny?
 • Mohu vytisknout i čestné uznání?
 • Moje přihlášení aneb Přihlašování na více zařízeních současně
 • Možnosti zobrazení
 • Možnosti zobrazení – omezení pro zobrazování výpočetně náročných sloupců.
 • Možnost zapnutí funkce „Nezahrnovat zaměstnance do výkazu S 24-01“
 • Multimédia
 • Musí se Přihláška do soutěže tisknout, podepisovat a razítkovat?
 • Může porota zvolit možnosti bodování?
 • N
 • Nabídka menu
 • Nabídka práce
 • NADSTANDARDNÍ FUNKCE
 • Nadstandardní funkce
 • Nadúvazkové (přespočetné) hodiny
 • Náhled a tisk Třídní knihy pro individuální výku
 • Náhled a tisk Třídní knihy pro kolektivní výuku
 • Náhled do dokumentace jiného učitele, zpřístupnění Žákovských sešitů i učitelům kolektivní výuky
 • Náhled do dokumentace předchozího učitele přes Žákovský sešit
 • Náhled měsíčního Přehledu akcí, Tisknout měsíční nebo Roční Přehled akcí, Exportovat do souboru
 • Náhled nebo Tisk Protokolů o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Náhled převodu žáků do dalšího školního roku
 • Náhled rozvrhu hodin
 • Nahrát Doklady zaměstnance o vzdělání
 • Nahrazování a změny ve výuce
 • Nájemní smlouva
 • Náplně práce
 • nápověda
 • NÁPOVĚDA
 • Nápověda EOS
 • Na Prezenční listině porotců, pedagogů a hostů je jméno pedagoga 2x
 • Narozeniny zaměstnanců
 • Narozeniny žáků
 • NASTAVENÍ
 • Nastavení Akcí
 • Nastavení dotazníků
 • Nastavení e-mailových upozornění
 • Nastavení Evidence pracovní doby
 • Nastavení exportů
 • Nastavení exportu dat na web školy nebo do aplikace „vykazprace.cz“
 • Nastavení generování Docházky zaměstnanců
 • Nastavení Hlavní strany
 • Nastavení (individuální nastavení vzhledu iZUŠ, tisku dokumentů a dalších funkcí)
 • Nastavení Katalogu o průběhu vzdělávání
 • Nastavení Nástěnky
 • Nastavení na straně Škola – Má škola zástupce ředitele?
 • Nastavení na straně Škola – Vybírá škola půjčovné?
 • Nastavení na straně Škola – Vyučuje škola více než jedno studijní zaměření?
 • Nastavení omluvenek
 • Nastavení osobních údajů žáka / Nezahrnovat do Výkazu
 • Nastavení Ověřování e-mailových adres
 • Nastavení plateb
 • Nastavení plateb spolku
 • Nastavení Poslat zprávu
 • Nastavení Přihlášky do ZUŠ
 • Nastavení Rezervačního systému
 • Nastavení Rozvrhu hodin
 • Nastavení Smlouvy o zapůjčení nástroje
 • Nastavení Souhlasů zákonných zástupců
 • Nastavení souhlasů zákonných zástupců
 • Nastavení Souhlasů zaměstnanců
 • Nastavení soutěžního kola
 • Nastavení školy
 • Nastavení školy, vzhledu a tisku, plateb atd.
 • Nastavení tiskárny ve Windows 10
 • Nastavení tisku dokumentů
 • Nastavení tisku Katalogu o průběhu vzdělávání
 • Nastavení tisku Protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Nastavení tisku Rozvrhu hodin
 • Nastavení tisku Smlouvy o zapůjčení nástroje
 • Nastavení tisku Výkazu nadúvazkových hodin
 • Nastavení tisku Výkazu odučených hodin
 • Nastavení tisku Výkazu žáků a vyučovacích hodin
 • Nastavení Třídních knih
 • Nastavení uživatele
 • Nastavení uživatele (přihlašovacích údajů – uživatelských jmen a hesel)
 • Nastavení Vysvědčení
 • Nastavení vzhledu a chování iZUŠ
 • Nastavení zapisování hodin do Třídních knih
 • Nastavení zobrazování narozenin zaměstnanců v levém sloupci
 • Nástěnka
 • Návod pro kontrolu vyplnění Výkazu o ZUŠ (S 24-01)
 • Nedoručení zasílaných zpráv z iZUŠ
 • Nehodnotit předmět, který žák studuje duplicitně
 • Nejčastěji kladené otázky
 • Nejčastější dotazy k Výkazu o ZUŠ S 24-01
 • Nejčastější otázky týkající se Přihlášek
 • Nejsem učitelem studijního zaměření, ale potřebuji vyplnit přijímací protokoly
 • Nesprávné zařazení žáka do ročníku podle věku (5 let, 7 let)
 • Nesprávné zařazení žáka (17 let)
 • Nestandardní vyplnění údaje Datum přijetí do ZUŠ nebo Datum ukončení studia u žáka
 • Nevyčerpaná dovolená z minulého roku
 • Nevyfakturované funkce
 • Nevyplněná vysvědčení
 • Nevyplněné zápisy v Třídních knihách
 • Nezařazení žáci
 • Normativy pod Výkazem o ZUŠ
 • O
 • Obrázek na Diplom
 • obsah
 • Obsazenost učeben/místností
 • Obtíže při přihlášení do iZUŠ
 • Odblokování přístupu do iZUŠ
 • Oddíl „Změny údajů“ (Učitel studijního zaměření, Ročník) – Osobní údaje žáka
 • Odeslání příkazů k úhradě příspěvků
 • Odeslání příkazů k úhradě školného
 • Odhlášení z iZUŠ
 • Odhláška ze ZUŠ
 • Odhlašování z iZUŠ
 • odkaz
 • Odkazy a vkládání souborů do Vzkazu na Nástěnku
 • Odpadnutí výuky
 • Odpovědět na vzkaz na Nástěnce
 • Odpovědi na vaše dotazy
 • Ochrana osobních údajů v iZUŠ
 • O iZUŠ
 • Omezení zpracování osobních údajů
 • Omlouvání z výuky
 • Omluvenky
 • O MOBILNÍ APLIKACI
 • Omylem ukončené studium žáka – oprava po převodu školního roku
 • Omylem ukončené studium žáka (v průběhu školního roku)
 • Opakování ročníku
 • Opětovné zaslání přihlašovacích údajů
 • Oprávněná osoba a přidělování práv
 • Organizace zkoušek v sále
 • Organizační struktura
 • orientace v Nápovědě
 • Osobní dotazník
 • Osobní dotazník – screenshoty
 • Osobní spis žáka (Správní řízení)
 • Osobní údaje – ředitel nebo zástupce ředitele
 • Osobní údaje zaměstnance (Moje Osobní údaje)
 • Osobní údaje zaměstnance – pravidelná aktualizace
 • Osobní údaje žáka
 • Osvobození z předmětu kolektivní výuky
 • Ověřování e-mailových adres v iZUŠ
 • P
 • Pamětní list absolventa
 • Pamětní list absolventa - náhled
 • Personalistika
 • Personalistika – údaje o uchazeči/zaměstnanci
 • PIN – Tabulka pro komunikaci s Technickou podporou
 • Plakát
 • Plánování úvazků na další školní rok - postup
 • Platby
 • Platby za školné, půjčovné, spolky
 • Plnění učebních plánů
 • Počty hodin přímé pedagogické činnosti učitelů
 • Počty splněných disponibilních hodin
 • Podpis ředitele/osoby pověřené řízením (Vysvědčení, Potvrzení o návštěvě přípravného studia)
 • Podpis zaměstnance
 • Podrobnosti o školení a tisk certifikátu
 • Pohledávky
 • Pojmenování učeben
 • Pokyny pro prohlížeč Google Chrome
 • Pokyny pro prohlížeč Internet Explorer (verze 8)
 • Pokyny pro prohlížeč Internet Explorer (verze 9-11)
 • Pokyny pro prohlížeč Microsoft Edge
 • Pokyny pro prohlížeč Mozilla Firefox
 • Pololetí – učitelé individ. a skup. výuky přiřazených předmětů (např. Doprovod či Druhý nástroj)
 • Pololetí – učitelé individuální a skupinové výuky (hlavní předměty)
 • Pololetí – učitelé kolektivní výuky (VO, LDO, TO, HO – HN, orchestr apod.)
 • Pomoc přes vzdálený přístup – instalace TeamViewer
 • Popis aplikace
 • POPIS iZUŠ – STRANY A DOKUMENTY
 • popisky
 • POPIS SMS BRÁNY
 • Poptávka práce
 • Porovnání počtu žáků (aktuální stav / stav v září následujícího školního roku):
 • PORTÁL PRÁCE
 • Pořadová čísla
 • Pořadová čísla před pololetím
 • Poslat zprávu
 • Poslat zprávu z EOS ZUŠ
 • Postup organizace soutěží v EOS ZUŠ
 • Postup přihlášení do soutěže v EOS ZUŠ
 • Postup přijímání žáků
 • Postup při zápisu docházky v daný den
 • Postup uzavření smlouvy pro další kalendářní rok
 • Postup zadání nekonajícího se školního kola
 • Potřebuji smazat cookie
 • Potvrzení o absolvování antigenního testu
 • Potvrzení o studiu
 • Pouze pro SK verzi iZUŠ – Povolení/zablokování editace studijních zaměření a předmětů
 • Používání Evidence klíčů
 • Používání Evidence majetku
 • Povinné údaje žáků potřebné k vydání Vysvědčení
 • Požadavky školy
 • Požadavky všech škol
 • Práce s Rezervačním systémem
 • Pracovnělékařská prohlídka
 • Pracovnělékařské prohlídky
 • Pracovněprávní vztah
 • Pracovněprávní vztahy
 • Práva a povinnosti uživatelů iZUŠ – typy uživatelů
 • Prázdniny v iZUŠ
 • Proces potvrzení objednávky na zpracování požadavku
 • Proč nevidím obrázek na Diplomu?
 • Proč nevidím Přihlášky žáků, které jsem si navedl do systému?
 • Program akce
 • Program akce – jednoduchý
 • Program Akce – rozšířený
 • Prohlášení o přístupnosti
 • Prohlášení poplatníka
 • Pro koho je EOS ZUŠ určen?
 • Propojení iZUŠ a webu školy – Odkazování z webu školy
 • Propojení iZUŠ a webu školy – Sdílení informací na webu školy
 • Propojení iZUŠ se školním webem
 • Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Protokoly o přijímání žáků a komisionálních zkouškách – Náhled
 • Průběžné výsledky přijímacích zkoušek
 • Průkaz zákonného zástupce
 • Průkaz zaměstnance
 • Průkaz žáka
 • PRŮVODCE NEJČASTĚJŠÍMI SITUACEMI
 • Průvodce přijetím žáka
 • Průvodce půjčovným
 • Průvodce ředitele
 • Průvodce školným
 • Průvodce učitele
 • Průvodce v případě kontroly ČŠI
 • PRVNÍ KROKY V iZUŠ
 • Předměty nad rámec učebního plánu (NRUP) – Výpis z vysvědčení leden 2019
 • Předměty v Osobních údajích žáka
 • Přehled celkového prospěchu žáků
 • Přehled o stavu souhlasů zákonných zástupců
 • Přehled souhlasů zákonných zástupců
 • Přehled zameškaných hodin žáků
 • Přepisování hlaviček e-mailů zasílaných z iZUŠ
 • Přerušení studia
 • Přesunování v Grafickém rozvrhu hodin
 • Přesunutí nebo zkopírování čísla v Programu Akce – rozšířený
 • Převod dat
 • Převod databáze školního roku
 • Převod dat z Klasifikace – informace o převodu
 • Převod žáků do nového školního roku
 • Přidání nového krajského předsedy sekce
 • Přidat akci, Mimořádná akce
 • Přidat jako nové
 • Přidat platbu
 • Přidat platbu – Import z banky
 • Přidat platbu – Platba v hotovosti
 • Přidat platbu příspěvku do spolku
 • Přidat předmět
 • Přidat předmět / Další individuálně vyučovaný předmět (Druhý nástroj)
 • Přidat předmět / Doprovod
 • Přidat předmět / Přidat předmět jako nový
 • Přidat předmět / Více předmětů vyučovaných v rámci jedné Třídní knihy
 • Přidat studijní zaměření žákovi
 • Přidat vzkaz na Nástěnku
 • Přidat vzkaz na Nástěnku – Další funkce na straně Žáci
 • Přidat zaměstnance
 • Přidat žáka
 • PŘIHLÁSIT/ODHLÁSIT
 • Přihlášení
 • Přihlášení na jednom počítači do dvou různých ZUŠ
 • přihláška
 • Přihláška do soutěže
 • Přihláška do ZUŠ
 • PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ
 • Přihláška do ZUŠ – Náhled
 • Přihlášku jsem omylem zadal dvakrát. Jak ji mám ze systému smazat?
 • Přihlášky do Soutěžní přehlídky literárně–dramatického oboru
 • Přihlášky do Soutěžní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ
 • Přijímací řízení
 • Přijímací zkouška a vyplnění Protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Přijímací zkoušky
 • Přijímání žáků
 • Přijímání žáků - postup
 • Příkaz k úhradě – půjčovné
 • Příkaz k úhradě půjčovného s možností volby placeného období
 • Příkaz k úhradě – školné
 • Příkaz k úhradě školného s možností volby placeného období (Nové příkazy na zvolené období)
 • Příkazy k úhradě a žádosti o zaplacení
 • Příklady seznamů žáků s použitím tlačítka Filtry a hledání
 • Příprava přijímacího řízení
 • Přípravné studium jako samostatné Studijní zaměření
 • Přístupové údaje do EOS ZUŠ
 • Při uložení strany se mi objeví hláška Request Timeout
 • Při vyplňování Bodovací tabulky nemám zašednutá příslušná políčka u pedagogů, kteří bodovat nemají
 • Pseudonymizace údajů
 • Půjčování nástrojů a evidence majetku
 • R
 • Razítko školy
 • Rezervační systém pro rodiče
 • Rezervační systém rozvrhu hodin
 • Roční studijní plán
 • Roční zúčtování daně
 • Rodiny
 • Role, možnosti, povinnosti
 • Rozesílání zpráv – výběr adresátů
 • Rozeslání e-mailů žákům a zákonným zástupcům (Poslat zprávu)
 • Rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu
 • Rozložení strany, ovládání
 • Rozšíření prostoru na iZUŠ Disku
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh hodin – Automatické měsíční ukládání rozvrhu
 • Rozvrh hodin – Časové rozpětí pracovní doby
 • Rozvrh hodin – Nestandardní požadavky v Rozvrhu hodin
 • Rozvrh hodin – Rozvrh hodin provozního zaměstnance
 • Rozvrh hodin – Rozvrhy žáka, učebny, hromadné rozvrhy
 • Rozvrh hodin – Výpočet nepřímé pedagogické činnosti
 • Rozvrh hodin – Zápis úředních hodin ředitele a zástupce ředitele
 • Rozvrh hodin zástupce ředitele v případě sníženého pracovního úvazku
 • Rozvrh hodin – Zobrazení a tisk rozvrhu
 • Rozvrh hodin žáka
 • Rozvrhy hodin kolektivní výuky
 • Rozvrhy hodin NPČ
 • Rozvrhy hodin učeben
 • Rozvrhy hodin zaměstnanců
 • Ruční vložení příkazu k úhradě příspěvku do spolku
 • Ř
 • Řádná dovolená
 • Řazení žáků
 • S
 • Seznámení zaměstnance
 • Seznam základních uměleckých škol v ČR
 • Seznam základních uměleckých škol v SR
 • Seznam žákům zapůjčených nástrojů
 • Schvalování akcí
 • Skupinová výuka
 • Slevy na školném
 • Sloučení osobních údajů žáků
 • Slovníček pojmů ZUŠ
 • Smazání hesel uložených v prohlížečích
 • Smazání kolektivů žáků
 • Smazání uživatelských účtů
 • Smazaní zaměstnanci
 • Smazat nezařazené žáky
 • Smazat všechny docházky žáka
 • Smazat žáka
 • Smlouva o zapůjčení nástroje
 • Smlouva o zapůjčení nástroje / Nájemní smlouva
 • Smlouvy
 • Smluvní lékař
 • SMS BRÁNA - KOMUNIKAČNÝ MODUL
 • SMS brána (verze CZ)
 • Snížení rizika nedoručení zpráv nastavením SPF záznamu
 • Souhlasy zákonných zástupců
 • Souhlasy zaměstnanců
 • Souhrny příkazů k úhradě a plateb
 • Soukromé a církevní základní umělecké školy
 • SOUTĚŽE
 • Soutěžící
 • Soutěžní kola
 • Spisová služba
 • Spojování uživatelských účtů
 • Spolky
 • Spolky (rodičovská sdružení)
 • Správa přihlašovacích údajů ostatních uživatelů (pouze administrátor školy)
 • Statistiky
 • Statistiky školy (Nadstandardní funkce)
 • Statistiky žáků (Nadstandardní funkce)
 • Stavové ikony
 • Stažení a instalace software pro tiskárnu
 • Strana Soutěže
 • Strana Škola – Nabízená studijní zaměření
 • Strana v prohlížeči se mi zobrazuje nesprávně.
 • Stravenky
 • Stručný návod pro bodování porotců
 • Studijní zaměření
 • Studijní zaměření a předměty
 • Suplované hodiny
 • Suplování
 • Suplování v době nepřítomnosti vyučujícího
 • Š
 • Šablony dokumentů zaměstnanců
 • Šablony zpráv
 • šedé
 • ŠKOLA
 • Škola – Budovy/Pobočky
 • Škola neřeší platby školného v iZUŠ
 • Školení
 • ŠKOLENÍ
 • Školné (variabilní symbol, příkaz k úhradě, pohledávka)
 • Školní rok 2017/2018 – Ukončení studia žáků podle starých učebních plánů
 • Školní vzdělávací program (ŠVP)
 • T
 • Technická podpora iZUŠ
 • Termín přijímací zkoušky
 • Termíny přijímacích zkoušek
 • Tiskárna Brother na štítky majetku
 • Tisk Diplomu
 • Tisknout
 • Tisknout nebo netisknout dokumentaci na konci školního roku? Musí se všechny dokumenty podepisovat?
 • Tisknout seznam zaměstnanců
 • Tisknout Vysvědčení (jen některým žákům)
 • Tisk Potvrzení o návštěvě přípravného studia
 • Tisk průkazů a kartiček s přihlašovacími údaji pro žáky, zákonné zástupce nebo zaměstnance
 • Tisk rozšířeného programu akce
 • Tisk studentských a zaměstnaneckých průkazů
 • Tisk štítků v Evidenci majetku
 • Tisk štítků v různých prohlížečích
 • Tisk Výpisu z vysvědčení
 • Tisk Vysvědčení
 • Tisk vysvědčení jen pro určitou skupinu žáků
 • Tisk Vysvědčení pro celou školu
 • Tlačítka, tabulky a funkce společné pro všechny strany iZUŠ
 • Tlačítko Přihláška do soutěže
 • Třídní kniha pro individuální a skupinovou výuku
 • Třídní kniha pro kolektivní výuku
 • Třídní knihy
 • Tvorba Příkazu k úhradě půjčovného
 • Typografické konvence
 • Typy kolektivů u předmětů ve výtvarném oboru
 • Typy kolektivů u předmětů v hudebním oboru
 • Typy kolektivů u předmětů v literárně-dramatickém oboru
 • Typy kolektivů u předmětů v tanečním oboru
 • Údaje o žákovi a zákonných zástupcích z Přihlášky do ZUŠ
 • U
 • Ukončení pracovního poměru zaměstnance
 • Ukončení studia žáka / Zpětně provedený zápis o ukončení studia žáka
 • UKONČIT APLIKACI
 • Úkony administrátora školy (vedení školy)
 • Úkony na konci školního roku
 • Úkony na konci školního roku - odkazy
 • Úkony na začátku školního roku
 • Úkony po celý rok
 • Úkony vedoucích pracovníků
 • Úkony v pololetí
 • Úkony všech zaměstnanců
 • Úkony zaměstnanců
 • Uložení příkazů k úhradě školného (Vytvořit příkaz k úhradě všem žáků školy)
 • Upomínky (nezaplacené školné, Balíčky plateb)
 • Upozornění na pohledávku, nesrovnalosti v platbách – Barva pole s variabilním symbolem žáka
 • Upozornit na nedostatky
 • Úprava a smazání studijního zaměření (ŠVP)
 • Úprava a smazání vzkazu
 • Úprava a smazání zápisu v Třídní knize pro individuální výuku
 • Úprava a smazání zápisu v Třídní knize pro kolektivní výuku
 • Úprava Diplomu
 • Úprava Přihlášky do soutěže
 • Úprava soutěžního kola
 • Upravit akci, Smazat akci
 • Uvádějící učitel
 • Úvazky – tvorba úvazků na další školní rok
 • Úvazky zaměstnanců
 • Uvedení tiskárny do provozu
 • Uzavření aktuálního školního roku a vytvoření dalšího školního roku
 • Uzavření docházky v třídních knihách
 • Uzavření školního roku a vytvoření dalšího školního roku
 • uživatel
 • Uživatelské role, kterými se rozlišuje přístup k osobním údajům
 • V
 • Variabilní symbol žáka
 • Vedení porad
 • Vedení Třídních knih pro více dílčích předmětů
 • Vedení záznamů o činnostech zpracování
 • Věk žáka na Přihlášce do soutěže
 • Věk žáka na Přihlášce do soutěže LDO
 • Vkládání fotografií a obrázků do Galerie akce
 • Vložené dokumenty zaměstnance
 • Vložené dokumenty žáka
 • Vložení Přihlášky do ZUŠ – adresa www.prihlaskadozus.cz
 • Vložit proměnné údaje
 • Volitelná vylepšení
 • Vracení školného, nástup a ukončení vzdělávání v průběhu roku, příkaz na částku 0 Kč
 • Vstup do iZUŠ
 • Vygenerování přístupových údajů pro nového administrátora školy stávajícím ředitelem
 • Vyhledání telefonního čísla nebo e-mailové adresy
 • Vyhledávání článků Nápovědy pomocí našeptávače pod Hlavním menu
 • Vyhledávání majetku
 • Vyhledávání v Nápovědě
 • Vyhledávání zákonných zástupců
 • Vyhledávání zaměstnanců
 • Vyhledávání žáků
 • Výhody evidence osobních údajů v iZUŠ
 • Výkaz nadúvazkových hodin
 • Výkaz odučených hodin
 • Výkaz o ZUŠ (S 24-01)
 • Výkaz Třídních knih
 • Výkaz žáků a vyučovacích hodin
 • Výmaz osobních údajů
 • Výpis z Třídních knih
 • Výpis z vysvědčení
 • Výpis z vysvědčení, Vysvědčení a Potvrzení o návštěvě přípravného studia
 • Vyplnění klasifikace
 • Vyplnění osobních údajů zaměstnance
 • Vyplnění Protokolů k postupové zkoušce z Třídní knihy pro kolektivní výuku
 • Vyplnění Přihlášky do ZUŠ
 • Vyplnit žáky do Přihlášky do soutěže
 • Výpočet délky samostudia
 • Výpočet řádné dovolené
 • Vyřazení majetku z evidence
 • Výsledky přijímacích talentových zkoušek
 • Vystavení faktury
 • Vysvědčení
 • Vysvědčení pro malé žáky
 • vysvětlivky
 • Vytvoření a rozeslání přihlašovacích údajů
 • Vytvoření protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Vytvoření studijního zaměření podle ŠVP
 • Vytvořit novou šablonu zpráv
 • Vytvořit Příkaz k úhradě ...
 • Vytvořit Příkaz k úhradě příspěvků do Spolku
 • Vytvořit rodinu
 • Vyučované obory
 • Využití funkce Dokumenty školy
 • Využití technické podpory
 • Vztah zadaného přepočtu vůči minutové délce ukládané výuky
 • W
 • web iZUŠ
 • Web školy vytvořený z iZUŠ firmou Sensio.cz s.r.o.
 • www.izus.cz
 • Z
 • Zabezpečení osobních údajů
 • Zablokování přístupu do iZUŠ
 • Zadání příkazů k úhradě
 • Zadávání předmětů žákům podle ŠVP
 • Záhlaví
 • Zajištění ochrany osobních údajů v iZUŠ, dvoufázové přihlašování
 • zákon
 • Zákon č. 110/2019 Sb.
 • Zákony, vyhlášky a jiné dokumenty – iZUŠ je na zákonech postaven
 • Zálohy iZUŠ ke stažení
 • Založení spolku
 • ZAMĚSTNANCI
 • Zaměstnanci, ←Předchozí/Další→
 • Zaměstnanci se změnami Rozvrhu hodin
 • Zameškané hodiny
 • Zamykání soutěžních kol
 • Zápis do třídních knih při distančním vzdělávání
 • Zápis do Třídní knihy pro kolektivní výuku
 • Zápis individuální hodiny
 • Zápis učitele v třídní knize při suplování
 • Zápis z Akce do třídních knih celé školy jedním kliknutím
 • Zápis známek na vysvědčení
 • Zapomenuté heslo
 • Zapomenuté přihlašovací údaje
 • Zapůjčení majetku zaměstnanci
 • Zařadit žáky do kolektivu
 • Zařazení studujícího žáka po dovršení 18 let
 • Zařazení žáka do školy
 • Zařazení žáka do školy (typ studia, ročník, učitel)
 • Zařazení žáka (13 let)
 • Zařazení žáků do kolektivní výuky
 • Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)
 • Zaslat nové heslo
 • zašedlé
 • ZAVÁDÍME iZUŠ / PŘÍPRAVA NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
 • Záznam o DVPP
 • Záznamy o DVPP
 • Ze systému iZUŠ jsem dostal e-mail s žádostí o nové heslo, ale nežádal jsem o něj
 • Získání přístupových údajů do EOS
 • Získání přístupových údajů v případě, že stávající ředitel neprovedl změnu ve vedení školy v EOS
 • Zkušební komise
 • Změna osobních údajů
 • Změna – prohození pořadí Zákonných zástupců
 • Změna příjmení, adresy nebo jiného údaje v průběhu školního roku
 • Změna Rozvrhu hodin v dalším měsíci, Nepovolení dalších změn zaměstnancům
 • Změna studijního zaměření u žáka
 • Změna systému evidence požadavků
 • Změna učitele individuální výuky (učitel studijního zaměření zůstává stejný)
 • Změna učitele kolektivní výuky / změna navštěvovaného kolektivu
 • Změna Učitele studijního zaměření od 1. září nového školního roku
 • Změna Učitele studijního zaměření v průběhu školního roku – ručně po jednom žákovi
 • Změna učitele v průběhu školního roku – hromadný přesun
 • Změnit heslo / změnit přihlašovací jméno
 • Změny nebo aktualizace údajů v Osobních údajích žáka
 • Změny v Rozvrhu hodin
 • Známka z Hudební nauky na vysvědčení / kombinované hodnocení
 • Známka z předmětu Závěrečná práce – absolventi Výtvarného oboru
 • Známky z protokolů zapsat do Vysvědčení
 • Zobrazení akce veřejnosti
 • Zobrazení celkové hodnoty majetku
 • Zobrazení Protokolů v Dokumentech žáka i z minulých školních let
 • Zobrazení Třídní knihy
 • Zobrazení všech žáků (současní, bývalí, budoucí)
 • Zobrazení vzkazu pro veřejnost na školním webu
 • zobrazit
 • Zobrazování nového vzkazu, zvýraznění vzkazu
 • Zobrazování osobních údajů na Google
 • Zprávy zaslané z iZUŠ byly doručeny v nečitelné formě (s chybnými diakritickými znaky)
 • Zrušení docházky žáka v Třídní knize pro kolektivní výuku
 • Zrušení odesílání zpráv
 • Zrychlení vyhledávání
 • Zrychlení zápisu
 • Ž
 • ŽÁCI
 • Žáci bez českého rodného čísla
 • Žáci, kteří mohou být osvobození z HN
 • Žáci ←Předchozí/Další→
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Žáci s více studijními zaměřeními
 • Žádosti/oznámení žáka a Rozhodnutí k žádostem žáka
 • Žádost o platbu za půjčovné
 • Žádost o přesun NPČ
 • Žádost o přesun výuky
 • Žádost o přesun výuky, Žádost o přesun NPČ, Žádost/oznámení zaměstnance
 • Žádost o roční zúčtování záloh
 • Žádost/oznámení zaměstnance
 • Žák neklasifikován / žák nastoupil až ve 2. pololetí
 • Žákovský sešit
 • ŽIVOTNÍ SITUACE
 • Životopis
 1. Trvalý odkaz

  0. ÚVOD

  Vážení uživatelé,

  děkujeme, že jste si vybrali náš Informační systém základních uměleckých škol iZUŠ. Jeho hlavním cílem je ušetřit zaměstnancům ZUŠ práci, čas i finanční prostředky, nabídnout neocenitelné funkce elektronické administrace dokumentů a zlepšit komunikaci mezi školou, zákonnými zástupci a žáky. Největšími výhodami iZUŠ jsou snadná použitelnost, přehlednost a přístupnost odkudkoli prostřednictvím internetu. Více o výhodách iZUŠ se dozvíte na straně O iZUŠ.
  O své údaje se nemusíte bát, viz Ochrana osobních údajů v iZUŠ.
  Pružně reagujeme na legislativní změny a požadavky škol. O nových funkcích či úpravách stávajících funkcí vás pravidelně informujeme na straně Novinky.

  Popis jednotlivých kapitol:
  1. PRVNÍ KROKY V iZUŠ – pomohou vám s orientací v systému.
  2. NÁPOVĚDA – (nápověda k Informačnímu systému iZUŠ)
  3. ZAVÁDÍME iZUŠ / PŘÍPRAVA NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK – úkony jednotlivých skupin zaměstnanců.
  4. PRŮVODCE NEJČASTĚJŠÍMI SITUACEMI
  5. ŽIVOTNÍ SITUACE – zde naleznete odpovědi na různé otázky z vaší praxe.
  6. POPIS iZUŠ – STRANY A DOKUMENTY – strany a dokumenty detailně. Struktura této kapitoly odpovídá struktuře Informačního systému iZUŠ.
  7. ŠKOLA
  8. ZAMĚSTNANCI
  9. ŽÁCI
  10. PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ
  11. SOUTĚŽE
  12. PORTÁL PRÁCE
  13. ŠKOLENÍ
  14. KONTAKT
  15. HLEDAT
  16. NASTAVENÍ
  17. NADSTANDARDNÍ FUNKCE 
  18. MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ
  19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)
  20. DALŠÍ INFORMACE
  Barevné puntíky zobrazené u jednotlivých článků Nápovědy vpravo znázorňují, pro koho je daný článek Nápovědy určený.
  Puntíky jsou uvedeny v tomto pořadí (pětice a trojice puntíků):
  ŽákZákonný zástupceZaměstnanecVedoucí pracovníkAdministrátor školyÚčetníZástupce řediteleŘeditel
  Vybarvený puntík značí, že článek je určen pro tento typ uživatele. Pokud je prázdný, určen jemu není.

  Kapitola v Nápovědě označená šedou barvou – je určená jiné skupině uživatelů.
  Pokud se Uživatel setká přímo na webu www.izus.cz s údaji vyplněnými šedou barvou (napřv Osobních údajích žáka) – je to proto, že např. uživatel typu Zaměstnanec, Zákonný zástupce nebo Žák nemohou tyto údaje měnit. Slouží pouze k zobrazení.

  Pro větší přehlednost jsou v Uživatelské příručce užity tyto symboly a barvy:
  • časté dotazy
  • tipy
  • tmavě červený text – cesty (umístění v rámci Informačního systému iZUŠ)
  • fialová barva – informace určené administrátorům a vedení školy
  • modrý text s podtržením – odkazy na strany v iZUŠ (v prohlížeči) 
  • modrý text s tečkováním – odkazy v rámci Uživatelské příručky 
  • Tlačítka 

  Efektivním využitím iZUŠ získává škola a její pracovníci silný nástroj k zajištění pořádku v dokumentaci školy. Přejeme vám mnoho úspěchů v seznamování se s iZUŠ.
  Rádi přivítáme i vaše podněty a připomínky k této Uživatelské příručce.

  Váš tým iZUŠ 

 2. Trvalý odkaz

  1. PRVNÍ KROKY V iZUŠ

  Navigace: 1. PRVNÍ KROKY V iZUŠ

  Související témata: krok jak začít orientace v Nápovědě první kroky začátek

 3. Trvalý odkaz

  4. PRŮVODCE NEJČASTĚJŠÍMI SITUACEMI

  Tento článek není určen Vašemu typu uživatele.
 4. Trvalý odkaz

  6. POPIS iZUŠ – STRANY A DOKUMENTY

  Tento článek není určen Vašemu typu uživatele.
 5. Trvalý odkaz

  10. PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ

  Strana Přihláška do ZUŠ v Hlavním menu je veřejně přístupná a nabízí možnost podat přihlášku do všech Základních uměleckých škol v republice. Vyplnit ji tak mohou zákonní zástupci odkudkoliv i bez přihlašovacích údajů. Důležité je, aby škola používala Informační systém iZUŠ.
  Stačí do vyhledávače zadat www.izus.cz, kliknout na sekci Přihláška do ZUŠ nebo přihlášku můžete vyplnit přes odkaz, který bývá umístěn na webu školy (kliknutím na LOGO iZUŠ). Některé školy mohou mít na webu školy vloženu URL adresu nabízeného Studijního zaměření. Po kliknutí na ni se dostanete rovnou do Přihlášky daného studijního zaměření a můžete Přihlášku vyplnit.

  Postup jak vložit URL adresu daného studijního zaměření na web školy:
  Najedete na menu Škola → Studijní zaměření → za URL adresu napíšete export/ a dáte Enter a zobrazí se tabulka se studijními zaměřeními (https://www.izus.cz/studijni_zamereni_a_predmety/export/).
  V tabulce si zkopírujete URL adresu nabízeného Studijního zaměření, kterou si můžete vložit na web. Zákonní zástupci poté kliknou na tuto URL adresu a dostanou se rovnou do Přihlášky daného studijního zaměření.

  PŘI VYPLŇOVÁNÍ POSTUPUJTE OD SHORA DOLŮ. Nepřeskakujte na další řádek, dokud není předešlý správně vyplněn!

  Postup jak vyplnit Přihlášku do ZUŠ můžete vytisknout a předat zákonným zástupcům:
  Tisk na A4 - nastavte si v Nastavení tisku Oboustranný tisk - Otáčení na dlouhém okraji.
  Tisk na A4 - nastavte si v Nastavení tisku Oboustranný tisk - Vazba krátkého okraje - přihlášky jsou dvě na A4 a můžete je rozstřihnout.

  Jak postupovat po vykonání přijímací/talentové zkoušky do ZUŠ je také k dispozici k tisku:
  Tisk na A4 - na stránce jsou tři lístečky, které po vytisknutí rozstřihnete a předáte zákonným zástupcům.

  Pokud není uvedeno jinak, není třeba uvádět školní rok. Přihláška platí ode dne podpisu v dolní části přihlášky. Může platit i pro další školní rok, pokud například z důvodu naplněné kapacity žáků školy není žák ke studiu hned přijat.
  Pokud máte možnost výběru, od kterého školního roku si studium přejete, vyberte datum z rozbalovacího seznamu. 
  Popřípadě můžete využít volbu Přeji si nástup od a v políčku s kalendářem vyberte např. od 1. 2. 2025.

  Postup vyplnění:
  1. Pokud Přihlášku do ZUŠ vyplňujete jako přihlášený uživatel nebo i bez přihlášení, budete dotázáni, zda již Vaše dítě školu navštěvovalo. Pokud znáte své uživatelské jméno heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky do konkrétní školy si značně usnadnit. Přednastaví se totiž již dříve vyplněné údaje vašeho dítěte, takže je nemusíte všechny znovu vyplňovat.
  2. Pokud nemáte přihlašovací údaje, vyberte ZUŠ, kam chcete žáka přihlásit.
  3. Vyplňte požadované údaje (k dispozici je detailní nápověda, včetně možnosti přidat zvláštní znaky u cizojazyčných jmen či příjmení – ü, ö, ë). 
   Dbejte prosím opatrnosti při vyplňování osobních údajůÚdaje musí být vyplněny s diakritikou a podle rodného listu dítěte.
   Při vyplňování Přihlášky do ZUŠ je uživatel interaktivní kontrolou upozorněn na chybu nebo nevyplněný údaj. Údaj před pokračováním na „Další“ (stranu) nejprve opravte, pokud svítí oranžově
  4. U údaje Škola a Třída máte nápovědný text, aby bylo zřejmé, jakou Školu a Třídu má Zákonný zástupce vyplnit. Tzn., když vyplňujete přihlášku na další školní rok, neuvádíte současnou školu a třídu. Pokud má škola nastaveno „Zobrazovat vysvětlivky a legendu“, pak u údaje Škola přesná, Třída přesná uvidíte - „Uveďte školu a třídu, kterou bude žák navštěvovat v následujícím školním roce (např. 2022/2023)“. 
   Typ školy, Škola přesná, Třída přesná – vyberte odpovídající údaj z rozbalovacího seznamu (nabídky v rozbalovacím seznamu se pochopitelně přednastaví až poté, co vyplníte Rodné číslo nebo Datum narození, takže systém pozná, zda vám má předchystat MŠ, ZŠ či SŠ, gymnázium ...). Zletilý (studující) žák musí mít vyplněny všechny tři údaje. Jinak je upozorněn oranžovým zvýrazněním nevyplněného údaje.
   Například typ školy:
   MŠ, „Škola přesná“ Mateřská škola Radost, Kozlovská 44, 750 02 Přerov I-Město, třída „bez třídy“. 
   Ta se u MŠ neuvádí.
   ZŠ, „Škola přesná“ Základní škola Přerov, Trávník 27, třída 7.
   SŠ, 
   „Škola přesná“ AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o., , 1. ročník. 
   Viz také článek Nastavení Přihlášky do ZUŠ
   Žák, který je cizinecnechodí do školy (Základní školy) z důvodu domácí výuky (např. kvůli jazykové bariéře), musí být v nějaké Základní škole zapsaný.
  5. Rodné číslo musí mít jen český formát. Pokud Zákonný zástupce nebo zletilý Žák prozatím nechce vyplnit Rodné číslo, může vyplnit jen Datum narození.
   1. Při vyplňování údaje Rodné číslo kliknout na vysvětlivku 1). Zobrazí se vysvětlivka „údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)“. Vyplňte datum narození a pokračujte dál. 
  6. V případě cizinců se vyplněním řádku Státní občanství zobrazí řádek Datum narození a nemusíte vyplňovat rodné číslo, které zatím nebylo přiděleno. Popř. prozatím nastavte jen první část, která určuje, zda se jedná o chlapce nebo dívku a za lomítko doplňte např. 0000. 
   Příklad: datum narození žáka (chlapce) je 1. 1. 2015, zapište ve tvaru 150101/0000.
               datum narození žákyně (dívky) je 1. 1. 2015, zapište ve tvaru 155101/0000.
   1. ROK 2022 → děti běženců z Ukrajiny - nová situace!
    Informace z MŠMT:
    Může se stát, že cizinci rodné číslo přiděleno nebylo, v takovém případě je povinen škole předat datum narození (viz § 28 odst. 2 písm. a) školského zákona). Není možné použít číslo „obdobného charakteru“, protože pak nejde o rodné číslo. 
  7. Zatrhněte požadované Studijní zaměření a stiskněte Odeslat přihlášku.  
   1. Pokud jsou některá Studijní zaměření přeškrtnutá, znamená to, že nejsou aktuálně ve zvolené budově/pobočce vyučována.
   2. Pokud jsou některá Studijní zaměření zašednutá, znamená to, že nejsou vzhledem k věku žáka vhodná. Věk žáka se stanoví podle zadaného Rodného čísla nebo Data narození žáka, a to k datu 1. 9. aktuálního kalendářního roku. Výjimkou jsou měsíce leden a únor, kdy se věk stanoví k datu 1. 9. loňského kalendářního roku, neboť se předpokládá, že žák nastoupí studium ještě v tomto školním roce, který započal v září loňského kalendářního roku.
  8. V případě, kdy má škola vypsané Termíny přijímacího řízení si můžete zvolit vámi preferovaný termín. Pokud se vám nenabídne žádný termín, je možné, že škola pro dané studijní zaměření nemá termín vypsaný a nebo jsou již všechny termíny obsazeny. V takovém případě kontaktujte vámi zvolenou základní uměleckou školu.
  9. Přihláška Vám přijde na Vámi uvedený e-mail. Ve spodní části můžete být zároveň požádáni o ověření své e-mailové adresy. Tu bude škola využívat k zasílání informací ohledně studia, školného a pod.
  10. Přihlášku vytiskněte, podepište a doneste do ZUŠ. V přihlášce se nevytiskne rodné číslo žáka – teprve jeho vypsáním a podpisem zákonného zástupce tento údaj škole oficiálně předá. Na straně Žáci pak přihlášený žák figuruje mezi Nezařazenými žáky.
  11. Administrátorům školy se na Hlavní straně zobrazuje odkaz Přihlášky do ZUŠ. Pod ním se zobrazuje věta (odkaz) s informací, kolik nových Přihlášek do ZUŠ přibylo od poslední kontroly Přihlášek do ZUŠ. Po kliknutí na odkaz se dostanete na stranu Nezařazení žáci, kde se zobrazí nově příchozí Přihlášky do ZUŠ. Pokud kliknete na Hlavní straně vedle věty (odkazu), na tlačítko Zaznačit provedení kontroly, vynuluje se počet nově příchozích Přihlášek do ZUŠ v odkazu na Hlavní straně.
  12. Informace o přijetí žáka jsou odeslány na e-maily uvedené v přihlášce a lze je zjistit také po najetí myší na položku menu Přihláška do ZUŠ > Informace o přijetí. Zde zadáte údaje potřebné pro vyhledání žáka a zobrazí se vám stav přihlášky. Dokud žák není zařazen k učiteli, není zatím rozhodnuto. I tak již můžete požádat příslušnou ZUŠ o zaslání přihlašovacích údajů do systému a zpřístupnění žákovského sešitu. Pokud je zařazen k učiteli, znamená to, že byl přijat. Pokud jej není možné vyhledat, nebyl přijat (event. jste nezadali v Přihlášce do ZUŠ rodné číslo nebo jste zadali nesprávné údaje). Viz také článek Informace o přijetí žáka do ZUŠ.

 6. Trvalý odkaz

  11. SOUTĚŽE

  Tento článek není určen Vašemu typu uživatele.
 7. Trvalý odkaz

  12. PORTÁL PRÁCE

  Tato záložka je zobrazena v hlavním menu. Portál práce slouží k předávání informací na pracovním trhu Základních uměleckých škol. Zvláště před koncem školního roku školy hledají nové zaměstnance a absolventi středních a vysokých škol hledají práci. Nabídky práce s poptávkami práce se zde mohou skvěle potkat.
  Pokud víte o škole, která hledá zaměstnance, nebo o lidech, kteří hledají práci v ZUŠ, napište nám, nabídky i poptávky zveřejníme a pomůžeme tak školám i zájemcům.

  Navigace: 12. PORTÁL PRÁCE

  Související témata: práce pracovní nabídka zaměstnání požadavek školní rok pracovní smlouva

 8. Trvalý odkaz

  13. ŠKOLENÍ

  Tento článek není určen Vašemu typu uživatele.
 9. Trvalý odkaz

  14. KONTAKT

  Naleznete zde: 
  • kontakty na všechny základní umělecké školy v České republice
  • kontakty na tým lidí, který stojí za vývojem a provozem iZUŠ,
  • kontakty na učitele (pro zákonné zástupce). Zobrazí se seznam učitelů vztahující se k danému žákovi.

  Můžete se obrátit na zaměstnance či vedení vaší školy, kteří mají práva upravovat veškeré údaje v případě, že jsou údaje zadané v iZUŠ nesprávné a nemůžete je sami upravit.
 10. Trvalý odkaz

  18. MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ

  Mobilní aplikace iZUŠ je určena pro mobilní telefony se systémem Android od verze 6.0 výše a iOS. Je dostupná zdarma.  K přihlášení použijte přidělené přihlašovací údaje do systému.

  Stáhnutí aplikace pro mobilní telefony se systémem Android
  • v mobilním zařízení spusťte aplikaci Google Play
  • zadejte do vyhledávače: iZUŠ
  • aplikaci iZUŠ stáhněte pomocí nástroje k instalaci

  Stáhnutí aplikace pro mobilní telefony se systémem iOS
  • v mobilním zařízení spusťte aplikaci App Store
  • zadejte do vyhledávače: iZUŠ
  • aplikaci iZUŠ stáhněte pomocí nástroje k instalaci

  Aplikace vyžaduje speciální oprávnění:
  • v případě použití funkce INVENTARIZACE MAJETKU. Je požadován přístup k fotoaparátu, aby bylo možné skenovat QR kódy na štítcích umístěných na majetku.
  • k úložišti - pro stahování dokumentů
  • k přibližné poloze - pro určení nejbližší ZUŠ v přihlášce

  Mobilní aplikace je zdarma, nedisponujeme neomezenými prostředky na všechny aktualizace operačních systémů. Pokud vám na vašem konkrétním přístroji funguje s obtížemi, použijte raději běžný webový prohlížeč www.izus.cz.
 11. Trvalý odkaz

  19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)

  Elektronický systém soutěží ZUŠ (dále jen EOS ZUŠ) je cloudový informační systém zpracovávající veškerou dokumentaci soutěží základních uměleckých škol. EOS ZUŠ umožňuje rychlou a přesnou evidenci soutěžících díky elektronické Přihlášce do soutěže a usnadňuje veškerou administrativu se soutěžemi spojenou.
  Soutěže ZUŠ se řídí Organizačním řádem soutěží a přehlídek žáků základních uměleckých škol, jak ho zveřejňuje MŠMT.

  Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)

  Související témata: soutěže přihláška do soutěže smysl EOS administrativa soutěží organizace soutěží

 12. Trvalý odkaz

  20. DALŠÍ INFORMACE


  Navigace: 20. DALŠÍ INFORMACE

  Související témata: další funkce

Rejstřík

 • A
 • Akce
 • Akce – Filtry a hledání
 • Akce s názvem Nouzový stav (Distanční vzdělávání, popř. jiný název podle potřeby)
 • Aktualizace osobních údajů
 • Aktualizace Osobních údajů zaměstnance
 • Aktualizace osobních údajů žáků a zákonných zástupců
 • Aktualizace údajů o škole
 • Aktualizovat/Smazat Zákonného zástupce
 • Automatická e-mailová upozornění pro uživatele iZUŠ – obsah notifikace
 • Automatické odhlášení
 • Autorizace uživatele na technické podpoře
 • B
 • Balíček plateb – odeslání žádostí o platbu zákonným zástupcům Hromadnou funkcí
 • Balíčky plateb
 • Balíčky plateb pro příspěvky do spolku
 • Balíčky plateb – sloučení více plateb do jedné částky
 • Barevné zvýraznění zápisů
 • Bezpečné heslo
 • Bezpečnější komunikace s Technickou podporou iZUŠ – Oprávněná osoba
 • Bodování v případě 7 porotců
 • Bývalí žáci v Rodině
 • C
 • Celkové hodnocení u žáků studujících podle ŠVP narozdíl od starých učebních plánů
 • Centrální rozvrh hodin
 • Cizojazyčná a atypická jména a příjmení
 • Co konkrétně EOS ZUŠ nabízí?
 • Co mám udělat, když jsem zjistil chybu v Přihlášce a je po uzávěrce soutěže?
 • Co mám udělat, když si omylem smažu kolo?
 • Co mám udělat pro postup žáka do dalšího kola? Nevidím v dalším kole žáky, kteří postoupili.
 • Co mám udělat pro postup žáka, který dostal pouze návrh na postup?
 • Cookies
 • Copyright
 • Č
 • Časté dotazy při tisku z iZUŠ
 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
 • Článek již neaktuální! Nemohu se přihlásit, protože jsem v iZUŠ již přihlášen
 • Článek již neaktuální! On-line chat Technické podpory iZUŠ
 • Členské příspěvky do spolku – nastavení
 • D
 • Další funkce
 • DALŠÍ INFORMACE
 • Další nastavení na samostatných stranách
 • Další postup je pro oba případy totožný:
 • Další souhlasy se zpracováním osobních údajů
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
 • Daňový doklad k zálohové faktuře
 • Dashboard
 • Dashboard na Hlavní straně
 • Dashboard školy
 • Desatero, proč mít Rozvrh hodin uložený včas
 • Detailní nastavení uživatelských práv
 • Detailní nastavení uživatelských práv (přístupů uživatelů k jednotlivým funkcím)
 • Diplom
 • Disciplíny přijímacích zkoušek
 • Distanční výuka – IT řešení, platformy
 • Dlouhodobé suplování (např. 1 měsíc a více)
 • Dohoda o hmotné odpovědnosti (finanční)
 • Dohoda o odpovědnosti
 • Dohoda o odpovědnosti (za majetek)
 • Dohoda o odpovědnosti za vedení skladu
 • Dohoda o výkonu práce z jiného místa
 • Docházka zaměstnanců
 • Docházka zaměstnanců – Hlavní prázdniny
 • Docházka žáka v Třídní knize pro kolektivní výuku
 • Dokumenty personální
 • Dokumenty školy
 • Dokumenty školy na iZUŠ Disku
 • Dokumenty zaměstnance – Dokumenty žáků
 • Dokumenty zaměstnance (Moje Dokumenty)
 • Dokumenty zaměstnance – výuka
 • Dokumenty žáka
 • Dokumenty žáka – editace Vysvědčení (Výpisu z vysvědčení)
 • Dokumenty žáků – Kartička s přihlašovacími údaji zákonných zástupců
 • Dokumenty žáků – Kartička s přihlašovacími údaji žáků
 • Dokumenty žáků – Katalog o průběhu vzdělávání
 • Dokumenty žáků – Omluvenky žáků
 • Dokumenty žáků – Potvrzení o návštěvě přípravného studia
 • Dokumenty žáků – Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Dokumenty žáků – Průkaz žáka
 • Dokumenty žáků – Přihláška do ZUŠ
 • Dokumenty žáků – Příkaz k úhradě – příspěvek do spolku
 • Dokumenty žáků – Příkaz k úhradě – půjčovné
 • Dokumenty žáků – Příkaz k úhradě – školné
 • Dokumenty žáků – Rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu
 • Dokumenty žáků – Smlouva o zapůjčení nástroje / Nájemní smlouva
 • Dokumenty žáků – Souhlasy zákonných zástupců
 • Dokumenty žáků – Třídní kniha pro individuální a skupinovou výuku
 • Dokumenty žáků – Třídní kniha pro kolektivní výuku
 • Dokumenty žáků – Výpis z vysvědčení za 1. pololetí
 • Dokumenty žáků – Vysvědčení
 • Dokumenty žáků – Vysvědčení pro malé žáky
 • Domluva rozvrhu
 • Doplňková činnost
 • Doplňující informace pro nastavení data nebo období v kalendářích na stranách iZUŠ
 • Doporučení aneb o ZUŠ bez iZUŠ
 • Doporučení ke zřizování e-mailových účtů žákům školy např. pro účely distanční výuky (GDPR)
 • Dostanu se na stranu, která chce, abych se přihlásil, ale přihlášený už jsem
 • Dotazník – pokračování ve studiu
 • Dotazníky při přihlášení na web
 • DPO
 • Důležitá upozornění z iZUŠ
 • Dva učitelé individuální výuky
 • E
 • Editace již umístěných políček v Grafickém rozvrhu hodin
 • Editace ostatních kapitol ŠVP
 • ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)
 • E-mailová Technická podpora iZUŠ
 • E-mailová upozornění
 • E-mailová upozornění pro žáky a rodiče – Nástěnka, Akce, Novinky, zápisy v Třídních knihách
 • E-mailová upozornění pro žáky a rodiče – Žákovské sešity
 • E-maily „Potvrzení o přečtení“
 • Evidence klíčů
 • Evidence majetku
 • Evidence plateb příspěvků do spolku
 • Evidence pracovní doby
 • Evidence pracovní doby - další činnosti
 • Evidence pracovní doby - Žádosti/oznámení zaměstnance a vlastní EPD
 • Evidence úkolů zaměstnanců
 • Exportovat do souboru
 • Exportovat ve formátu Google WorkSpace (G Suite) nebo MS Office 365
 • Export údajů z Výkazu S 24-01 do Sběru dat
 • F
 • Faktury
 • Filtry a hledání
 • Fronta odesílaných e-mailových zpráv
 • G
 • GDPR
 • GDPR v EOS
 • Grafický rozvrh hodin
 • Grafický rozvrh hodin - V3
 • Grafy, statistiky
 • H
 • Hlavní strana
 • Hlavní strana, další strany v iZUŠ
 • HLEDAT
 • Hned po přihlášení dojde k odhlášení
 • Hodnocení školy v iZUŠ
 • HORNÍ LIŠTA
 • Hromadné funkce
 • Hromadné funkce – Docházka zaměstnanců
 • Hromadné funkce – Pořadová čísla
 • Hromadné funkce – Přihlašovací údaje
 • Hromadné funkce – Příspěvky do spolku
 • Hromadné funkce – Školné a Balíčky plateb
 • Hromadné funkce – Třídní knihy
 • Hromadné kontroly dokumentace v iZUŠ
 • Hromadné smazání příkazů k platbě
 • Hromadné uložení příkazu k úhradě příspěvku do spolku
 • Hromadné uložení Příkazů k úhradě školného – Přehled Příkazů k úhradě (školné)
 • Hromadné vyplnění Protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Hromadné zařazení žáků do kolektivní výuky
 • Hromadné změny kategorie, umístění či zodpovědné osoby
 • Hromadný přesun žáků k jinému učiteli
 • Hromadný zápis známek na Výpis z vysvědčení a Vysvědčení
 • CH
 • Chci si zkušebně vytisknout Diplom a stále se mi zobrazuje i slovo „UKÁZKA“
 • Chci vědět, kde najdu další Novinky, které mi mohou usnadnit práci v iZUŠ
 • Chci vyhledat žáky, kteří nedokončili ročník
 • I
 • Import dat do Evidence majetku
 • Import majetku – článek pro Technickou podporu
 • Infolinka iZUŠ
 • Informace MŠMT k vedení dokumentace školy a školských zařízení
 • Informace o přijetí
 • Informace o přijetí žáka do ZUŠ
 • Informace o uložení strany webu po použití tlačítka Uložit
 • Informované souhlasy
 • Internetové prohlížeče a zařízení
 • Interní a veřejná vystoupení – Žák s individuální Třídní knihou
 • Interní a veřejná vystoupení – Žák s kolektivní Třídní knihou
 • INVENTARIZACE
 • Inventarizace majetku v iZUŠ
 • Inventarizace v mobilní aplikaci iZUŠ
 • iZUŠ jako záložka
 • J
 • Jak mám postupovat v případě, že se žák nebo soubor na soutěž nedostavil?
 • Jak mám vyplnit Přihlášku do soutěže? Kdo ji může vyplnit?
 • Jak mohu přeskupit soutěžící v rámci bloku již hotového Harmonogramu?
 • Jak mohu upravit informace o ZUŠ?
 • Jak nastavím tisk Diplomu?
 • Jako rodič chci vidět všechny předměty žáka pod jedním heslem
 • Jako rodič chci vidět všechny své děti pod jedním heslem
 • Jak postupovat, pokud poštovní adresa nebyla rozpoznána jako reálně existující
 • Jak se připravit na převod dat do nového školního roku – Převod školního roku
 • Jak se tvoří Výsledková listina?
 • Jak správně vložit přílohu do Přihlášky literárně–dramatické soutěže?
 • Jak to funguje
 • Jak vložit do Přihlášky výtvarné soutěže obrázky a fotografie?
 • Jak vytvořit Rozvrh hodin, aby se hodina nekonala v době, kdy je učebna pronajatá?
 • Je možné Přihlášku do soutěže později ještě upravit?
 • Jiné osoby
 • Jmenování do funkce
 • Jsem rodič a chci používat iZUŠ
 • Jsem ředitelem školy. Co můžu nebo musím v EOS ZUŠ udělat?
 • Jsem žák a chci používat iZUŠ
 • K
 • Kam se elektronická Přihláška odešle?
 • kapitola
 • Karta majetku / Přidat majetek
 • Kartička s přihlašovacími údaji
 • Kartička s přihlašovacími údaji zákonného zástupce
 • Kartička s přihlašovacími údaji žáka
 • Katalog nastudovaných skladeb a Záznamy o vystoupení
 • Katalog o průběhu vzdělávání
 • Katalog o průběhu vzdělávání – Náhled
 • Kategorie majetku
 • Kde najdu počet soutěžících z jednotlivých krajů?
 • Kdo má právo upravovat soutěžní kolo
 • Kdy je potřeba vyplnit název souboru?
 • Kdy vidí výsledkovou listinu veřejnost?
 • Klasifikační list
 • Klávesové zkratky, průměr známek
 • Kolektivní výuka s nerovnoměrnou Docházkou a plnění učebního plánu (disponibilní hodiny)
 • Kolektivní výuka učitele
 • Kombinované hodnocení – pochvala na Vysvědčení
 • Komunikace mezi školou a rodiči
 • KONTAKT
 • Kontakty
 • Kontrakce ročníků (změna ročníku o pololetí)
 • Kontrola provedených změn v Rozvrhu hodin
 • Kontrola reálných poštovních adres
 • Kontrola údajů pro Převod školního roku
 • Kontrola vyplněné Přihlášky do soutěže
 • Kontroly třídních knih
 • Kontroly žáků
 • Kopírování textu
 • Krátkodobé suplování (např. 1 týden)
 • L
 • Legenda a slovníček pojmů k technické terminologii, kterou používáme v iZUŠ
 • Letáky pro žáky a rodiče k tisku
 • Levý sloupec, Hlavní menu, zápatí
 • Limit Technické podpory iZUŠ
 • Lze seřadit soutěžící podle ZUŠ?
 • M
 • Mateřská dovolená
 • měnit
 • Mezioborové předměty
 • Mimořádná hodina, přesun výuky
 • MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ
 • Modelové situace Protokolů o komisionálních zkouškách
 • Mohu do soutěže přihlásit žáky z více ZUŠ?
 • Mohu jednomu žákovi udělit dvě zvláštní ceny?
 • Mohu vytisknout i čestné uznání?
 • Moje přihlášení aneb Přihlašování na více zařízeních současně
 • Možnosti zobrazení
 • Možnosti zobrazení – omezení pro zobrazování výpočetně náročných sloupců.
 • Možnost zapnutí funkce „Nezahrnovat zaměstnance do výkazu S 24-01“
 • Multimédia
 • Musí se Přihláška do soutěže tisknout, podepisovat a razítkovat?
 • Může porota zvolit možnosti bodování?
 • N
 • Nabídka menu
 • Nabídka práce
 • NADSTANDARDNÍ FUNKCE
 • Nadstandardní funkce
 • Nadúvazkové (přespočetné) hodiny
 • Náhled a tisk Třídní knihy pro individuální výku
 • Náhled a tisk Třídní knihy pro kolektivní výuku
 • Náhled do dokumentace jiného učitele, zpřístupnění Žákovských sešitů i učitelům kolektivní výuky
 • Náhled do dokumentace předchozího učitele přes Žákovský sešit
 • Náhled měsíčního Přehledu akcí, Tisknout měsíční nebo Roční Přehled akcí, Exportovat do souboru
 • Náhled nebo Tisk Protokolů o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Náhled převodu žáků do dalšího školního roku
 • Náhled rozvrhu hodin
 • Nahrát Doklady zaměstnance o vzdělání
 • Nahrazování a změny ve výuce
 • Nájemní smlouva
 • Náplně práce
 • nápověda
 • NÁPOVĚDA
 • Nápověda EOS
 • Na Prezenční listině porotců, pedagogů a hostů je jméno pedagoga 2x
 • Narozeniny zaměstnanců
 • Narozeniny žáků
 • NASTAVENÍ
 • Nastavení Akcí
 • Nastavení dotazníků
 • Nastavení e-mailových upozornění
 • Nastavení Evidence pracovní doby
 • Nastavení exportů
 • Nastavení exportu dat na web školy nebo do aplikace „vykazprace.cz“
 • Nastavení generování Docházky zaměstnanců
 • Nastavení Hlavní strany
 • Nastavení (individuální nastavení vzhledu iZUŠ, tisku dokumentů a dalších funkcí)
 • Nastavení Katalogu o průběhu vzdělávání
 • Nastavení Nástěnky
 • Nastavení na straně Škola – Má škola zástupce ředitele?
 • Nastavení na straně Škola – Vybírá škola půjčovné?
 • Nastavení na straně Škola – Vyučuje škola více než jedno studijní zaměření?
 • Nastavení omluvenek
 • Nastavení osobních údajů žáka / Nezahrnovat do Výkazu
 • Nastavení Ověřování e-mailových adres
 • Nastavení plateb
 • Nastavení plateb spolku
 • Nastavení Poslat zprávu
 • Nastavení Přihlášky do ZUŠ
 • Nastavení Rezervačního systému
 • Nastavení Rozvrhu hodin
 • Nastavení Smlouvy o zapůjčení nástroje
 • Nastavení Souhlasů zákonných zástupců
 • Nastavení souhlasů zákonných zástupců
 • Nastavení Souhlasů zaměstnanců
 • Nastavení soutěžního kola
 • Nastavení školy
 • Nastavení školy, vzhledu a tisku, plateb atd.
 • Nastavení tiskárny ve Windows 10
 • Nastavení tisku dokumentů
 • Nastavení tisku Katalogu o průběhu vzdělávání
 • Nastavení tisku Protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Nastavení tisku Rozvrhu hodin
 • Nastavení tisku Smlouvy o zapůjčení nástroje
 • Nastavení tisku Výkazu nadúvazkových hodin
 • Nastavení tisku Výkazu odučených hodin
 • Nastavení tisku Výkazu žáků a vyučovacích hodin
 • Nastavení Třídních knih
 • Nastavení uživatele
 • Nastavení uživatele (přihlašovacích údajů – uživatelských jmen a hesel)
 • Nastavení Vysvědčení
 • Nastavení vzhledu a chování iZUŠ
 • Nastavení zapisování hodin do Třídních knih
 • Nastavení zobrazování narozenin zaměstnanců v levém sloupci
 • Nástěnka
 • Návod pro kontrolu vyplnění Výkazu o ZUŠ (S 24-01)
 • Nedoručení zasílaných zpráv z iZUŠ
 • Nehodnotit předmět, který žák studuje duplicitně
 • Nejčastěji kladené otázky
 • Nejčastější dotazy k Výkazu o ZUŠ S 24-01
 • Nejčastější otázky týkající se Přihlášek
 • Nejsem učitelem studijního zaměření, ale potřebuji vyplnit přijímací protokoly
 • Nesprávné zařazení žáka do ročníku podle věku (5 let, 7 let)
 • Nesprávné zařazení žáka (17 let)
 • Nestandardní vyplnění údaje Datum přijetí do ZUŠ nebo Datum ukončení studia u žáka
 • Nevyčerpaná dovolená z minulého roku
 • Nevyfakturované funkce
 • Nevyplněná vysvědčení
 • Nevyplněné zápisy v Třídních knihách
 • Nezařazení žáci
 • Normativy pod Výkazem o ZUŠ
 • O
 • Obrázek na Diplom
 • obsah
 • Obsazenost učeben/místností
 • Obtíže při přihlášení do iZUŠ
 • Odblokování přístupu do iZUŠ
 • Oddíl „Změny údajů“ (Učitel studijního zaměření, Ročník) – Osobní údaje žáka
 • Odeslání příkazů k úhradě příspěvků
 • Odeslání příkazů k úhradě školného
 • Odhlášení z iZUŠ
 • Odhláška ze ZUŠ
 • Odhlašování z iZUŠ
 • odkaz
 • Odkazy a vkládání souborů do Vzkazu na Nástěnku
 • Odpadnutí výuky
 • Odpovědět na vzkaz na Nástěnce
 • Odpovědi na vaše dotazy
 • Ochrana osobních údajů v iZUŠ
 • O iZUŠ
 • Omezení zpracování osobních údajů
 • Omlouvání z výuky
 • Omluvenky
 • O MOBILNÍ APLIKACI
 • Omylem ukončené studium žáka – oprava po převodu školního roku
 • Omylem ukončené studium žáka (v průběhu školního roku)
 • Opakování ročníku
 • Opětovné zaslání přihlašovacích údajů
 • Oprávněná osoba a přidělování práv
 • Organizace zkoušek v sále
 • Organizační struktura
 • orientace v Nápovědě
 • Osobní dotazník
 • Osobní dotazník – screenshoty
 • Osobní spis žáka (Správní řízení)
 • Osobní údaje – ředitel nebo zástupce ředitele
 • Osobní údaje zaměstnance (Moje Osobní údaje)
 • Osobní údaje zaměstnance – pravidelná aktualizace
 • Osobní údaje žáka
 • Osvobození z předmětu kolektivní výuky
 • Ověřování e-mailových adres v iZUŠ
 • P
 • Pamětní list absolventa
 • Pamětní list absolventa - náhled
 • Personalistika
 • Personalistika – údaje o uchazeči/zaměstnanci
 • PIN – Tabulka pro komunikaci s Technickou podporou
 • Plakát
 • Plánování úvazků na další školní rok - postup
 • Platby
 • Platby za školné, půjčovné, spolky
 • Plnění učebních plánů
 • Počty hodin přímé pedagogické činnosti učitelů
 • Počty splněných disponibilních hodin
 • Podpis ředitele/osoby pověřené řízením (Vysvědčení, Potvrzení o návštěvě přípravného studia)
 • Podpis zaměstnance
 • Podrobnosti o školení a tisk certifikátu
 • Pohledávky
 • Pojmenování učeben
 • Pokyny pro prohlížeč Google Chrome
 • Pokyny pro prohlížeč Internet Explorer (verze 8)
 • Pokyny pro prohlížeč Internet Explorer (verze 9-11)
 • Pokyny pro prohlížeč Microsoft Edge
 • Pokyny pro prohlížeč Mozilla Firefox
 • Pololetí – učitelé individ. a skup. výuky přiřazených předmětů (např. Doprovod či Druhý nástroj)
 • Pololetí – učitelé individuální a skupinové výuky (hlavní předměty)
 • Pololetí – učitelé kolektivní výuky (VO, LDO, TO, HO – HN, orchestr apod.)
 • Pomoc přes vzdálený přístup – instalace TeamViewer
 • Popis aplikace
 • POPIS iZUŠ – STRANY A DOKUMENTY
 • popisky
 • POPIS SMS BRÁNY
 • Poptávka práce
 • Porovnání počtu žáků (aktuální stav / stav v září následujícího školního roku):
 • PORTÁL PRÁCE
 • Pořadová čísla
 • Pořadová čísla před pololetím
 • Poslat zprávu
 • Poslat zprávu z EOS ZUŠ
 • Postup organizace soutěží v EOS ZUŠ
 • Postup přihlášení do soutěže v EOS ZUŠ
 • Postup přijímání žáků
 • Postup při zápisu docházky v daný den
 • Postup uzavření smlouvy pro další kalendářní rok
 • Postup zadání nekonajícího se školního kola
 • Potřebuji smazat cookie
 • Potvrzení o absolvování antigenního testu
 • Potvrzení o studiu
 • Pouze pro SK verzi iZUŠ – Povolení/zablokování editace studijních zaměření a předmětů
 • Používání Evidence klíčů
 • Používání Evidence majetku
 • Povinné údaje žáků potřebné k vydání Vysvědčení
 • Požadavky školy
 • Požadavky všech škol
 • Práce s Rezervačním systémem
 • Pracovnělékařská prohlídka
 • Pracovnělékařské prohlídky
 • Pracovněprávní vztah
 • Pracovněprávní vztahy
 • Práva a povinnosti uživatelů iZUŠ – typy uživatelů
 • Prázdniny v iZUŠ
 • Proces potvrzení objednávky na zpracování požadavku
 • Proč nevidím obrázek na Diplomu?
 • Proč nevidím Přihlášky žáků, které jsem si navedl do systému?
 • Program akce
 • Program akce – jednoduchý
 • Program Akce – rozšířený
 • Prohlášení o přístupnosti
 • Prohlášení poplatníka
 • Pro koho je EOS ZUŠ určen?
 • Propojení iZUŠ a webu školy – Odkazování z webu školy
 • Propojení iZUŠ a webu školy – Sdílení informací na webu školy
 • Propojení iZUŠ se školním webem
 • Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Protokoly o přijímání žáků a komisionálních zkouškách – Náhled
 • Průběžné výsledky přijímacích zkoušek
 • Průkaz zákonného zástupce
 • Průkaz zaměstnance
 • Průkaz žáka
 • PRŮVODCE NEJČASTĚJŠÍMI SITUACEMI
 • Průvodce přijetím žáka
 • Průvodce půjčovným
 • Průvodce ředitele
 • Průvodce školným
 • Průvodce učitele
 • Průvodce v případě kontroly ČŠI
 • PRVNÍ KROKY V iZUŠ
 • Předměty nad rámec učebního plánu (NRUP) – Výpis z vysvědčení leden 2019
 • Předměty v Osobních údajích žáka
 • Přehled celkového prospěchu žáků
 • Přehled o stavu souhlasů zákonných zástupců
 • Přehled souhlasů zákonných zástupců
 • Přehled zameškaných hodin žáků
 • Přepisování hlaviček e-mailů zasílaných z iZUŠ
 • Přerušení studia
 • Přesunování v Grafickém rozvrhu hodin
 • Přesunutí nebo zkopírování čísla v Programu Akce – rozšířený
 • Převod dat
 • Převod databáze školního roku
 • Převod dat z Klasifikace – informace o převodu
 • Převod žáků do nového školního roku
 • Přidání nového krajského předsedy sekce
 • Přidat akci, Mimořádná akce
 • Přidat jako nové
 • Přidat platbu
 • Přidat platbu – Import z banky
 • Přidat platbu – Platba v hotovosti
 • Přidat platbu příspěvku do spolku
 • Přidat předmět
 • Přidat předmět / Další individuálně vyučovaný předmět (Druhý nástroj)
 • Přidat předmět / Doprovod
 • Přidat předmět / Přidat předmět jako nový
 • Přidat předmět / Více předmětů vyučovaných v rámci jedné Třídní knihy
 • Přidat studijní zaměření žákovi
 • Přidat vzkaz na Nástěnku
 • Přidat vzkaz na Nástěnku – Další funkce na straně Žáci
 • Přidat zaměstnance
 • Přidat žáka
 • PŘIHLÁSIT/ODHLÁSIT
 • Přihlášení
 • Přihlášení na jednom počítači do dvou různých ZUŠ
 • přihláška
 • Přihláška do soutěže
 • Přihláška do ZUŠ
 • PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ
 • Přihláška do ZUŠ – Náhled
 • Přihlášku jsem omylem zadal dvakrát. Jak ji mám ze systému smazat?
 • Přihlášky do Soutěžní přehlídky literárně–dramatického oboru
 • Přihlášky do Soutěžní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ
 • Přijímací řízení
 • Přijímací zkouška a vyplnění Protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Přijímací zkoušky
 • Přijímání žáků
 • Přijímání žáků - postup
 • Příkaz k úhradě – půjčovné
 • Příkaz k úhradě půjčovného s možností volby placeného období
 • Příkaz k úhradě – školné
 • Příkaz k úhradě školného s možností volby placeného období (Nové příkazy na zvolené období)
 • Příkazy k úhradě a žádosti o zaplacení
 • Příklady seznamů žáků s použitím tlačítka Filtry a hledání
 • Příprava přijímacího řízení
 • Přípravné studium jako samostatné Studijní zaměření
 • Přístupové údaje do EOS ZUŠ
 • Při uložení strany se mi objeví hláška Request Timeout
 • Při vyplňování Bodovací tabulky nemám zašednutá příslušná políčka u pedagogů, kteří bodovat nemají
 • Pseudonymizace údajů
 • Půjčování nástrojů a evidence majetku
 • R
 • Razítko školy
 • Rezervační systém pro rodiče
 • Rezervační systém rozvrhu hodin
 • Roční studijní plán
 • Roční zúčtování daně
 • Rodiny
 • Role, možnosti, povinnosti
 • Rozesílání zpráv – výběr adresátů
 • Rozeslání e-mailů žákům a zákonným zástupcům (Poslat zprávu)
 • Rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu
 • Rozložení strany, ovládání
 • Rozšíření prostoru na iZUŠ Disku
 • Rozvrh hodin
 • Rozvrh hodin – Automatické měsíční ukládání rozvrhu
 • Rozvrh hodin – Časové rozpětí pracovní doby
 • Rozvrh hodin – Nestandardní požadavky v Rozvrhu hodin
 • Rozvrh hodin – Rozvrh hodin provozního zaměstnance
 • Rozvrh hodin – Rozvrhy žáka, učebny, hromadné rozvrhy
 • Rozvrh hodin – Výpočet nepřímé pedagogické činnosti
 • Rozvrh hodin – Zápis úředních hodin ředitele a zástupce ředitele
 • Rozvrh hodin zástupce ředitele v případě sníženého pracovního úvazku
 • Rozvrh hodin – Zobrazení a tisk rozvrhu
 • Rozvrh hodin žáka
 • Rozvrhy hodin kolektivní výuky
 • Rozvrhy hodin NPČ
 • Rozvrhy hodin učeben
 • Rozvrhy hodin zaměstnanců
 • Ruční vložení příkazu k úhradě příspěvku do spolku
 • Ř
 • Řádná dovolená
 • Řazení žáků
 • S
 • Seznámení zaměstnance
 • Seznam základních uměleckých škol v ČR
 • Seznam základních uměleckých škol v SR
 • Seznam žákům zapůjčených nástrojů
 • Schvalování akcí
 • Skupinová výuka
 • Slevy na školném
 • Sloučení osobních údajů žáků
 • Slovníček pojmů ZUŠ
 • Smazání hesel uložených v prohlížečích
 • Smazání kolektivů žáků
 • Smazání uživatelských účtů
 • Smazaní zaměstnanci
 • Smazat nezařazené žáky
 • Smazat všechny docházky žáka
 • Smazat žáka
 • Smlouva o zapůjčení nástroje
 • Smlouva o zapůjčení nástroje / Nájemní smlouva
 • Smlouvy
 • Smluvní lékař
 • SMS BRÁNA - KOMUNIKAČNÝ MODUL
 • SMS brána (verze CZ)
 • Snížení rizika nedoručení zpráv nastavením SPF záznamu
 • Souhlasy zákonných zástupců
 • Souhlasy zaměstnanců
 • Souhrny příkazů k úhradě a plateb
 • Soukromé a církevní základní umělecké školy
 • SOUTĚŽE
 • Soutěžící
 • Soutěžní kola
 • Spisová služba
 • Spojování uživatelských účtů
 • Spolky
 • Spolky (rodičovská sdružení)
 • Správa přihlašovacích údajů ostatních uživatelů (pouze administrátor školy)
 • Statistiky
 • Statistiky školy (Nadstandardní funkce)
 • Statistiky žáků (Nadstandardní funkce)
 • Stavové ikony
 • Stažení a instalace software pro tiskárnu
 • Strana Soutěže
 • Strana Škola – Nabízená studijní zaměření
 • Strana v prohlížeči se mi zobrazuje nesprávně.
 • Stravenky
 • Stručný návod pro bodování porotců
 • Studijní zaměření
 • Studijní zaměření a předměty
 • Suplované hodiny
 • Suplování
 • Suplování v době nepřítomnosti vyučujícího
 • Š
 • Šablony dokumentů zaměstnanců
 • Šablony zpráv
 • šedé
 • ŠKOLA
 • Škola – Budovy/Pobočky
 • Škola neřeší platby školného v iZUŠ
 • Školení
 • ŠKOLENÍ
 • Školné (variabilní symbol, příkaz k úhradě, pohledávka)
 • Školní rok 2017/2018 – Ukončení studia žáků podle starých učebních plánů
 • Školní vzdělávací program (ŠVP)
 • T
 • Technická podpora iZUŠ
 • Termín přijímací zkoušky
 • Termíny přijímacích zkoušek
 • Tiskárna Brother na štítky majetku
 • Tisk Diplomu
 • Tisknout
 • Tisknout nebo netisknout dokumentaci na konci školního roku? Musí se všechny dokumenty podepisovat?
 • Tisknout seznam zaměstnanců
 • Tisknout Vysvědčení (jen některým žákům)
 • Tisk Potvrzení o návštěvě přípravného studia
 • Tisk průkazů a kartiček s přihlašovacími údaji pro žáky, zákonné zástupce nebo zaměstnance
 • Tisk rozšířeného programu akce
 • Tisk studentských a zaměstnaneckých průkazů
 • Tisk štítků v Evidenci majetku
 • Tisk štítků v různých prohlížečích
 • Tisk Výpisu z vysvědčení
 • Tisk Vysvědčení
 • Tisk vysvědčení jen pro určitou skupinu žáků
 • Tisk Vysvědčení pro celou školu
 • Tlačítka, tabulky a funkce společné pro všechny strany iZUŠ
 • Tlačítko Přihláška do soutěže
 • Třídní kniha pro individuální a skupinovou výuku
 • Třídní kniha pro kolektivní výuku
 • Třídní knihy
 • Tvorba Příkazu k úhradě půjčovného
 • Typografické konvence
 • Typy kolektivů u předmětů ve výtvarném oboru
 • Typy kolektivů u předmětů v hudebním oboru
 • Typy kolektivů u předmětů v literárně-dramatickém oboru
 • Typy kolektivů u předmětů v tanečním oboru
 • Údaje o žákovi a zákonných zástupcích z Přihlášky do ZUŠ
 • U
 • Ukončení pracovního poměru zaměstnance
 • Ukončení studia žáka / Zpětně provedený zápis o ukončení studia žáka
 • UKONČIT APLIKACI
 • Úkony administrátora školy (vedení školy)
 • Úkony na konci školního roku
 • Úkony na konci školního roku - odkazy
 • Úkony na začátku školního roku
 • Úkony po celý rok
 • Úkony vedoucích pracovníků
 • Úkony v pololetí
 • Úkony všech zaměstnanců
 • Úkony zaměstnanců
 • Uložení příkazů k úhradě školného (Vytvořit příkaz k úhradě všem žáků školy)
 • Upomínky (nezaplacené školné, Balíčky plateb)
 • Upozornění na pohledávku, nesrovnalosti v platbách – Barva pole s variabilním symbolem žáka
 • Upozornit na nedostatky
 • Úprava a smazání studijního zaměření (ŠVP)
 • Úprava a smazání vzkazu
 • Úprava a smazání zápisu v Třídní knize pro individuální výuku
 • Úprava a smazání zápisu v Třídní knize pro kolektivní výuku
 • Úprava Diplomu
 • Úprava Přihlášky do soutěže
 • Úprava soutěžního kola
 • Upravit akci, Smazat akci
 • Uvádějící učitel
 • Úvazky – tvorba úvazků na další školní rok
 • Úvazky zaměstnanců
 • Uvedení tiskárny do provozu
 • Uzavření aktuálního školního roku a vytvoření dalšího školního roku
 • Uzavření docházky v třídních knihách
 • Uzavření školního roku a vytvoření dalšího školního roku
 • uživatel
 • Uživatelské role, kterými se rozlišuje přístup k osobním údajům
 • V
 • Variabilní symbol žáka
 • Vedení porad
 • Vedení Třídních knih pro více dílčích předmětů
 • Vedení záznamů o činnostech zpracování
 • Věk žáka na Přihlášce do soutěže
 • Věk žáka na Přihlášce do soutěže LDO
 • Vkládání fotografií a obrázků do Galerie akce
 • Vložené dokumenty zaměstnance
 • Vložené dokumenty žáka
 • Vložení Přihlášky do ZUŠ – adresa www.prihlaskadozus.cz
 • Vložit proměnné údaje
 • Volitelná vylepšení
 • Vracení školného, nástup a ukončení vzdělávání v průběhu roku, příkaz na částku 0 Kč
 • Vstup do iZUŠ
 • Vygenerování přístupových údajů pro nového administrátora školy stávajícím ředitelem
 • Vyhledání telefonního čísla nebo e-mailové adresy
 • Vyhledávání článků Nápovědy pomocí našeptávače pod Hlavním menu
 • Vyhledávání majetku
 • Vyhledávání v Nápovědě
 • Vyhledávání zákonných zástupců
 • Vyhledávání zaměstnanců
 • Vyhledávání žáků
 • Výhody evidence osobních údajů v iZUŠ
 • Výkaz nadúvazkových hodin
 • Výkaz odučených hodin
 • Výkaz o ZUŠ (S 24-01)
 • Výkaz Třídních knih
 • Výkaz žáků a vyučovacích hodin
 • Výmaz osobních údajů
 • Výpis z Třídních knih
 • Výpis z vysvědčení
 • Výpis z vysvědčení, Vysvědčení a Potvrzení o návštěvě přípravného studia
 • Vyplnění klasifikace
 • Vyplnění osobních údajů zaměstnance
 • Vyplnění Protokolů k postupové zkoušce z Třídní knihy pro kolektivní výuku
 • Vyplnění Přihlášky do ZUŠ
 • Vyplnit žáky do Přihlášky do soutěže
 • Výpočet délky samostudia
 • Výpočet řádné dovolené
 • Vyřazení majetku z evidence
 • Výsledky přijímacích talentových zkoušek
 • Vystavení faktury
 • Vysvědčení
 • Vysvědčení pro malé žáky
 • vysvětlivky
 • Vytvoření a rozeslání přihlašovacích údajů
 • Vytvoření protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
 • Vytvoření studijního zaměření podle ŠVP
 • Vytvořit novou šablonu zpráv
 • Vytvořit Příkaz k úhradě ...
 • Vytvořit Příkaz k úhradě příspěvků do Spolku
 • Vytvořit rodinu
 • Vyučované obory
 • Využití funkce Dokumenty školy
 • Využití technické podpory
 • Vztah zadaného přepočtu vůči minutové délce ukládané výuky
 • W
 • web iZUŠ
 • Web školy vytvořený z iZUŠ firmou Sensio.cz s.r.o.
 • www.izus.cz
 • Z
 • Zabezpečení osobních údajů
 • Zablokování přístupu do iZUŠ
 • Zadání příkazů k úhradě
 • Zadávání předmětů žákům podle ŠVP
 • Záhlaví
 • Zajištění ochrany osobních údajů v iZUŠ, dvoufázové přihlašování
 • zákon
 • Zákon č. 110/2019 Sb.
 • Zákony, vyhlášky a jiné dokumenty – iZUŠ je na zákonech postaven
 • Zálohy iZUŠ ke stažení
 • Založení spolku
 • ZAMĚSTNANCI
 • Zaměstnanci, ←Předchozí/Další→
 • Zaměstnanci se změnami Rozvrhu hodin
 • Zameškané hodiny
 • Zamykání soutěžních kol
 • Zápis do třídních knih při distančním vzdělávání
 • Zápis do Třídní knihy pro kolektivní výuku
 • Zápis individuální hodiny
 • Zápis učitele v třídní knize při suplování
 • Zápis z Akce do třídních knih celé školy jedním kliknutím
 • Zápis známek na vysvědčení
 • Zapomenuté heslo
 • Zapomenuté přihlašovací údaje
 • Zapůjčení majetku zaměstnanci
 • Zařadit žáky do kolektivu
 • Zařazení studujícího žáka po dovršení 18 let
 • Zařazení žáka do školy
 • Zařazení žáka do školy (typ studia, ročník, učitel)
 • Zařazení žáka (13 let)
 • Zařazení žáků do kolektivní výuky
 • Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)
 • Zaslat nové heslo
 • zašedlé
 • ZAVÁDÍME iZUŠ / PŘÍPRAVA NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
 • Záznam o DVPP
 • Záznamy o DVPP
 • Ze systému iZUŠ jsem dostal e-mail s žádostí o nové heslo, ale nežádal jsem o něj
 • Získání přístupových údajů do EOS
 • Získání přístupových údajů v případě, že stávající ředitel neprovedl změnu ve vedení školy v EOS
 • Zkušební komise
 • Změna osobních údajů
 • Změna – prohození pořadí Zákonných zástupců
 • Změna příjmení, adresy nebo jiného údaje v průběhu školního roku
 • Změna Rozvrhu hodin v dalším měsíci, Nepovolení dalších změn zaměstnancům
 • Změna studijního zaměření u žáka
 • Změna systému evidence požadavků
 • Změna učitele individuální výuky (učitel studijního zaměření zůstává stejný)
 • Změna učitele kolektivní výuky / změna navštěvovaného kolektivu
 • Změna Učitele studijního zaměření od 1. září nového školního roku
 • Změna Učitele studijního zaměření v průběhu školního roku – ručně po jednom žákovi
 • Změna učitele v průběhu školního roku – hromadný přesun
 • Změnit heslo / změnit přihlašovací jméno
 • Změny nebo aktualizace údajů v Osobních údajích žáka
 • Změny v Rozvrhu hodin
 • Známka z Hudební nauky na vysvědčení / kombinované hodnocení
 • Známka z předmětu Závěrečná práce – absolventi Výtvarného oboru
 • Známky z protokolů zapsat do Vysvědčení
 • Zobrazení akce veřejnosti
 • Zobrazení celkové hodnoty majetku
 • Zobrazení Protokolů v Dokumentech žáka i z minulých školních let
 • Zobrazení Třídní knihy
 • Zobrazení všech žáků (současní, bývalí, budoucí)
 • Zobrazení vzkazu pro veřejnost na školním webu
 • zobrazit
 • Zobrazování nového vzkazu, zvýraznění vzkazu
 • Zobrazování osobních údajů na Google
 • Zprávy zaslané z iZUŠ byly doručeny v nečitelné formě (s chybnými diakritickými znaky)
 • Zrušení docházky žáka v Třídní knize pro kolektivní výuku
 • Zrušení odesílání zpráv
 • Zrychlení vyhledávání
 • Zrychlení zápisu
 • Ž
 • ŽÁCI
 • Žáci bez českého rodného čísla
 • Žáci, kteří mohou být osvobození z HN
 • Žáci ←Předchozí/Další→
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Žáci s více studijními zaměřeními
 • Žádosti/oznámení žáka a Rozhodnutí k žádostem žáka
 • Žádost o platbu za půjčovné
 • Žádost o přesun NPČ
 • Žádost o přesun výuky
 • Žádost o přesun výuky, Žádost o přesun NP